4. aprīlī Ziemeļatlantijas līguma organizācija (NATO), kura dibināta 1949. gadā un kopš tā laika garantē savu dalībvalstu militāro drošību, svinēs savu 60. jubileju. Lasītavā šobrīd apskatāma NATO veltīta izstāde. 

     NATO – North Atlantic Treaty Organization – Ziemeļatlantijas līguma organizācija. Tās būtība ir kopējā drošības un aizsardzības savienībā apvienot Eiropas un Ziemeļamerikas valstis. Vašingtonā 1949. gadā Ziemeļatlantijas līgumu parakstīja 12 NATO dibinātājas: Beļģija, Kanāda, Dānija, Francija, Īslande, Itālija, Luksemburga, Nīderlande, Norvēģija, Portugāle, Apvienotā Karaliste un ASV. Līgums stājās spēkā 24. augustā, un 17. septembrī Vašingtonā notika pirmā Ziemeļatlantijas padomes sēde. 1950. gada beigās tika pieņemts lēmums nesen izveidoto militāro organizāciju Rietumu Savienība pārdēvēt par NATO. NATO tika dibināta, lai aizsargātu Rietumeiropu no padomju militārās invāzijas aukstā kara laikā.

 

     NATO emblēmas aplis simbolizē dalībvalstu vienotību un sadarbību, savukārt kompass – dalībvalstu kopējo miera ceļu.

 

     Ziemeļatlantijas padome ir centrālā NATO institūcija. Tā atrodas Briselē. Padomi veido valstu pārstāvji – vēstnieki. Tā sanāk vienu reizi nedēļā vai, ja vajadzīgs, arī biežāk. Sanāksmes vada NATO ģenerālsekretārs, kurš atbild par pieņemto lēmumu īstenošanu. Divreiz gadā noris Ziemeļatlantijas padomes sanāksmes ārlietu ministru līmenī, bet nepieciešamībās gadījumā padome tiekas valstu vadītāju līmenī.

 

     Pašlaik (31.03.2009.) NATO sastāvā ir 26 dalībvalstis. NATO līguma preambulā partnervalstis pauž apņēmību nodrošināt brīvību, kopējo mantojumu un savu tautu civilizāciju, kura balstās uz demokrātijas, personas brīvības un likuma varas principiem. Šī gada 29. martā apritēja 5 gadi, kopš Latvija ir pilntiesīga NATO dalībvalsts. 2002. gada 22. novembrī Prāgā NATO galotņu tikšanās reizē tika pieņemts vēsturiskais lēmums par Latvijas uzņemšanu Ziemeļatlantijas aliansē. Latvija ieguva pasaules lielākās alianses drošības garantijas. Latvijas Republikas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Ziemeļatlantijas līguma organizācijā ir Jānis Eichmanis.

Interneta resursi Latvijā:

Interneta resursi ārzemēs:

Starptautiskās organizācijas