Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     1961. gadā Starptautiskais Teātra institūts (International Theatre Institute UNESCO) 27. martu pasludināja par Starptautisko teātra dienu. Teātra ļaudis jau vairāk nekā pusgadsimtu svin šo dienu ar dažādiem pasākumiem, kuros piedalās paši un iesaista pārējos teātra mīļus.

 

     Rietumu teātra mākslas aizsākumi meklējami Senajā Grieķijā ap 600.-200. gadu pirms mūsu ēras, un tiek uzskatīts, ka pirmā teātra izrāde Senajā Grieķijā notikusi 534. gadā pirms mūsu ēras.

 

     Agrīnais teātris izauga no reliģiskiem svētkiem, kuri tika veltīti dievam Dionīsam. Teātrī spēlēja tikai vīrieši, kuri atveidoja arī sieviešu lomas. Liela loma turpmākajā teātra mākslas attīstībā bija arī Senās Romas teātrim, kas lielā mērā ietekmējās no Senās Grieķijas teātra. Arī te spēlēja tikai vīrieši, bet atšķirībā no Sengrieķu teātra tie bija vergi.

 

     Gadsimtu griežos teātris ir mainījies, jo katrs laikmets ir  nācis ar savām prasībām, idejām un iespējām, taču visos laikos nemainīgs ir palicis teātra mākslas pamats – dvēseles saviļņojums, kas rodas, skatoties ikvienu izrādi.

 

     Rēzeknē teātra vēsture aizsākās 20. gadsimta sākumā, kad 1908. gadā tika dibināts pirmais drāmas pulciņš. Tajā darbojās vietējā inteliģence. Lugas izrādēm sagatavoja skolotājs O. Runiks.

 

     Kopš tā laika pagājis vairāk nekā gadsimts, teātris ir audzis un pilnveidojies, ne vienu vien reizi pārsteidzot savus skatītājus ar oriģinālām un novatoriskām izrādēm, talantīgiem režisoriem, aktieriem, scenogrāfiem.

 

     Šobrīd Rēzeknē darbojas Rēzeknes Tautas teātris un studijteātris “Joriks”. Pulciņos un jauniešu studijās teātra mākslu apgūst pilsētas jaunā paaudze. Teātra cienītāji ir novērtējuši to darbu un enerģiju, kas tiek ieguldīta ikvienā izrādē, kura tiek iestudēta, un ar prieku nāk baudīt teātru radīto mākslu. Vairāk par Rēzeknes Tautas teātri lasiet šeit.

 

     Rēzeknes Centrālās bibliotēkas (RCB) lasītavas apmeklētāji līdz 2016. gada 31. martam var iepazīties ar izstādi par teātri, aktieriem un teātra spēlēšanu Rēzeknē. RCB novadpētniecības krājumā un reģionālajā novadpētniecības datubāzē apkopotie bagātīgie materiāli – raksti, fotogrāfijas, izrāžu afišas –  stāsta par mūsu pilsētas teātra veidošanās un izaugsmes laiku, iestudētajām lugām, viesizrādēm un panākumiem, režisoriem un aktieriem, kuri gadu desmitos ir pratuši priecēt un saviļņot skatītājus ne tikai mūsu pilsētā un Latvijā, bet arī citviet plašajā pasaulē.

 

Elektroniskie resursi par Rēzeknes teātriem

RCB e-katalogs (Joriks)
RCB e-katalogs (Rēzeknes Tautas teātris)
 
Periodika.lv
 
http://www.rezekne.lv/kultura/kolektivi/rezeknes-tautas-teatris/
http://www.rezekne.lv/kultura/kolektivi/teatris-studija-joriks/
http://www.rezekne.lv/rezeknes-zinas/zina/_/kulturas-zinas/-/rezeknes-tautas-teatris-jubileju-svin-ar-pirmizradi/
http://teatrisjorik.blogspot.com/
http://teatris.rezekne.net

 

Izmantotā literatūra
20. gadsimta teātra režija pasaulē un Latvijā.- R., 2002.- 912 lpp.