Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     Līdz 2018. gada 20. septembrim Rēzeknes Centrālās bibliotēkas lasītavā (3. stāvā) apskatāma tematiska izstāde, kas veltīta pedagoģei, kordiriģentei Antoņinai Mežinskai. Kā viena no aktīvākajām Latgales profesionālo kordiriģentu saimes pārstāvēm viņa savu talantu un enerģiju ir veltījusi mūža darbam – Latgales koru kultūras izaugsmei un jaunās diriģentu paaudzes izglītošanai.

 

Ieskats Antoņinas Mežinskas biogrāfijā

 

     Diriģente un kora diriģēšanas pedagoģe Antoņina Pukste-Mežinska dzimusi 1923. gada 13. septembrī Rēzeknes apriņķa Ozolmuižas pagasta zemnieku ģimenē. Meitenes izaugsme noritēja kopā ar dziesmu tai labvēlīgā vidē un apstākļos: kā vecāki, tā arī citi tuvējie radi bija lieli dziesmu mīļotāji, tāpēc ģimenes godos un citās sanākšanās vienmēr skanēja daudzbalsīga dziedāšana. Bērnībā iespaidu uz viņu atstāja arī skaistā dziedāšana baznīcā un pie ciema krucifiksa.

 

     Pēc vietējās pamatskolas beigšanas Antoņina mācījās Rēzeknes Skolotāju institūtā. 1944. gadā kā eksterne absolvēja Rēzeknes 1. vidusskolu, turpat strādāja par dziedāšanas un sākumklašu skolotāju. 1946. gadā uzsāka mācības atjaunotās Rēzeknes Mūzikas vidusskolas Kordiriģentu nodaļā, apgūstot diriģenta profesijas pamatus pie pedagoga Klementa Mediņa.

 

     1949. gadā  iestājās Latvijas Valsts konservatorijā. Konservatorijas studiju laikā praktizējusies diriģentes un mūzikas skolotājas darbā, 1950. gadā bija Varakļānu rajona dziesmu svētku virsdiriģente.

 

     Pēc konservatorijas absolvēšanas 1954. gadā atgriezās dzimtajā pusē Latgalē, uzsākot kora diriģēšanas pedagoģes darbu Rēzeknes Mūzikas vidusskolā. Viņas audzēkņu vidū bija daudzi Latgalē un Latvijā pazīstami nākamie diriģenti, mūzikas pedagogi: Jānis Garančs, Emīlija Slišāne, Aija Kukule, Jānis Teilāns,  Antoņina Milaševiča, Rolands Ankipāns u. c.

 

     Kā izcila diriģente A. Mežinska ir izveidojusi un ilgus gadus ar panākumiem vadījusi trīs labākos Latgales korus, kuru darbība guvusi plašu klausītāju un vērtētāju atzinību. Savas radošās darbības laikā ir vadījusi Varakļānu kultūras nama sieviešu kori „Dzelvērte”, Preiļu skolotāju jaukto kori, sieviešu vokālo kvartetu „Latgale”. Šie kolektīvi tika sagatavoti augstā mākslinieciskā līmenī un ieguva godalgotas vietas skatēs un konkursos.

 

     Pateicoties A. Mežinskas kordiriģentes talantam un enerģijai, Rēzeknes Tirdzniecības pārvaldes sieviešu koris „Ieviņa” 1972. gadā ieguva Tautas kora nosaukumu, ierindojās godalgotajās vietās visās tā laika fināla skatēs. „Ieviņas” vārds skanēja tālu pāri savam novadam. Koris devās daudzos koncertceļojumos ārpus Latvijas un pabija Igaunijā, Lietuvā, Ukrainā, Baltkrievijā, Krievijā, Vācijā.

 

     1970. gadā A. Mežinska apbalvota kā Latvijas Nopelniem bagātā mākslas darbiniece, viņa ir arī Rēzeknes Goda pilsone. Mirusi 2013. gada 13. oktobrī, apbedīta Rēzeknes novada Ozolmuižas kapos.

 

Informācija sagatavota,
izmantojot bibliotēkas novadpētniecības materiālus