{source}
<script type="text/javascript">

function DraugiemSay( title, url, titlePrefix ){
 window.open(
  'http://www.draugiem.lv/say/ext/add.php?title=' + encodeURIComponent( title ) +
  '&link=' + encodeURIComponent( url ) +
  ( titlePrefix ? '&titlePrefix=' + encodeURIComponent( titlePrefix ) : '' ),
  '',
  'location=1,status=1,scrollbars=0,resizable=0,width=530,height=400'
 );
 return false;
}
</script>

<a href="#" mce_href="#" onclick="DraugiemSay('Jāzepam Laganovskim – 90',
'http://www.rezeknesbiblioteka.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=367:jazepam-laganovskim-90&catid=163:par-izstadem-cb&Itemid=104', 'Rezeknesbiblioteka.lv');">
<img src="../images/dr.gif" mce_src="../images/dr.gif" border="0" /><font color="#666666" size="2"><u>Pasaki draugiem</u></font></a>

{/source}

grāmata Ilūziju gadi
J. Laganovska grāmata
„Ilūziju gadi” 

     Šomēnes 90 gadu jubileja apritētu novadniekam Jāzepam Laganovskim, Rēzeknes Centrālās bibliotēkas lasītava aicina aplūkot literātam veltītu uzstādi, kura būs apskatāma līdz 25. martam. 


Jāzepa Laganovska dzīve un daiļrade


     Jāzeps Laganovskis dzimis 1920. gada 15. martā Kārsavas pagasta Kabilovas ciemā vidēji turīga zemnieka ģimenē. Jau skolas gados viņš iesaistījās pagrīdes cīņā un darbojās nelegālajā presē, bet 1939. gada beigās tika apcietināts. Pēc padomju varas atjaunošanas Latvijā J. Laganovskis tika ievēlēts par Latvijas Darba jaunatnes savienības Abrenes apriņķa komitejas sekretāru, pēc tam bija laikraksta „Taisneiba” līdzstrādnieks. Lielā Tēvijas kara laikā brīvprātīgi iestājās latviešu divīzijā un tika nosūtīts uz laikraksta „Latviešu Strēlnieks” redakciju. Pēc demobilizācijas J. Laganovskis strādāja laikraksta „Literatūra un Māksla” redakcijā, par Ludzas rajona Zvirgzdenes mašīnu un traktoru stacijas Komunistiskās partijas organizācijas sekretāru un laikraksta „Balvu Taisneiba” redaktoru.

 

 


     Pirmās J. Laganovska literārās publikācijas iespiestas laikrakstā „Taisneiba” 1940. un 1941. gadā, viņš ir daudzu kara aprakstu autors.

 

 

     Stāstu krājumos „Kad vēji šalc” (1956.) un „Pirmās rozes šogad” (1964.) rakstnieks ataino Lielā Tēvijas kara notikumus un pārkārtojumus lauku dzīvē. Arī vēlākajā daiļradē viņam raksturīgs skarbi reālistisks dzīves tēlojums.

 

 

     J. Laganovskis ir vairāk nekā desmit prozas, humora un satīras grāmatu autors. Savās satīriskajās miniatūrās J. Laganovskis asi šausta dzīves negatīvās parādības.

 

 

     Rakstnieka spalvai pieder arī kritikas darbi. Sevišķi aktīvi viņš darbojies tulkošanā un pārtulkojis 14 grāmatas no poļu un 5 – no krievu valodas, tostarp arī M. Šolohova „Plēsums”, kurš pārtulkots latgaliski.

 

 

     J. Laganovskis Latvijā bija nevēlams rakstnieks, uz to tika norādīts 1959. gada Latvijas Komunistiskās partijas Centrālās Komitejas plēnumā. Viņa darbi tika stingri cenzēti, tika aizkavēta to izdošana, pirms vai pēc izdošanas autors pamatīgi strostēts, arī grāmatu redaktori pamatīgi strostēti.

 

 

     Jāpiemin, ka J. Laganovskis daudzkārt ir aktualizējis jautājumu par latgaliešu valodas atzīšanu un pats savos darbos vienmēr centies iestarpināt pa izteicienam latgaliski.

 

 

     Rakstnieks miris 1987.gada 14.februārī un apbedīts Rīgā, Raiņa kapos.

 

 

 

 

Izmantotā literatūra

·          J. Laganovskis. Ilūziju gadi. - Rēzekne: LKC izdevniecība, 2005. - 205 lpp.

·          Latviešu rakstniecība biogrāfijās. - Rīga: Zinātne, 2003. - 739 lpp.