Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     2011. gada 16. septembrī Rēzeknes Centrālās bibliotēkas abonements lasītājiem piedāvā 36 jaunas grāmatas. Turpinājumā vairāk par dažām no tām.

 

      N. Hilla grāmata „Pozitīvās domāšanas spēks” palīdz izprast to, kā cilvēka dzīvi ietekmē viņa prāts un domāšana. Kā apgalvo autors, cilvēka prāta vienā pusē ir iegravēti burti PDV (pozitīvs domāšanas veids), bet otrā – NDV (negatīvs domāšanas veids). Pozitīvs domāšanas veids dabiski piesaistīs labo un skaisto. Negatīvs domāšanas veids laupīs visu, kas padara dzīvu vērtīgu. Panākumi, laime un bagātība ir atkarīgi no tā, kā mēs noskaņojam savu prātu. Grāmatas fragmentu iespējams lasīt šeit.  

 

     Somu profesora J. Laurinkari grāmata „Biznesa ētika”, kura paredzēta studentiem un uzņēmumu un organizāciju darbiniekiem, sniedz ieskatu svarīgākajās likumsakarībās, kas saistītas ar biznesa ētiku, analizē ētiku uzņēmumu līmenī un atsevišķu biznesā iesaistītu cilvēku savstarpējo attiecību ētiku. Galvenā uzmanība izdevumā pievērsta biznesa ētikai tirgus ekonomikas apstākļos.

 

 

     Rokasgrāmatā „Pirmā palīdzība” apkopota informācija par pirmo palīdzību jebkura vecuma cietušajam neatliekamā situācijā, kas apdraud viņa veselību vai dzīvību. Informācija sakārtota ļoti pārskatāmi, tādēļ ātri iespējams sameklēt nepieciešamās ziņas par palīdzības sniegšanu 110 dažādu veselības problēmu un traumu gadījumā. Darbību secība katrā situācijā uzskatāmi parādīta arī ar attēliem. Grāmatā sniegtā informācija atbilst visjaunākajiem uzskatiem un autoritatīvu medicīnas speciālistu atziņām. Izdevuma nodaļas ir sagrupētas atbilstoši ķermeņa orgānu sistēmām vai negadījuma cēloņiem. Atsevišķās lappusēs sniegta viegli saprotama un bagātīgi ilustrēta informācija par atsevišķu cilvēka orgānu sistēmu uzbūvi un darbību.

 

     Cēsu vēstures un mākslas muzeja galvenās speciālistes D. Cepurītes grāmata „Cēsu bibliotēka 90 gados” ir vērā ņemams pētījums, kurš aptver laika posmu no 1919. līdz 2009. gadam. Grāmatai ir 10 nodaļas, un tā stāsta gan par bibliotēkas darbiniekiem, gan tās struktūras un krājuma veidošanos un attīstību, arī par organizētajiem pasākumiem un saņemtajiem apbalvojumiem. Izdevums ir bagātīgi ilustrēts, tajā atrodami daudzi no materiāliem, ko sakrājuši bibliotēkas darbinieki. Grāmatas tapšanā noderējušas atskaites, dienasgrāmatas, lasītāju formulāri un bibliotēkas darbinieku dokumenti, fotogrāfijas, sanāksmju protokoli, pasākumu programmas... Šajā grāmatā sameklējama arī vērtīga informācija par visas Latvijas bibliotēku pirmsākumiem.

 

     Daiļliteratūras klāstā šoreiz A. Manfeldes atmiņu tēlojums „Zemnīcas bērni”, kurā stāstīts par rakstnieces tuviniekiem, kas izsūtījumā Sibīrijā pavadīja septiņus gadus. Grāmata veltīta autores vectēva Kristapa Manfelda un vecmāmiņas Annas Manfeldes piemiņai. Izdevuma vēstījums savīts no diviem elementiem – zemnīcas bērnu atmiņām un vectēva Kristapa Manfelda foto attēliem.

 

 

     Šoreiz piedāvājam arī otro „Tumsas nama” sērijas grāmatu – P. K. un K. Kastu romānu „Nodotā”. Grāmata stāsta par jauno vampīru privātskolas skolnieci Zoju Redbērdu, kura nu jau ir iedzīvojusies Tumsas namā. Viņa ir atklājusi, kādas spējas viņai devusi vampīru dieviete Nakts, un pamazām sāk saprast, ko nozīmē būt jaunajai Tumsas Meitu – skolas elitārās grupas – vadītājai. Pats labākais – Zoja ir ieguvusi jaunus draugus un beidzot jūtas piederīga – Tumsas nams kļuvis par viņas jaunajām mājām. Viņai ir arī puisis... vai divi. Tad notiek neiedomājamais – tiek nogalināti divi pusaudži no pilsētas vidusskolas, un visi pierādījumi norāda uz Tumsas namu, saspīlējot cilvēku un vampīru attiecības Tulsā…

 

     M. Zihmaņa stāstu krājumu „Igreks un Iksa” iedvesmojusi galvenokārt paša autora biogrāfija – Otrais pasaules karš, darbība skolu jaunatnes pretošanās kustībā, nacionālo partizānu gaitas, izsūtījums, lēģeri un cietumi. Jauniešu problēmas, kas aktuālas visos laikos (mācības, draudzība, pirmās mīlestības jūtas), šajos stāstos savijas ar vēsturiski smago jautājumu un atbildības nastu. Mūsdienu jauniešiem būs interesanti lasīt par laiku, kad vārds „stukačs” skolēnu valodā bija sastopams biežāk par vārdu „algebra” un mājās noslēpti ieroči bija ikdienišķa parādība. Savukārt vidējās un vecākās paaudzes lasītāji stāstos un tēlojumos atradīs daudz pazīstama no nesen pagājušā laikmeta – gan tā traģisko, gan komisko pusi.

 

 

     Sērijas „Lata romāns” grāmatu krājumu šoreiz papildina T. Tropas pirmais romāns „Kas tīrumā sēts”, kurš stāsta par kādas firmas īpašnieku Henriku Ligeru. Uzzinājis, ka gaidāmā sirds operācija var beigties letāli, viņš dodas pārbaudījumu pilnā ceļojumā pagātnē, mēģinot uzturēt drošu sirdi un prātu. Gara spēks ir nepieciešams, lai saprastu, kāpēc izjuka pirmā mīlestība, vai viņš vainīgs meitenes sakropļošanā, cik liela ir viņa personīgā vaina Staša nāvē, kādas sekas radīs paredzētā tikšanās ar kādreizējo internātskolas barvedi un firmas līdzīpašnieku Gošu. Pati autore uzsver, ka visi notikumi romānā ir fantāzija, bet ar savu darbu lasītājiem ir gribējusi pateikt, ka, steidzoties dzīvot, nevajadzētu piemirst ik pa brīdim apstāties un atskatīties, kas paliek aiz mums.

 

     M. Zīles romāns „Vasaras namiņš” savukārt stāsta par varas un naudas lomu katra cilvēka dzīvē, par uzticību un nodevību, par mīlestību, kas vieno un ļauj pārdzīvot pat vissmagākos brīžus. Traģiskā nāvē iet bojā jaunā, skaistā un veiksmīgā Beatrise. Tikai viņas māsīca Konstance nenotic šai mīklainajai pazušanai, viņa cenšas noskaidrot nelaimes patiesos iemeslus... Kriminālromāna intriga šajā darbā meistarīgi savijas ar dāmu romāna elementiem.

 

 

     Pilnu jauno grāmatu sarakstu skatieties šeit.

     Nākamā jauno grāmatu diena abonementā – 1. oktobrī.

 

 

 

Līdzīgi raksti