Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     2019. gada 26.-28. jūnijā UNESCO “Stāstu bibliotēku” tīkla pārstāvis no Rēzeknes Centrālās bibliotēkas devās uz Jēkabpili, lai piedalītos UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas vasaras skolas “Mazs solis cilvēkam, liels lēciens cilvēcei” norisēs un gūtu ieskatu par ANO globālās ilgtspējīgās attīstības mērķu iespējamu integrēšanu un tālākrealizāciju bibliotēkā un vietējā sabiedrībā. 

 

     Vasaras skolā sadarbojās bibliotēku, kā arī citu nozaru un organizāciju pārstāvji no visas Latvijas. Kālab tas ir svarīgi? Lai arī mēs dzīvojam mierīgā reģionā, kur cilvēkam ir iespējas augt un attīstīties un daudzi no ANO definētajiem ilgtspējīgas attīstības mērķiem mums ir pašsaprotami, sabiedrībai kopumā ir jāveic izmaiņas un jāpieliek darbs, lai šos mērķus realizētu pašu labākas nākotnes vārdā.

 

     Vasaras skolas laikā Jēkabpilī notika dažādi semināri, diskusijas, simulācijas spēles, grupu darbs, kā arī kultūras pasākumi un ekskursijas ar iespēju pašiem līdzdarboties. Visi dalībnieki pēc lozēšanas principa tika sadalīti grupās, kurām tika uzticēts būt par kādas idejas simbolisku “vēstnieku”. Notika diskusijas par ilgtspējīgu attīstību, ilgtspējīgu dzīvesveidu, cilvēktiesībām, dzimumu līdztiesību, miera un nevardarbības kultūru, globālo pilsoniskumu un kultūru daudzveidību. Rēzeknes Centrālās bibliotēkas pārstāvis vasaras skolā izlozēja iespēju kļūt par idejas “ilgtspējīga attīstība” atbalstītāju.

 

     Pēc savstarpējas viedokļu apmaiņas grupas diskusijā izglītība tika noteikta kā viens no ilgtspējīgas attīstības galvenajiem virzītājiem, kas saista arī pārējos mērķus. Tā ir izglītība, kas ir pielāgota vietējām kultūras īpatnībām. Šajā izglītības formā svarīga vieta ir pašpieredzei, brīvai informācijas pieejai un tās apmaiņai.

 

 

Bibliotēkas loma izglītībā

 

     Ņemot vērā nesenās izmaiņas izglītības procesā, bibliotēkas loma sabiedrības izglītošanā ir neapstrīdama. Vēl jo īpaši, ja vērtējam no vēsturiskā konteksta. Domājot par indivīdu un sabiedrības atbildīgu un ilgtspējīgu attīstību, Rēzeknes Centrālā bibliotēka un tās filiālbibliotēkas – Rēzeknes 2. bibliotēka un Rēzeknes Bērnu bibliotēka – aicina pašizglītoties, lasot un klausoties pieredzes bagātu cilvēku stāstos, kā arī apmeklējot bibliotēkas daudzveidīgos pasākumus, akcijas, radošās darbnīcas, bibliotekārās stundas u. c. Pieeja bibliotēkas krājumam un bibliotēkas pasākumiem vienmēr ir bez maksas.

 

     Bibliotēka ir kļuvusi par zināšanu iegūšanas balstu ne vien lasītājiem, bet arī kalpo par dažādu iestāžu atbalsta centru, arī par stabilu skolu atbalsta punktu. Interesenti ar iepriekšēju pieteikšanos vienmēr ir gaidīti apgūt dažādas zināšanas, kas saistītas ar datora un interneta lietošanu, datu bāzēm, informācijpratību, medijpratību u. tml.

 

     Der piezīmēt, ka jāmācās ir nepārtraukti, visas dzīves laikā, īpaši svarīgi tas ir mūsdienās, kad jauno sociālo apstākļu ietekmē un jauno tehnoloģiju ienākšanas un automatizācijas rezultātā daudzas profesijas mainās vai izzūd pavisam, kad skolā mācītā izglītība vairs nav īsti jauno apstākļu un darba tirgum piemērota... Izmanto iespēju, pieredzi pašizaugsmes procesu bibliotēkā!