Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     2017. gada 1. novembrī Rēzeknes Centrālās bibliotēkas abonements lasītājiem piedāvā 34 jaunas grāmatas. Turpinājumā neliels ieskats daļā no jaunumiem.

 

     Stāsts “Paradīzē jeb kā uzzināt, vai pasaule ir apaļa” ir Lindas Riņķes otrā ceļojumu grāmata par dienām un nedienām Jaunzēlandē – Vaiheles salā, par tās burvīgo dabu un unikālo dzīvesveidu. Visvairāk grāmata atspoguļo autores ceļu un sekošanu savai sirdsbalsij, ļaušanos dabai un notikumiem, sapņu piepildīšanu, neatteikšanos no meklējumiem un ideālā darba atrašanu.

 

     Publikācijas “Es esmu starp jums: cilvēks ar invaliditāti un sabiedriskie mediji” mērķis ir apskatīt un analizēt cilvēku ar invaliditāti iekļaujoša dialoga veidošanas iespējas sabiedriskajos medijos. Grāmata katram mediju politikā ieinteresētam lasītājam kalpo kā aicinājums domāt par mediju lomu un atbildību mūsdienu sabiedrības attīstībā. Autors Roberts Putnis – viens no retajiem Latvijas mediju speciālistiem – lasītāju iepazīstina ar Vācijas sabiedrisko mediju sistēmu.

 

     Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. Publikācijas pamatā ir 2013. gadā Vidzemes Augstskolā aizstāvētais bakalaura darbs “Cilvēku ar invaliditāti līdzdalība sabiedrisko mediju satura veidošanā: situācija Vācijā un iespējamie risinājumi Latvijā” profesionālā bakalaura grāda politikā un politologa kvalifikācijas iegūšanai.

 

     Grāmata “Neredzamais zēns”  ir patiess stāsts, autobiogrāfija, kurā Martins Pistorius stāsta par to, kā bērnībā zaudēja spēju kustēties un 12 gadus pavadīja “neredzams”. Neviens neaptvēra, ka viņš jau pēc dažiem gadiem atguva spēju pilnīgi skaidri domāt, un daudzi attiecās pret Martinu kā pret “dārzeni”.

 

     Stāsts ir ļoti aizkustinošs. Martins pamazām atgūst spēju kustēties. Ģimene viņu ļoti atbalsta. Viņš iemīlas un apprecas, un sāk strādāt pie runas atveides programmatūras izstrādes. Grāmata noslēdzas ar cerību uz vēl labāku nākotni.

 

     Viņš – izbijis Čikāgas “Stars” komandas saspēles vadītājs. Viņa – privātās detektīvaģentūras īpašniece. Kurš kuru piespiedīs pakļauties, kurš no kura izvairīsies neskarts, un kura sirds stīgas pirmās neizturēs smeldzīgo mīlas melodiju? Kas notiek, kad satiekas līdzvērtīgi partneri? Uzzini vairāk Sūzanas Elizabetes Filipsas romānā “Mana spožākā zvaigzne”.

 

     Guntars Račs jauno gadu sāka ar jaunu apņemšanos, katru dienu sarakstīt vismaz vienu dzejoli. Kad dzejnieka FB profilā publicēto dzejoļu skaits sasniedza 183 un ar tiem bija dalījušies daudzi tūkstoši cilvēku, tika nolemts šos darbus apkopot grāmatas “365” 1. daļā. Grāmatas dizainu izstrādājis mākslinieks Guntars Ošenieks un autors pats.

 

     Pilnu jauno grāmatu sarakstu skatieties šeit.

 

     Grāmatu jaunumi Rēzeknes Centrālajā bibliotēkā tiek publicēti divas reizes mēnesī! Nākamā jauno grāmatu diena abonementā – 1. novembrī.