Foto: Horia Varlan, licence

     No 2011. gada 16. marta Rēzeknes Centrālās bibliotēkas lasītavas krājums papildināts ar 18 jaunām grāmatām, kuras līdz 28. martam būs iespējams apskatīt izstādē. Turpinājumā īss jaunieguvumu apskats.

 

J. Unda „Akvareļi”

Jānis Unda uzskatāms par izcilāko akvareļgleznotāju Latgales novadā un ir viens no redzamākajiem klasiskā akvareļa pārstāvjiem Latvijā, kurš savu mūžu aizvadījis septiņu pakalnu pilsētā Rēzeknē. Grāmata „Akvareļi” ir kultūrvēsturiski nozīmīgs izdevums.

 

„Mans bērns izvēlas karjeru”

Iepazīšanās ar šīs grāmatas saturu vecākiem palīdzēs izteikt domas par savu bērnu profesijas izvēli un sniegt viņiem iespējami labāku atbalstu. Grāmata palīdzēs akceptēt bērnu attīstības pārmaiņu neizbēgamību un sadarboties ar bērniem, kopīgi plānojot viņu profesionālo karjeru.

 

A. B. Ikšelis „Ceļojums mākslas pasaulē”

Šī grāmata ir domāta dažāda vecuma mākslas pasaules interesentiem, arī tiem, kas sper tikai pirmos izzināšanas soļus neaptveramajā mākslas pasaulē, lai iepazītos ar mākslas vēstures kopsakarībām.

 

„Karjeras izglītība skolā”

Informatīvi metodisks materiāls par Latvijas skolu pieredzi karjeras izglītības īstenošanā. Tas veidots kā palīglīdzeklis ideju rosināšanai Latvijas vispārizglītojošo skolu administratīvajam, pedagoģiskajam, kā arī atbalsta personālam. Izdevumā apkopota informācija par karjeras izglītības aspektiem.

 

I. Vedins

„Mācīšanas māksla”

Šī grāmata domāta visiem, kas vēlas izkopt savas spējas mācīšanas mākslā – gan augstskolu docētājiem un maģistrantiem, gan skolu un citu mācību iestāžu pedagogiem.

 

„Bērni Latvijā”

Statistisko datu krājums par 2010. gadu, tajā apkopota informācija par bērnu dzimstību, mirstību, vecumsastāvu, veselības stāvokli, izglītošanu, sociālo aizsardzību, jauniešu ekonomisko aktivitāti, informācijas tehnoloģiju lietošanu, vardarbību pret bērniem un bērniem konfliktā ar likumu.

 

„Latvija 2010”

Šajā statistikas krājumā apkopoti rādītāji kultūrā, rūpniecībā, tūrismā, zinātnē u. c.

 

„Latvijas lauksaimniecība 2009. gadā”

Krājumā publicēta Zemkopības ministrijas Lauku atbalsta dienesta sagatavotā augkopības un lopkopības produktu bilance.

 

Lasītavā tagad pieejami arī tādi izdevumi kā „Latvijas statistikas gadagrāmata 2009” un „Latvijas statistikas gadagrāmata 2010”, „Demogrāfija 2009”, „Ienākumi un dzīves apstākļi 2009”, „Darbaspēka apsekojuma galvenie rādītāji 2009. gadā”, „Tūrisms Latvijā 2009. gadā”, „Demogrāfija 2010”, „Latvijas makroekonomika skaitļos 2010”, „Latvijas valsts finanses” un „Depopulācija Latvijā”.

 

 

 

Līdzīgi raksti