!

 

 

1. maijs – bibliotēka slēgta (Darba svētki, LR Satversmes sapulces sasaukšanas diena)
3. maijs – 10:00-14:00
4. maijs – bibliotēka slēgta (LR Neatkarības deklarācijas pasludināšanas diena)
9. maijs – 10:00-14:00
10. maijs – bibliotēka slēgta (Mātes diena)
30. maijs – 10:00-14:00
31. maijs – bibliotēka slēgta (Vasarsvētki)