Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     2019. gada 1. augustā apritēja 85 gadi, kopš dzimis mākslinieks, pedagogs, ilggadējs Rēzeknes Lietišķās mākslas skolas direktors (1977-1987), Latvijas Mākslas akadēmijas Latgales filiāles direktors Pēteris Gleizdāns.

 

     No 1. līdz 14. augustam Rēzeknes Centrālās bibliotēkas lasītavā var iepazīties ar Pēterim Gleizdānam veltītu izstādi. Tajā skatāmi gan novadpētniecības krājumā apkopotie materiāli, gan mākslinieka darbu reprodukcijas, ilustrētās grāmatas un apceres.

 

Ieskats Pētera Gleizdāna biogrāfijā

 

     P. Gleizdāna dzīves ceļš aizsākās 1934. gada 1. augustā Nautrēnu pagasta Lazdu ciemā zemnieku ģimenē. Mācījies Nautrēnu vidusskolā, tālāk izglītojies Rīgas Lietišķās mākslas vidusskolas Rēzeknes filiālē, vēlāk – Latvijas Mākslas akadēmijā.

 

     Darba gaitas P. Gleizdāns uzsāka Rēzeknes Lietišķās mākslas vidusskolā kā pedagogs. Šī arī bija viņa vienīgā darba vieta.

 

     No 1957. gada kā pirmais no Rēzeknes māksliniekiem piedalījies republikāniskajās karikatūru izstādēs, bet kopš 1964. gada tika uzsākta aktīva izstāžu darbība. Grafikas, plakāti, akvareļi eksponēti vairāk nekā 40 izstādēs Latgales un valsts kultūras centros. 20. gs. 90. gados pārsvarā ir strādājis tušas tehnikā, 21. gadsimtā izmantojis arī datortehnoloģiju sniegtās iespējas.

 

     Trešās atmodas laikā P. Gleizdāns piedalījās Aglonas bazilikas un klostera rekonstrukcijas idejas izstrādē, veidoja Rēzeknes Augstskolas ģerboni, Rēzeknes-Aglonas diecēzes vapeni, ir bijis žurnāla “Katōļu Dzeive” mākslinieks.

 

     Pagājušā gadsimta 90. gados reģiona un republikāniskajā presē publicējis daudzas apceres par reģiona māksliniekiem, mākslas dzīves problēmām un aktualitātēm. Par ieguldījumu mākslā, kultūrā un pedagoģijā 1997. gadā P. Gleizdāns saņēma Latvijas valsts Triju Zvaigžņu ordeņa zelta goda zīmi.

 

Mākslinieks miris 2013. gada oktobrī un guldīts Rēzeknes Ančupānu kapos.