lasītava
Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv 

     Klāt ikgadējā bibliotēku nedēļa, kuru mūsu valstī pēc Latvijas bibliotekāru biedrības ierosinājuma atzīmē kopš 1997. gada. Bibliotēku nedēļa katru gadu tiek organizēta aprīlī. Šajā nedēļā ir divas grāmatniecībai nozīmīgas dienas – 23. un 25. aprīlis. 23. aprīlis, Jura diena, tiek saistīts ar Spānijā radušos tradīciju šajā dienā dāvināt grāmatas un rozes. 

Savukārt 25. aprīlis ir Pasaules grāmatu un autortiesību aizsardzības diena, šajā dienā visā pasaulē tiek atgādināts par grāmatu vērtību un to lasīšanas nozīmīgumu.

      Bibliotēku nedēļas laikā daudz vairāk nekā parasti sabiedrībai tiek stāstīts par bibliotēkām un to darbu, tiek rīkoti pasākumi un akcijas, kā arī gatavotas īpašas izstādes.

 

 
„Bibliotēku nedēļas 2010” aktivitātes Rēzeknē 
 
Rēzeknes pilsētas Centrālā bibliotēka (RCB) 
19.–25. aprīlis – akcija „Atlaides parādniekiem” 
21. aprīlis pl.16:30 – stāstu pēcpusdiena „Bibliotekāra profesija laiku lokos” UNESCO LNK projekta „Stāstu laiks bibliotēkās” ietvaros
****RCB abonements 
No 19. aprīļa – izstāde „Mīliet grāmatu – zināšanu avotu!” 
****RCB lasītava
No 19. aprīļa – izstāde „Bibliotēkas miniatūrās un lielākās grāmatas”
No 21. aprīļa – Māras Kalniņas medaļu mākslas izstāde „Es skatos Tev acīs” (būs skatāma līdz 15. maijam) 
 
Rēzeknes pilsētas 2. bibliotēka 
19.–25. aprīlis – akcija „Atlaides parādniekiem” 
No 19. aprīļa – izstāde „Vēsturniekam Heinriham Strodam – 85” 
No 19. aprīļa – izstāde „Ōrzemēs izdūtōs latgaļu grōmotas” 
No 19. aprīļa – izstāde „Miniatūrgrāmatas” 
No 19. aprīļa – izstāde „Grāmatas – mūsu draugi un skolotāji. Visu laiku labākās bērnu grāmatas” 
 
Rēzeknes pilsētas bērnu bibliotēka 
19.–25. aprīlis – akcija „Atlaides parādniekiem” 
No 20. aprīļa – izstāde „Vislielākās, vissenākās...” 
 
 
 
„Bibliotēku nedēļas 2010” aktivitātes Rēzeknes reģionā 
 
Audriņu pagasta bibliotēka 
21. aprīlis – jauno grāmatu diena (jaunumu izstādes dažāda vecuma un interešu lasītājiem) 
21. aprīlis 
plkst.14:30 – „Tava jaunā grāmatiņa" (informatīva stunda jaunākā skolas vecuma bērniem) 
plkst.16:00 – Bērnu zīmējumu konkursa „Visiem prieks par pavasari" noslēguma pasākums 
 
Bērzgales pagasta bibliotēka 
No 19. aprīļa – akcija „Uzdāvini bibliotēkai labu grāmatu" 
No 19. aprīļa – iespieddarbu izstāde „Košumdārzi dvēselei“ 
 
Čornajas pagasta Ratnieku bibliotēka 
No 21. aprīļa – akcija „Grāmata – mans draugs” 
No 21. aprīļa “Pavasaris mana dārzā” – iespieddarbu izstāde 
23. aprīlis – Jauno grāmatu diena 
23. aprīlis plkst. 17:00 – tikšanās ar bijušajiem bibliotēkas darbiniekiem 
 
Dekšāres pagasta bibliotēka 
No 19. aprīļa – literārā izstāde „Veselība pavasarī" 
No 19. aprīļa – akcija „Uzdāvini bibliotēkai labu grāmatu" 
20. aprīlis – lasītāju aptauja „Vai grāmatu lasīšana sagādā prieku?" 
 
