Saskaņā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistra departamenta 2009. gada 14. janvāra datiem Eiropas Parlamenta un pašvaldību vēlēšanās ir tiesīgi piedalīties 1503090 pilsoņi. To skaitā ir 8577 citu Eiropas Savienības valstu pilsoņi, kuri patstāvīgi uzturas Latvijā un kuriem ir tiesības piedalīties Eiropas Parlamenta vēlēšanās Latvijā.  

Šajās Eiropas Parlamenta vēlēšanās no Latvijas būs jāievēlē astoņi deputāti – par vienu deputātu mazāk nekā 2004. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanās.

 

     Latviju pārstāvošo deputātu skaits ir samazinājies tāpēc, ka paredzētajā termiņā, 2009. gada 1. janvārī, nestājās spēkā Lisabonas līgums, un 2009. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanas notiks saskaņā ar Nicas līguma noteikumiem. Līdz ar to Eiropas Parlamentā pašreizējo 785 deputātu vietā no 2009. gada līdz 2014. gadam būs 736 deputāti. Vēlēšanās pirmo reizi piedalīsies aptuveni 500 miljoni Eiropas Savienības iedzīvotāju, kas izraudzīsies deputātus no teju 9000 kandidātu vidus.

 

     Jaunais Eiropas Parlamenta sasaukums sāks īstenot savas pilnvaras līdz ar pirmo plenārsēdi pēc vēlēšanām, šogad pirmā plenārsēde ir paredzēta 14. jūlijā.

 

     Eiropas Parlamentā ievēlē uz pieciem gadiem, un tā ir pasaulē vienīgā starptautiskā asambleja, kuras deputāti tiek ievēlēti tiešās vēlēšanās.

 

 

     Šobrīd Rēzeknes Centrālās bibliotēkas lasītavā ir apskatāma izstāde „Iepazīsim Eiropas Parlamentu!”, kurā katrs interesents var iepazīties ar Eiropas Parlamenta darbību un struktūru, Eiropas Parlamenta deputātu darbību un politiskajiem grupējumiem. Otrā izstādē, „Vēlēsim Eiropas Parlamentu”, var iepazīties ar Eiropas Parlamenta vēlēšanu deputātu kandidātu sarakstiem un partiju programmām.  

 

 

Noderīgas saites: