Foto: T. Grīnbergs, foto.lu.lv

     Katru gadu oktobra sākumā visā pasaulē atzīmē Starptautisko skolotāju dienu, kurā tradicionāli tiek sveikti pedagogi, pateicoties viņiem par ieguldījumu sabiedrības izglītošanā. Šo tradīciju 1994. gadā iedibināja Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija (UNESCO).

 

Labs skolotājs spēj palīdzēt katram izveidot dzīvi pēc iespējas labāku, lai cik grūti laiki būtu. (P. Brauna.)

 

     Katrs no mums savā dzīvē ir bijis vairāk vai mazāk saistīts ar skolu un mācīšanos. Dažiem ir palaimējies – viņi savu Skolotāju ir satikuši uzreiz un kontaktēšanās saikni ir saglabājuši visu dzīvi. Citiem ir veicies mazāk. Kas tad ir Skolotājs? Laikam jau tas, kas uzkrājis lielu pieredzi un daudz zināšanu, kas vajadzīgā brīdī ļauj palūkoties uz pasauli tikai no savas unikalitātes skatpunkta.

 

     Skolotājs ir apsolītā Dvēsele, Gaisma un spēj apgaismot ceļu tiem, kas taustās uz Gaismu. Skolotājs ir cilvēks, kas tuvojas pilnībai, un, lai kā arī būtu, Skolotāja un skolēna tikšanās ir viena no svarīgākajām cilvēka mūžā. Skolotājs allaž ir bijis izglītības procesa centrālā persona. Viņa misija šajā procesā ir sekmēt katra audzēkņa maksimālu pašrealizāciju.

 

Izmantotā literatūra
Labdien, skolotāj! - Rīga: Skola un Ģimene, 2009. - 136 lpp. 

 

 

     Kaut arī skolas un augstskolas gadi daudziem no mums jau ir aiz muguras, atcerēsimies savus Skolotājus šajā īpašajā, viņiem vien veltītajā dienā – ar skaistiem ziediem, sirsnīgiem pateicības vārdiem un laba vēlējumiem!

 

Skolotājiem un par skolotājiem. Svētkiem un ikdienai

 

 

 

     Līdz 14. oktobrim Rēzeknes Centrālās bibliotēkas lasītava saviem apmeklētājiem piedāvā Skolotāju dienai un skolotājiem veltītu izstādi, kurā noderīgu informāciju varēs smelties gan skolotāji, gan viņu suminātāji.