Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     Negaidīti ir aprāvies Rēzeknes Centrālās bibliotēkas direktores vietnieces, novadpētnieces  Marijas Šeršņovas mūžs.

 

     M. Šeršņova dzimusi 1956. gada 26. jūnijā Rēzeknē. Darba gaitas uzsākusi  1974. gadā pirmajā un vienīgajā darbavietā – Rēzeknes pilsētas bibliotēkā. Bijusi bibliotekāre lasītavā, bibliogrāfe, metodiski bibliogrāfiskās nodaļas vadītāja, direktores vietniece. Marija lepojās ar savu profesiju, daudziem kolēģiem Rēzeknē un arī citviet Latvijā viņa bija darbaudzinātāja – atsaucīga, izpalīdzīga un prasīga.

 

     Viņas sirds darbs un mūža darbs bija Latgales un Rēzeknes vēstures pētīšana, kas atspoguļojās neskaitāmās publikācijās presē daudzu gadu garumā. Daudz spēka un zināšanu viņa atdeva mūsu novadnieku – literatūrzinātnieka Jurija Tiņanova un dzejnieka Jevģenija Šešolina  daiļrades izzināšanā, pētīšanā un popularizēšanā Latvijā un ārpus tās robežām, kā arī piedalījās Rēzeknei veltītu dzejas krājumu un izdevumu sastādīšanā un pasākumu organizēšanā.

 

     Par Latgales grāmatām un Latgali Marija stāstīja starptautiskās konferencēs ārpus Latvijas, kā arī darbojās Rēzeknes Nacionālo biedrību kultūras nama un biedrības „Jaunatnes čemodāns” projektos.

 

     Plašs darbības lauks bija bērnu un jauniešu intereses veicināšana par novada vēsturi. Marija prata ieinteresēt un aizraut ikvienu ar stāstiem neskaitāmās ekskursijās pa pilsētu, bibliotekārajās stundās un pasākumos jauniešu centrā „JACis” un Rēzeknes pareizticīgo draudzes bērnu svētdienas skolā.

 

     Cieņā un pateicībā par darba mūžu paturēsim viņu gaišā piemiņā!

 

Rēzeknes pilsētas Centrālā bibliotēka
Pašvaldības aģentūraRēzeknes Kultūras un tūrisma centrs”
ARPC jauniešu atvērtais centrs „JACis”
Rēzeknes pareizticīgo draudzes bērnu svētdienas skola
Rēzeknes Nacionālo biedrību kultūras nams
Studijteātris „Joriks”
 

___________

Bibliotēku lasītāju ievērībai!

     Sakarā ar sēru pasākumu sestdien, 2015. gada 17. oktobrī, būs slēgta Rēzeknes Centrālā bibliotēka un tās filiāles – 2. bibliotēka un Bērnu bibliotēka.