Vladimirs Nikonovs
Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv 

     4. aprīlī dzimšanas dienu svinēs Rēzeknes Goda pilsonis, pilsētas domes deputāts, Rēzeknes vecticībnieku kapu draudzes padomes priekšsēdētājs, fotomākslinieks un vēstures pētnieks Vladimirs Nikonovs. 9. aprīlī bibliotēkā notiks viņa sastādītā fotoalbuma „Староверие Латгалии в фотографиях” atvēršanas svētki, bet jau no 1. aprīļa lasītavā skatāma ievērojamajam rēzeknietim veltīta izstāde. 

 

 

     Vladimirs Nikonovs dzimis 1955. gada 4.aprīlī Rēzeknē, mācījies Rēzeknes 2.vidusskolā, studējis Rīgas Politehniskajā institūtā. 1977. gadā beidzis Aparātbūvniecības un mehanizācijas fakultāti kā inženieris-mehāniķis. Pēc institūta beigšanas strādājis dažādās Rēzeknes ražotnēs par inženieri, galvenā mehāniķa vietnieku, ceha priekšnieku. Strādājis uzņēmumā Latgales keramika. 70. gadu beigās pievērsies vēsturisku fotogrāfiju kolekcionēšanai un Rēzeknes vēstures pētīšanai. Vairāk nekā 10 gadus (1982-1996) strādājis Latgales Kultūrvēstures muzejā (agrāk Rēzeknes Novadpētniecības muzejs) par mākslinieku-restauratoru, pateicoties V. Nikonova darbam, ir labi saglabājušies vai atjaunoti daudzi muzeja fondu materiāli. Mācījies Maskavas Zinātniski pētnieciskajā restaurācijas institūtā. Kopš 1992. gada ir SIA „Reta” valdes priekšsēdētājs.

 

     V. Nikonovs kā domnieks nodarbojas ar kultūras jautājumu risināšanu un joprojām turpina aktīvi nodarboties ar pētniecību, kopš 2000. gada nopietni pievēršoties Latgales vecticībnieku draudžu vēstures pētniecībai, ir vairāku grāmatu un atklātņu komplektu autors („Rēzekne senajās atklātnēs”, „Vecticībnieku lūgšanu nami Latgalē”, monogrāfijas „Rēzekne. Vēstures apcerējumi”, „Vecticība Latgalē”). Ar viņa gādību tiek izdotas arī citas grāmatas. Pašlaik V. Nikonovs turpina gatavot otro daļu grāmatai par Rēzekni. Nupat iznākušais V. Nikonova sastādītais fotoalbums „Староверие Латгалии в фотографиях”, kurā redzams daudz gaišu dažādu paaudžu seju un manāms daudz zināmu uzvārdu, idejiski paturpina viņa iepriekšējo darbu – grāmatu „Староверие Латгалии”.

 

     V. Nikonovs ir sešu fotogrāfijas personālizstāžu autors, arī pirms tam, būdams aktīvs fotokluba „Rēzekne” biedrs, piedalījies daudzās izstādēs. Fotogrāfija V. Nikonovu aizrāvusi jau bērnībā, bet nopietni fotomākslai viņš pievērsies kopš 1980. gada. Tā kā ir klasiskās fotogrāfijas piekritējs, V. Nikonovs savos darbos cenšas tikai pavisam nedaudz izmantot datorapstrādes iespējas, viņa fotogrāfijās vērojama mīlestība pret ainavu un žanra foto, tverot mirkļus dabiskā vidē.

 


     Apsveicam V. Nikonovu dzimšanas dienā, vēlot veselību, veiksmi un izdošanos visam iesāktajam!