Jaunās grāmatas lasītavā. Septembris 

Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     Septembrī Rēzeknes Centrālās bibliotēkas lasītavas krājums papildināts ar 6 jaunām grāmatām. Turpinājumā neliels ieskats jaunieguvumos.

 

A. Rancāns „Šaipus. Viņpus”

Mākslinieka un skolotāja A. Rancāna grāmata stāsta par nacionālo partizānu gaitām autora dzimtajā pusē. Izdevums ir šobrīd plašākais Ziemeļlatgales nacionālo partizānu Neatkarības vienības un Nautrēnu vidusskolas pretpadomju organizācijas „Latgales vanagi” pētījums, tas kā labs izziņas avots noderēs izglītības darbiniekiem un ikvienam interesentam.

 

E. Šturma „50 gadus mākslai pa pēdām”

Krājumā apkopotas E. Štrumas mūža garumā tapušās apceres par ASV latviešu mākslinieku izstādēm Ņujorkā un tās apkārtnē, publicētas gleznu reprodukcijas un fotogrāfijas no Latvijas Nacionālā mākslas muzeja, Ņūorleānas mākslas muzeja krājuma u. c. E. Štruma 1960. gadā ar maģistra grādu tēlotājā mākslā un mākslas vēsturē beigusi Ņujorkas pilsētas universitātes Hantera koledžu. Aktīvi popularizējusi trimdas mākslu un rakstījusi par to dažādos latviešu izdevumos. Krājumā ietvertie autores saturīgie mākslinieku daiļrades izvērtējumi var būt par labu pamatu autoru radošā devuma tālākai izpētei. Šis izdevums aizsāk grāmatu sēriju „Trimdas māksla rakstos un attēlos”.

 

„Tāvu zemes kalendars 2013”

Kultūrvēsturiskās un literārās gadagrāmatas 74. gadagājuma izdevumā iekļauti raksti par lauksaimniecības, medicīnas, arheoloģijas, valodniecības, vēstures un kultūrvēstures jautājumiem, kā arī latgaliešu literārie un publicistiskie darbi.

 

„Inovāciju juridiskais nodrošinājums”

Latvijas Universitātes 70. konferences rakstu krājumā ietverti Civiltiesisko zinātņu, Tiesību teorijas un vēstures, Krimināltiesisko zinātņu, kā arī Starptautisko un Eiropas tiesību zinātņu sekcijā nolasītie pētījumi.

 

„Tiesību harmonizācija Baltijas jūras reģionā pēc ES paplašināšanās”

2007. gada starptautiskās zinātniskās konferences krājums. Tekstu tematika: tiesības būt uzklausītam, cilvēktiesību ievērošana izmeklēšanas darbību veikšanā, Rumānijas konstitūcijas un integrācija ES, gods un cieņa kā krimināltiesiskās aizsardzības objekts Baltijas jūras reģiona valstīs, valsts galvas aizstāšanas institūts Latvijā un citās ES valstīs, process par noziedzīgi iegūtu mantu, cilvēku tirdzniecības krimināltiesiskie aspekti, vecāku varas ģenēze un attīstība Latvijā u. c.

 

„The Supreme Court of the Republic of Latvia”

Bagātīgi ilustrēta, ar shēmām un diagrammām papildināta grāmata par Latvijas Republikas Augstāko tiesu.