Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     Vēl visu jūliju Rēzeknes Centrālās bibliotēkas abonementā būs apskatāma Dabas aizsardzības pārvaldes ceļojošā fotoizstāde “Meži un dabas vērtības NATURA 2000 teritorijās”.

 

     Dabas vērtību aizsardzībai Latvijā ir izveidotas īpaši aizsargājamas dabas teritorijas (ĪADT). Teritorijas, kurās atrodamas Eiropas nozīmes dabas vērtības, iekļautas NATURA 2000 tīklā. Tas izveidots, lai saglabātu visas savvaļā dabiski pastāvošās dzīvnieku sugas un to dzīves vides – biotopus.

 

     Dabas aizsardzības pārvaldes veidotā izstāde „Mežs un dabas vērtības NATURA 2000 teritorijās” ir foto stāsts par Latvijā sastopamajiem Eiropas Savienībā aizsargājamiem mežu biotopiem un tajā esošajām dabas vērtībām. Fotoizstāde sastāv no 40 iestiklotām fotogrāfijām un ir papildināta ar īsiem biotopu aprakstiem.

 

     Tos, kuri vēl nav paguvuši to izdarīt, aicinām aplūkot izstādi un kaut uz mirkli aizdomāties par vērtībām, kuras sastopamas dabā.