jaunas gramatas
Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     2011. gada 1. aprīlī Rēzeknes Centrālās bibliotēkas abonements lasītājiem piedāvā 64 jaunas grāmatas (tostarp 1 klausāmgrāmatu). Turpinājumā vairāk par dažām no tām.

 

     Ekonomikas un globalizācijas jautājumu pētnieks H. Čangs grāmatā „Sliktie samarieši” sniedz skarbi patiesu skatījumu uz norisēm mūsdienu globālajā ekonomikā. Grāmata atklāj Pasaules Bankas, Starptautiskā Valūtas fonda un Pasaules tirdzniecības organizācijas dubulto morāli. Vārdos šīs organizācijas pauž vēlmi, lai visas valstis būtu attīstītas un pārtikušas, bet darbi veicina attīstības valstu slīgšanu aizvien lielākā nabadzībā. Hadžūns Čangs apraksta piemērus, kā šīs organizācijas un aiz tām stāvošās bagāto valstu valdības spiež mazāk pārtikušās valstis (to vidū arī Latviju) atvērt savu ekonomiku brīvajam tirgum, kaut arī sevis kontrolētos tirgos atbalsta protekcionismu.

 

     Veselīga dzīvesveida un ārstnieciskās badošanās klasiķis P. Bregs grāmatā „Badošanās brīnums” izsaka daudzas pārsteidzošas atziņas un secinājumus, kuros būtu vērts ieklausīties ikvienam – arī tiem, kas vēl tikai plāno pievērsties veselīgam dzīvesveidam. Grāmatā aprakstīta dažāda ilguma badošanās – sākot no 24 stundām un beidzot ar vairākām nedēļām. Badošanās praksi, ko viņš piekopa visu mūžu, P. Bregs apguva no Šveices naturopātiem. Tieši badošanās viņu izārstēja no tuberkulozes un ļāva nodzīvot ilgu un veselīgu mūžu.

 

  

 

     Monogrāfijā „Kristus un Cēzars” baznīcas un reliģiju vēstures profesors V. Tēraudkalns aplūko kristietības mijiedarbību ar valsts un pārnacionālajām struktūrām. Lasītājs tiek aicināts neklātienē izstaigāt tos līkločus, kādus gadsimtu gaitā kristietība ir gājusi, veidojot simbiozi ar dažādiem sociāli politiskajiem strāvojumiem.

 

     Grāmata „Mans bērns izvēlas karjeru” palīdzēs vecākiem aktīvāk līdzdarboties savu bērnu profesionālās karjeras plānošanā. Tās 1. daļa domāta vecākiem, kuri vēlas labāk izprast savu atvašu vecumposmu īpatnības un veiksmīgāk piedalīties viņu karjeras plānošanā. Savukārt 2. daļā autori analizē vecāku un bērnu sadarbības modeļus, šī grāmatas daļa vairāk domāta pusaudžu vecākiem, jo tajā analizētās problēmas ir sevišķi aktuālas pusaudžu vecumā. Internetā pieejama arī izdevuma elektroniskā versija.

 

     Savukārt informatīvi metodiskais materiāls „Karjeras izglītība skolā” informē par Latvijas skolu pieredzi karjeras izglītības īstenošanā. Tas veidots kā palīglīdzeklis ideju rosināšanai Latvijas vispārizglītojošo skolu administratīvajam, pedagoģiskajam, kā arī atbalsta personālam, integrējot karjeras izglītību pēctecīgā un secīgā izglītības procesā. Arī šim izdevumam pieejama elektroniskā versija internetā.

 

  

 

     V. Bangas grāmata „Rīgas jūgendstils” ir veidota kā populārs un poētisks stāsts par dzīvokļa telpu apriti, iekārtojumu un apdari. Kā papildus akcents – bagātīgs vizuālais pielikums ar fotoattēliem no mūsdienu un senatnes krājuma, reklāmu kopijas un grāmatas autores 10 gadu laikā veiktajā izpētes darbā atrasto dekoratīvo gleznojumu, tapešu un plastisko dekoru fotouzņēmumi, kas tiek publicēti pirmo reizi.  Tik plašā aspektā rīdzinieka dzīvojamo telpu, mājas kultūras un interjera attīstība 20. gs. sākumā jūgendstila ietvaros ir apskatīta pirmo reizi.

 

     U. Eko savā jaunajā grāmatā „Sarakstu karuselis” stāsta par Rietumu kultūras centieniem sistematizēt, veidot virknes, sastādīt sarakstus: tie var būt svēto pulki, kareivju ierindas, dīvainu radījumu vai ārstniecības augu katalogi, dārgumu krātuvju apraksti... Kultūra, kas ir pārliecināta par savu spēku un nozīmīgumu, priekšroku izrāda pabeigtām, noturīgām formām; turpretī, saskaroties ar visdažādāko parādību haosu un cenšoties piemeklēt tām kādu kopīgu kritēriju, kultūra sāk veidot notikumu, faktu, simbolu, ornamentu un zīmju sarakstus. Tieši pasaules kultūras tiekšanās uz sakārtotību ir galvenais pētījuma objekts šajā U. Eko darbā.