Dricānu pagasta bibliotēka 
No 19. aprīļa – „Nāc, iemācies un uzzini!” (datorprasmju apgūšana bibliotēkā, individuālais darbs) 
No 19. aprīļa – „Tematiskās mapes – vērtīgs informācijas avots” (bibliotēkas lietotāju iepazīstināšana ar tematisko mapju klāstu) 
No 19. aprīļa – „Šodiena rīt būs pagātne” (bibliotēkas lietotāju novada un notikumu redzējuma vākšana un atspoguļošana mapēs un prezentācijās) 
 
Feimaņu pagasta bibliotēka 
23. aprīlis plkst.12:00 – Karlsons ielūdz uz tematisku pēcpusdienu „Es – bibliotēkas lietotājs" 
 
Gaigalavas pagasta bibliotēka 
No 19. aprīļa – pagājušā gadsimta populārāko grāmatu izstāde „Nepelnīti aizmirstas grāmatas” 
No 19. aprīļa – grāmatu izstāde bērniem un vecākiem „Lasīsim kopā!” 
20. aprīlis – „Skaistākās Andersena pasakas!” (bibliotēkas apmeklējums un Andersena pasaku lasījumi bērnudārza bērniem) 
21. aprīlis – „Jauno grāmatu diena” 
21.–22. aprīlis – atvērto durvju diena un individuālas konsultācijas datorlietotājiem ar un bez priekšzināšanām „Tu to vari!” 
 
Gaigalavas pagasta Vecstrūžānu bibliotēka 
19. aprīlis – grāmatu izstāde „Padomi dārzkopjiem" 
24. aprīlis – radošo darbu pulciņš bibliotēkā 
 
Griškānu pagasta bibliotēka 
19.–23. aprīlis – akcija „Atlaide parādniekiem” 
19.–23. aprīlis – akcija „Uzdāvini bibliotēkai grāmatu!" 
19. aprīlis – literatūras izstāde „Mūsu podnieki” 
21.–22. aprīlis – „Meklē Letonikā” (konsultācijas datu bāzes izmantošanā) 
 
Kantinieku pagasta bibliotēka 
No 19. aprīļa – grāmatu izstāde „Kā labāk dzīvot?" 
 
Kaunatas pagasta 1. bibliotēka 
No 19. aprīļa – grāmatu izstāde bērnu stūrītī „Latviešu autori bērniem" 
No 19. aprīļa – iepazīsim latviešu animācijas filmas portālā www.filmas.lv 
No 19. aprīļa – akcija „Es jau izlasīju!” 
No 20. aprīļa – izstāde „Pavasaris mūsu dārzos" 
 
Lendžu pagasta bibliotēka 
No 19. aprīļa – izstāde „Pavasaris dārzā" 
No 19. aprīļa – „Nāc uz bibliotēku, strādāsim kopā!'' (IT iespējas) 
 
Lūznavas pagasta bibliotēka 
No 19. aprīļa – akcija „Uzdāvini labu grāmatu bibliotēkai!" 
21. aprīlī – grāmatu apskats „Iepazīsim Latviju!" 
 
Maltas pagasta bibliotēka 
****Pieaugušo nodaļa 
No 20. aprīļa – grāmatu izstāde „Mūžam jaunā klasika" 
23. aprīlis – jauno grāmatu diena 

****Bērnu literatūras nodaļa 

No 19. aprīļa – akcija „Uzdāvini bibliotēkai bērnu grāmatu" 
No 19. aprīļa – zīmējumu konkurss un izstāde „Mana bibliotēka" 
No 19. aprīļa – grāmatu izstāde „Mēs esam tik dažādas..." 
 
