Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     Līdz 2016. gada septembra beigām Rēzeknes Centrālās bibliotēkas lasītavā ir aplūkojama izstāde “Mans dzejas ceļojums pa Rēzekni”.

 

     Ir aizritējis vairāk kā pusgadsimts kopš Latvijā tika iedibināta jauka tradīcija – ik gadu septembrī atzīmēt Dzejas dienas. Tajās ar dzejas vārsmām tiek pieskandinātas gan lielas pilsētas, gan mazāk apdzīvotas vietas. Šajās dienās notiek visdažādākie dzejai veltīti pasākumi, kuros atceramies gan atzītus un sen iemīlētus dzejas klasiķus, gan iepazīstam pavisam jaunus dzejniekus.

 

     Daudz skaistu un sirsnīgu dzejoļu ir veltīts mūsu dzimtajai Rēzeknei. Savā laikā pilsētu uz septiņiem pakalniem dzejā ir cildinājis A. Kūkojs, A. Vējāns, P. Jurciņš, B. Mārtuževa, J. Klīdzējs, A. Rancāne, R. Mūks, V. Avotiņš, O. Orsa, A. Jakimovs, J. Šešoļins un vēl daudzi citi dzejnieki.

 

     Laipni gaidīti dzejas cienītāji un visi interesenti!