 

     Daiļliteratūras jaunumu klāstā šoreiz plašu popularitāti guvušais jaunā autora V. Lācīša debijas romāns „Stroika ar skatu uz Londonu”, kurš vēsta par Latvijas viesstrādniekiem, stāstītājs ir jauns vīrietis, kurš strādā celtniecībā. Lasītāju gaida pārsteigumi, krimināla intriga un nopietnās pārdomās balstīti ironiski un apbrīnojami sirsnīgi spriedumi par Latviju un Angliju, par latviešiem un imigrantiem.

     Literatūrzinātnieka G. Bereļa recenziju par šo romānu lasiet šeit.

 

  

 

     Laikā, kad Japānas vārds medijos izskan saistībā ar tur notikušo katastrofu, aicinām palūkoties uz šo valsti un tās tautu arī no cita skatpunkta – caur folkloras prizmu, jo bibliotēkas grāmatu krājums šoreiz tiek papildināts ar japāņu tautas pasaku krājumu „Zīdkoka zaros”.

 

     „Lata romāna” sērijas jaunums – E. Lukjanska agrāk sarakstītais, bet līdz šim nepublicētais romāns „Dzīve vienam mirklim”. Rakstnieks tajā risina mūžseno pamatproblēmu: kas ir ļauns, kas – labs, vai kāds ir tiesīgs to noteikt un kas patiesībā to nosaka. Romāna varoņi mēģina atšķirt ļauno no labā. Daudz ko nosaka apstākļi, kuros viņi atrodas. Reizēm šie apstākļi ilgst tikai „mirkli”, un šajā mirklī bieži vien jāpieņem tikai viens lēmums no diviem. Bet abi kaut kādā veidā ir nepieņemami. Tomēr trešās iespējas nav…

 

     „Lietuviešu zelta stāstu” grāmatā iekļauts 21 stāsts, tajā vienkopus rodama praktiski visa Lietuvas stāsta un noveles attīstības vēsture, plašs arī jaunāko autoru loks. Krājums pilnīgi noteikti noderēs tiem, kuri vēlas iegūt priekšstatu par kaimiņu tautas prozu.

 

  

 

     Vienkārša un latgaliskas sirsnības pilna ir bijušās skolotājas V. Širinas grāmata „Dzeivinīku stōsteni”, kurā apkopots 31 stāsts par dažādiem putniem un dzīvniekiem – kaķiem, zosīm, kurmi, lapsu, vārnu u. c. Grāmatiņa noderēs lasīšanai kopā ar bērniem, kā arī latgaliski rakstīta teksta lasīšanas prasmes izkopšanai, jo tekstiņi ir pietiekami īsi un viegli saprotami.

 

     Ģimenei paredzēta beļģu rakstnieka M. Karēma literāro pasaku grāmata „Stikla lode”, to var lasīt vecāki bērniem, vecvecāki mazbērniem vai pusaudži un jaunieši, kas meklē paši sevi un rūdās grūtībās, kuras vēlāk varbūt liksies pat smieklīgas. M. Karēms ir sarakstījis 48 dzejas krājumus (13 no tiem domāti bērniem), 6 romānus, 4 pasaku grāmatas, viņa teksti bieži komponēti un tulkoti citās valodās. Rakstnieks ir viesojies arī Latvijā.

 

     V. Sanders vēsturiskajā romānā „Ūdensrožu gatve” stāsta par kāda žurnālista piedzīvojumiem mūža garumā. Žurnālista profesijai nepieciešams dabas dots aicinājums redzēt asāk, izjust skaudrāk mums apkārt notiekošo. Šī darba galvenais tēls – žurnālists Vidvuds Salnājs neapšaubāmi ar tādām dotībām ir apveltīts. Taču laikmets, kurā viņam jādzīvo un jādarbojas, nenovēršami ietekmē viņa patstāvību, žurnālists nonāk konfliktā ar varu un paša sirdsapziņu. Romāna sižeta otra izgaismota līnija ir Vidvuda Salnāja jūtu pasaule, kura izrādās arī ļoti sarežģīta.

 

  

 

     K. Skujenieka klausāmgrāmatā „Iesien baltā lakatiņā”, kura pieejama mp3 formātā, dzejoļus no izlases „Es pabiju tālos ciemos” lasa pats autors, bet darbus no krājumiem „Sēkla sniegā”, „Lirika un balsis”, „Iesien baltā lakatiņā” un „Mūsu dzīve nokalpotā” – aktieris un režisors Juris Strenga.

 

 

     Pilnu jauno grāmatu sarakstu skatieties šeit.

     Nākamā jauno grāmatu diena abonementā – 16. aprīlī.

 

 

 

Līdzīgi raksti