Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     2017. gada 1. decembrī Rēzeknes Centrālās bibliotēkas abonements lasītājiem piedāvā 33 jaunas grāmatas. Turpinājumā neliels ieskats daļā no jaunumiem.

 

     Daiņa Īvāna un Ilmāra Znotiņa kopīgi veidotā grāmata “Garaspēka zemes atgūšana” izdota Latvijas Tautas frontes 25. gadu jubilejas pasākuma ietvaros. Galvenais redaktors Artis Ērglis, literārā redaktore Ingmāra Balode un Ieva Lešinska, tulkotāja Margita Gailīte.

 

     Šajā grāmata hronoloģiskā secībā atgādināts par notikumiem Trešās Atmodas laikā. Toreiz, pirms 25 gadiem, dzīve Latvijā bija pilnīgi citāda, kā jau okupācijas un diktatūras apstākļos. Tikai šodien īsti novērtējams, ko no brīvības dotajām iespējām esam vai neesam pratuši izmantot.

 

     “Meža enciklopēdijas” 2. sējuma saturs sagatavots Jāņa Aldoņa Broka un Jurģa Jansona vadībā. Kristiāna Šica mākslinieciskais noformējums.

 

     2. sējuma saturā ietilpst koksnes apstrādes, koksnes ķīmiskās pārstrādes, koksnes aizsardzības un koksnes enerģētikas profesionālo šķirkļu sadaļas, kā arī nozares pārvaldes, institūciju, uzņēmumu un komunikācijas šķirkļu sadaļas. Sējumu noslēdz personāliju sadaļa, kurā iekļauti apraksti pārsvarā par meža un koksnes zinātniekiem.

 

     Pa gaišu taku ir viegli iet pat tumšā laikā. Ingunas Cepītes grāmata “Ulsiks” ir tāda taka 20. gadsimta 60. un 70. gados — uz bērnību un caur bērnību līdzās ķibeļu magnētam Ulsikam delverībās un pasaules vērojumā, kas neizdāļā vērtējumus, bet dalās priekā par katras dienas pirmreizību. Mūzikas klātbūtne un stāsti par meitenes vecāku koncertbraucieniem ir liecība par grāmatas autobiogrāfiskumu, kas šķietami bērniem rakstīto pārvērš par laikmeta dokumentu.

 

     Literāri mākslinieciskais almanahs “Rēzekne - 2017” veltīts Latgales kongresa simtgadei. Krājuma sastādītājas – Olga Afanasjeva un Līvija Smirnova. Krājumā apkopoti zināmu un jaunu autoru darbi latviešu, latgaliešu un krievu valodās par dažādiem tematiem.

 

     Aivara Freimaņa romāns “Katls” drosmīgi dokumentējis stindzinoši traģiskus un operetiski groteskus pagājušā gadsimta paradoksus, juku un maldu gadu ainas un raksturus, palaikam Latvijas vēstures cildenajiem mītiem beigās pieliekot krietnu jautājuma zīmi. Kad cilvēku gaitas bieži vien nosaka neziņa un bailes par to, kāda pretī vērsies nākotne, daudziem nākas skatīt nāvi vaigu vaigā. Taču daudziem tomēr izdodas izdzīvot, lai arī kas tajā dziļajā katlā, par ko metaforiski mēdz saukt dzīvi, vārītos.

 

     Venēcija ir kā mūzika, kā mūza, kā mākslas darbs, kā iedvesma, kā pavedēja! Vai ziniet, ko parasti atstāj iekavās vai noklusē, runājot par šo ārējo skaistumu un bagātību, korupciju, šantāžu, ziņotājiem, meliem, liekulību? Nekas nav beidzies pat mūsu dienās. Kāds nams šajā pilsētā cauri laikiem nes līdzi stāstus par lāstiem un nolemtību, kas piemeklē tā īpašniekus. Pašnāvība, izputēšana, slepkavība, narkotiku orģijas, finanšu afēras... un daudzas citas bēdas. Arī kāds ietekmīgs Latvijas advokāts vēlas dzīvot Lielā kanāla malā. Vairāk lasiet Armanda Pučes detektīvā “Kurtizānes apakšveļa”.

 

     Pilnu jauno grāmatu sarakstu skatieties šeit.

 

     Grāmatu jaunumi Rēzeknes Centrālajā bibliotēkā tiek publicēti divas reizes mēnesī. Nākamā jauno grāmatu diena abonementā būs 16. decembrī.