Foto no: www.poga.lv

     No 10. augusta līdz 2. septembrim Rēzeknes Centrālās bibliotēkas lasītavā apskatāma bibliotēkas apkopoto novadpētniecības materiālu izstāde, kas sniedz ieskatu Latgales atbrīvošanas pieminekļa „Vienoti Latvijai” („Latgales Māra”) vēsturē.

 

     „Latgales Māra” – tas nav tikai piemineklis. Latgalei meitenes figūra ar zeltīto krustu svētīt paceltajā rokā nozīmē to pašu, ko visai Latvijai Brīvības piemineklis.

 

„Latgales Māras” vēsture īsumā

 

02.01.1930. Laikrakstā „Latgolas Vōrds” publicēts raksts „Ceļsim Breiveibas pīminekli!”.

 

08.06.1930. Latgales atbrīvošanas desmitgades svētku ietvaros svinīgi ielikts pamatakmens Latgales atbrīvošanas piemineklim.

 

27.06.1934. Laikrakstā „Latgolas Vōrds” publicēti Latgales atbrīvošanas pieminekļa celšanas konkursa noteikumi.

 

13.10.1934. Rīgā notiek pieminekļa celšanas komitejas sēde, kurā no 22 iesniegtajiem projektiem par labāko tiek atzīts Leona Tomašicka piedāvājums.

 

04.10.1935. Rīgā notiek pieminekļa celšanas komitejas sēde, kurā pieminekļa veidošanu nolemj uzticēt tēlniekam Kārlim Jansonam.

 

08.09.1939. Iekšlietu ministrs Kornēlijs Veitmanis svinīgi atklāj un bīskaps Jāzeps Rancāns iesvēta pieminekli „Vienoti Latvijai”.

 

10.08.1940. Laikrakstā „Padomju Latvija” publicēts Kompartijas Rēzeknes organizācijas aicinājums nojaukt „tautas noskaņojumam naidīgus pieminekļus”.

 

05.-06.11.1940. Latgales atbrīvošanas piemineklis tiek nogāzts un sabojāts.

 

22.08.1943. Atjaunotā pieminekļa atklāšana un dievkalpojums, ko vada bīskaps J. Rancāns.

 

24.06.1950. Rēzeknes deputātu padomes izpildkomitejas sēdē tiek pieņemts lēmums par pieminekļa „Vienoti Latvijai” novākšanu un Ļeņina pieminekļa uzstādīšanu. (15 gadus laukumā nostāv stabs ar skaļruni.)

 

21.07.1965. Ļeņina pieminekļa uzstādīšana.

 

09.08.1988. Laikrakstā „Darba Karogs” publicēts raksts „Atjaunosim „Latgales Māru””.

 

13.03.1989. LPSR Ministru Padome pieņem lēmumu Rēzeknē līdz 1992. gadam atjaunot pieminekli „Vienoti Latvijai”. Sākas ziedojumu vākšana.

 

27.08.1991. Ļeņina pieminekļa novākšana.

 

21.07.1992. Pieminekļa pamatos tiek iemūrēta kapsula ar dokumentu, kurā ierakstīta „Latgales Māras” vēsture.

 

13.08.1992. Pasaules latgaliešu konferences ietvaros ar arhibīskapa Jāņa Pujata svētību notiek svinīga Leona Tomašicka un Andreja Jansona veidotā Latgales atbrīvošanas pieminekļa atklāšana.

 

Izmantotais avots: http://lat.rv.lv/engine/print.php?newsid=528&news_page=1