Nagļu pagasta bibliotēka 
No 19. aprīļa – izstāde „Oriģinālliteratūras karuselis. 2009.–2010. gads” 
20. aprīlis – „Pasakas un internets" (bērniem par iespēju skatīt animācijas filmas datorā) 
21. aprīlis – grāmatu izstāde „Turēsim skaistu māju un dārzu" 
 
Nautrēnu pagasta bibliotēka 
No 19. aprīļa – individuālās konsultācijas lasītājiem „Kur un kā atrast sev vajadzīgo informāciju bibliotēkā? 
22. aprīlis – tematisks pasākums pirmsskolas vecuma bērniem „Bibliotēkā dzīvo grāmatas" 
 
Nautrēnu pagasta Dekteru bibliotēka 
No 19. aprīļa – grāmatu izstāde „Vislasītākā grāmata” 
 
Ozolaines pagasta bibliotēka 
No 19. aprīļa – literatūras izstāde „Pavasaris dārzā” 
20. aprīlis – informācijas dienas „Jaunākās grāmatas bibliotēkā” 
 
Ozolmuižas pagasta bibliotēka 
22. aprīlis – tematiskais pasākums „Mana pirmā grāmata" 
 
Rikavas pagasta bibliotēka 
No 19. aprīļa – iespieddarbu izstāde „Jaunumi tavam sapņu dārzam" 
21. aprīlis – jauno grāmatu apskats 
 
Silmalas pagasta bibliotēka 
No 19. aprīļa – literatūras izstāde „Grāmata – mans draugs” 
No 19. aprīļa – literatūras izstāde „Atnāca pavasaris" 
 
Silmalas pagasta Kruķu bibliotēka 
19. aprīlis – „Jauno grāmatu diena" 
20. aprīlis plkst. 9:00 – informatīvs pasākums 5.–6. klašu skolēniem „Nāc un iepazīsti savu bibliotēku" 
 
Silmalas pagasta Štikānu bibliotēka 
No 19. aprīļa – iespieddarbu izstāde „Mūsu planēta – Zeme" 
No 19. aprīļa – iespieddarbu izstāde „Dārzkopja pavasaris” 
 
Sokolku pagasta bibliotēka 
No 19. aprīļa – akcija „Jūsu dāvinājums var noderēt!” 
 
Stoļerovas pagasta bibliotēka 
No 19. aprīļa – izstāde mazajiem lasītājiem „Manas mīļākās grāmatas" 
23. aprīlis – Rēznas pamatskolas 2 klases skolēnu ekskursija uz bibliotēku „Ciemojamies bibliotēkā" 
 
Strūžānu pagasta bibliotēka 
No 19. aprīļa – akcija „Uzdāvini grāmatu savai bibliotēkai" 
No 19. aprīļa – grāmatu izstāde „Pasaku pasaulē" 
No 19. aprīļa – izstāde „Dārza dizains" 
 
Verēmu pagasta bibliotēka 
19.–23. aprīlis – pieaugušajiem un bērniem iepazīšanas ar bibliotēku, individuālas datorapmācības 
19.04.–23. aprīlis – parādnieki var nodot laikus nenodotās grāmatas, lasītājiem tiek piedāvāta iespēja izvēlēties grāmatas no norakstīto grāmatu klāsta 
 
Viļānu pagasta Radopoles bibliotēka 
No 19. aprīļa – izstāde apskats bērniem „Skaistākā 2009.gada bērnu grāmata" 
No 19. aprīļa – akcija pieaugušajiem „Pavasara tīrīšana jūsu mājas bibliotēkā" 
 
Viļānu pilsētas bibliotēka 
No 19. aprīļa – akcija „Uzdāvini bibliotēkai grāmatu!" 
19. aprīlis – dzejnieku kopas „Atļaujies ienākt" dzejas pēcpusdiena "Pavasaris dzejā..." 
19. aprīlis – informācijas dienas „Jautājiet – atbildam!" (par datu bāzēm un bibliotēkas emuāru) 
21. aprīlis – pārrunas „Pasaku meistars no dāņu zemes. Andersenam – 205”