viaa stends rezeknes centralaja biblioteka
Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv 

     Lai informētu plašāku sabiedrību par mācību, prakses, profesionālās pilnveides un pieredzes apmaiņas iespējām, ko sniedz Eiropas Savienības (ES) Mūžizglītības programma, dažādas starpvalstu sadarbības programmas, informatīvie tīkli un ES struktūrfondi, Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) ir izvietojusi informatīvos stendus ES informācijas punktos (ESIP) Latvijas bibliotēkās, tostarp arī Rēzeknes Centrālajā bibliotēkā. Ikviens ESIP apmeklētājs ir aicināts iepazīties ar VIAA darbību. 


     VIAA ir vienas pieturas aģentūra ES struktūrfondu, mūžizglītības, karjeras atbalsta un citos izglītības, tālākizglītības un zinātnes politikas īstenošanas atbalsta jautājumos, kura piedāvā plašu informācijas un konsultāciju klāstu par iespējām Latvijā un Eiropā.


     Arvien populārākas kļūst ES Mūžizglītības programmas sniegtās daudzveidīgās iespējas, un arvien vairāk cilvēku šādā veidā gūst zināšanas un pieredzi Eiropas telpā. Leonardo da Vinci programmas mērķis ir uzlabot profesionālās jeb arodizglītības kvalitāti, Comenius savukārt piedāvā pedagogu tālākizglītību, skolu un reģionu sadarbību vispārējās izglītības attīstībai, bet Erasmus programmas mērķis ir veicināt studentu un mācībspēku mobilitāti, piedāvājot studiju, prakses, docēšanas un apmācību iespēju ārzemēs.


     Savukārt Grundtvig piedāvā starptautiskās sadarbības iespējas pieaugušo izglītībā iesaistītajiem. Izglītības iestāžu vadītāji, izglītības inspektori, izglītības nozares padomnieki un administratīvais personāls var izmantot iespēju doties mācību braucienos. To mērķis ir sniegt iespēju izglītības un profesionālo praktisko mācību speciālistiem, kas ir atbildīgi un īsteno nozīmīgas aktivitātes vietējā, reģionālā vai pat visas valsts līmenī, pārskatīt un pilnveidot savu darbu, izmantojot citu valstu izglītības un profesionālo praktisko mācību struktūru un reformu pieredzi.


     Skolotājus un studentus var ieinteresēt Ziemeļu Ministru padomes izglītības un pētniecības programma Nordplus. Tā sniedz iespēju doties pieredzes apmaiņas vizītēs un veidot dažādu veidu sadarbību starp piecu Ziemeļvalstu un triju Baltijas valstu izglītības iestādēm un organizācijām, veicinot kvalitāti, jauninājumus un labākās prakses ieviešanu programmas dalībvalstu izglītības sistēmās.


     Latvijas doktoranti un jaunie zinātnieki var saņemt stipendijas pētniecības darbam Šveices zinātniskajās institūcijās. Šveices Stipendiju fonds ir daļa no Šveices finansiālā ieguldījuma jaunajās ES dalībvalstīs, lai paaugstinātu Latvijas pētnieku zinātnisko kapacitāti un veicinātu ilgtspējīgu zinātnisko sadarbību starp Latviju un Šveici.


     Izglītības un zinātnes joma Latvijā no ES struktūrfondiem saņem miljonu investīcijas visos sektoros: vispārējā, profesionālajā, augstākajā izglītībā, mūžizglītībā un dažādos zinātnes virzienos. Modernizēti dabaszinātņu un matemātikas kabineti, uzlabotas mācību programmas, mērķstipendijas maģistrantiem, doktorantiem un pedagogiem, remontdarbi profesionālās izglītības iestādēs un augstskolās, atbalsts zinātnes attīstībai un daudzas citas aktivitātes Latvijā notiek tieši tāpēc, ka ir pieejami struktūrfondu līdzekļi.


     VIAA administrētajā Nacionālajā izglītības iespēju datubāzē NIID.LV var atrast daudzveidīgu informāciju par dažādām izglītības iespējām jauniešiem un pieaugušajiem. Profesionālās izglītības programmas, augstākās izglītības studiju programmas, kā arī augstskolu, koledžu un pieaugušo izglītības iestāžu piedāvātie kursi un kuponu apmācības programmas ir tikai daļa no datubāzē pieejamās informācijas. Ikviens interesents var izpildīt karjeras izvēles testus un uzdot jautājumus e-konsultantam. Gan testi, gan konsultācijas datubāzē ir bez maksas. Datubāze regulāri tiek papildināta ar visaktuālāko informāciju.


     Plašu informāciju par izglītības iespējām ārvalstīs piedāvā Eiropas Komisijas informācijas un konsultāciju tīkls Euroguidance. Interneta vietnē http://www.viaa.gov.lv/euroguidance ir publicēts izdevums „Studiju ceļvedis Eiropā”. Tajā atrodami noderīgi ieteikumi tiem, kas vēlas studēt kādā no 31 Eiropas valsts mācību iestādēm. Sadaļā „Jautājumi un atbildes” ir iespēja uzdot papildu jautājumus par izglītību Eiropā. Informāciju var saņemt arī EK izglītības iespēju portālā PLOTEUS. 


     Informatīvie stendi informē gan par šiem VIAA darbības virzieniem, gan par vairākiem citiem. No 2010. gada 11. oktobra Rēzeknes Centrālās bibliotēkas lasītavas telpās ir apskatāms viens no 10 Latvijas lielākajās bibliotēkās izvietotajiem stendiem, kurš dod iespēju vietējiem iedzīvotājiem saņemt atbildes par ES izglītības programmām – gan skolu audzēkņiem, gan studentiem, gan tiem, kuri jau strādā, bet vēlas pilnveidot un papildināt savas profesionālās prasmes un iemaņas Eiropas Savienībā.