Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     Vladimirs Nikonovs. Par šo mūsu novadnieku, šķiet, zināms diezgan daudz: materiāli par viņu rodami publikācijās, kas veltītas svarīgu notikumu atcerei, periodiskajos izdevumos – sarunas un intervijas, viņa bibliogrāfijā ir ap 300 rakstu par dažādiem tematiem.

 

Senatnes pētnieks…

 

     V. Nikonovs ir četru grāmatu autors: „Rēzekne: vēstures apcerējumi no senajiem laikiem līdz 1917. gada aprīlim” (2000); „Latgales vecticībnieki: Rēzeknes un Ludzas apriņķa vecticībnieku draudžu vēstures apraksti (XVII gs. vidus – XX gs. vidus)” (2008); „Latgales vecticībnieki fotogrāfijās” (2010); „Rēzeknes Vecticībnieku kapu draudze: veltījums Krievzemes kristīšanas 1025. gadadienai: 988–2013 un RVKD pirmā dievnama 150 gadu jubilejai: 1863–2013” (2013).

 

     Vai rakstīt grāmatu ir grūti? Gadu gaitā sēdēt arhīvos un bibliotēkās, meklējot nepieciešamos materiālus, pārrakstot teksta lappuses (datori un kopētāji bija ne vienmēr), formējot faktogrāfisko materiālu kartotēkas, paralēli pētot dzimtās vietas un apkārtni, pamanot vēstures atliekas: te – savrupsētas drupas, te – pamestā kapsēta, blakus – sens pussabrucis dievnams. Turklāt V. Nikonovs ir ne tikai publicējis rakstus, bet arī piesaistījis sabiedrības uzmanību un tos, kuri atbildīgi par pagātnes pieminekļu saglabāšanu.

 

     Viņš ir sagatavojis un izdevis arī atklātņu komplektus „Rēzekne senajās atklātnēs” (1986) un „Latgales vecticībnieku lūgšanu nami” (2003), albumu „Daugavpils novada vecticībnieku lūgšanu nami un draudzes” (2010).

 

Vecticībnieks…

 

     Būdams Rēzeknes Vecticībnieku kapu draudzes padomes priekšsēdētājs, V. Nikonovs kopā ar domubiedriem ir daudz paveicis dievnama un visa draudzes kompleksa atjaunošanā, labiekārtošanā, remonta un restaurācijas darbu organizēšanā.

 

     Vecticībnieku draudze ir arī viens no organizatoriem konkursam par Ivana Zavoloko prēmijas piešķiršanu. „Konkursa mērķis ir atbalstīt jaunus pētījumus vēstures, garīgā un kultūras mantojuma un Latvijas vecticībnieku tradīciju jomā, pievēršot šīm tēmām jauno pētnieku uzmanību, popularizējot vecticībnieku kultūrvēsturisko pieredzi,” uzskata Vladimirs Nikonovs.

 

     2009. gadā draudzē tika svinīgi atklāts Latgales vecticībnieku garīgās dzīves un etnogrāfijas muzejs. Ekspozīcijā demonstrētie priekšmeti ir V. Nikonova gādīgo roku restaurēti, daudzus priekšmetus viņš pats vāca gadu desmitiem, glābjot tos no postažas. Muzejā rodamajām aizgājušo laiku liecībām jāatjauno apmeklētāju interese par vecticībnieku kultūru, tradīcijām, vēsturi, stāstot par ierindas cilvēka pasaulīgajām gaitām.

 

     Daudz spēka, pacietības un uzmanības prasa nemitīgās rūpes, kas saistītas ar draudzes dzīvi. Padomes priekšsēdētājs uztur sakarus ar citu valstu draudzēm, apmeklē zinātniskās konferences un vecticībnieku svētkus, kopā ar draudzi uzņem viesus no tālām pasaules malām.

 

Aizrautīgs fotografētājs…

 

     „Man laimējās nu jau desmit gadus strādāt un dzīvot līdzās Rēzeknes Novadpētniecības muzeja māksliniekam restauratoram Vladimiram Nikonovam. Pēdējā laikā Vladimirs nopietni pievērsies fotogrāfijai,” 1990. gadā rakstīja A. Bondarenko.

 

     Ir pagājuši gadi, bijušas fotoizstādes dažādās pilsētās. Viņš fotografē dabas ainavas un portretus, neatzīst inscenēto bildēšanu, liekot izstāžu apmeklētājiem „brīnīties un apbrīnot viņa redzīgumu, prasmi uzanimēt cilvēka noskaņojumu”.

 

     Pats autors pēc izstādes „Piecdesmitgadīgā skatījums” atklāšanas 2005. gadā norādīja: „Kad dzīve nonāk finiša taisnē, skatījums kļūst daudz filozofiskāks...”

 

*** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

 

     Vladimirs Nikonovs dzimis Rēzeknē 1955. gada 4. aprīlī. Viņš lepojas, ka ir rēzeknietis ceturtajā paaudzē. Absolvējis Rēzeknes 2. vidusskolu, 1977. gadā – Rīgas Politehniskā institūta Aparātbūves fakultāti. Strādājis par inženieri Rēzeknes uzņēmumos, no 1981. līdz 1995. gadam bijis novadpētniecības muzeja (tagadējā Latgales Kultūrvēstures muzeja) mākslinieks restaurators.

 

     Kopš 1999. gada ir Rēzeknes Vecticībnieku kapu draudzes padomes priekšsēdētājs. No 2005. līdz 2010. gadam bijis Rēzeknes pilsētas domes deputāts, kopš 2010. gada – LR Saeimas deputāts. 2004. gadā V. Nikonovam ir pasniegts apbalvojums „Rēzeknes Goda pilsonis”.

 

     „Vladimirs Nikonovs ar savas dzimtas saknēm ieaudzis dziļi Rēzeknes zemē, tās sulu, vēstures dzirdīts un barots, par Rēzekni droši vien zina vairāk nekā jebkurš cits...” rakstīja žurnālists J. Ņikitins. Trāpīga piezīme, kura attiecas uz mums visiem, rēzekniešiem. Ir viegli mīlēt savu mazo dzimteni, pamanot pārmaiņas, dažreiz no tālienes redzot trūkumus, tomēr daudz grūtāk ir darīt kaut ko noderīgu ne tikai sev, bet mums visiem.

 

     Ar aizrautīgiem cilvēkiem vienmēr interesanti runāt. Bibliotekāri pazīst V. Nikonova enerģiskumu, mērķtiecību, plašo interešu spektru. Viņš gatavo izdevumu, kurā turpinās Rēzeknes vēsture (līdz 1940. gadam), strādā pie grāmatas „Latgales vecticībnieki” otrās daļas, apzinoties, ka obligāti jāsaglabā mūsu pagātnes garīgās un materiālās liecības, kā arī atmiņas par to, kas bija šajā zemē pirms mums. Šīs vienkāršās patiesības vārdā pilsētā darbojas tās uzticamais Goda pilsonis Vladimirs Nikonovs.

 

     Rēzeknes Centrālā bibliotēka sveic savu draugu un lasītāju jubilejā! No 1. līdz 14. aprīlim bibliotēkas lasītavā apskatāma mūsu novadnieka jubilejai veltīta izstāde „Senatnes pētnieks”. Laipni gaidīti!