{source}
<script type="text/javascript">

function DraugiemSay( title, url, titlePrefix ){
 window.open(
  'http://www.draugiem.lv/say/ext/add.php?title=' + encodeURIComponent( title ) +
  '&link=' + encodeURIComponent( url ) +
  ( titlePrefix ? '&titlePrefix=' + encodeURIComponent( titlePrefix ) : '' ),
  '',
  'location=1,status=1,scrollbars=0,resizable=0,width=530,height=400'
 );
 return false;
}
</script>

<a href="#" mce_href="#" onclick="DraugiemSay('Mātes diena',
'http://www.rezeknesbiblioteka.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=392:mates-diena&catid=163:par-izstadem-cb&Itemid=104', 'Rezeknesbiblioteka.lv');">
<img src="../images/dr.gif" mce_src="../images/dr.gif" border="0" /><font color="#666666" size="2"><u>Pasaki draugiem</u></font></a>

{/source}

Mātes diena
Foto: banspy, licence 

     Kad daba pilnībā pamodusies no ziemas miega un ik pumpuriņš traucas pretī saulei, tuvojas arī maija otrā svētdiena, kad mēs svinam Mātes dienu.

     Māte – tā nav tikai mūsu dzīves sākotne un nepieciešamais pamats, bet arī visīstākās Mājas, kur mēs tiecamies atgriezties, un ideāls, pēc kura nepārstājam tiekties. 


 

     Mātes dienas tradīciju sākumi meklējami Anglijā 16.–17. gadsimtā, kad bērni centās šajā dienā būt mājas un apsveikt savu māti. Savukārt pēc senas kristīgās baznīcas tradīcijas maija mēnesis ir veltīts Dievmātei – Svētajai Jaunavai Marijai.

 

 


     Latvijā šo dienu sāka svinēt 1922. gadā. 1938. gadā pēc prezidenta K.Ulmaņa ierosinājuma šo dienu sāka dēvēt par Ģimenes dienu, jo – kur māte, tur sākas arī ģimene. Latvijas pirmās brīvvalsts laikā šie svētki tika atzīmēti ar dažādām sabiedriskām aktivitātēm – tika organizētas labdarības akcijas un ziedojumu vākšana, kultūras pasākumi ģimenēm, lekcijas radio. Savukārt padomju gados šo dienu „aizstāja” ar 8. Martu.

 

 


     Sveiksim un godināsim šajos svētkos savas mātes un vecmāmiņas, dāvāsim viņām to, kā ikdienā bieži vien pietrūkst – savu uzmanību un mīļus vārdus, ar pateicību pieminēsim arī aizsaulē aizgājušās mammas!

 

 


     No 5. līdz 14. maijam lasītavā apskatāma šiem gaišajiem svētkiem veltīta izstāde, kura iepazīstinās gan ar Mātes dienas vēsturi un tradīcijām, gan dos padomus, kā šajā dienā palutināt savas māmiņas. Izstādi papildinās mūsu bibliotēkā pieejamie mākslas fotoalbumi ar pazīstamu mākslinieku gleznu reprodukcijām, kuros mākslinieki pievērsušies mūžīgajai Mātes tēmai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izmantotā literatūra

·          Appena I. Māt, māmiņ, mammucīt // Mūsmājas. - Nr.5 (2007,maijs), 6-8.lpp.

·          Plinte S. Mātes diena vēsturiskā attīstībā // Zintnieks. - Nr.9 (2006), 1.lpp.