Kurzemīte, Dievzemīte

     2018. gada 14. martā plkst. 15.00 Rēzeknes Centrālās bibliotēkas konferenču zālē notiks lasītāju klubiņa “LASIS” tikšanās pasākumā no cikla “Četri novadi”, sarunu centrā šoreiz būs Kurzeme.

 

     Kurzeme ir Latvijas Rietumu daļas vēsturiski etnogrāfiskais apgabals, kas 12.-13. gadsimtā izveidojās kuršu un Kurzemes lībiešu apdzīvotajās teritorijās. Kurzemei tāpat kā pārējiem Latvijas novadiem ir savas īpašās tradicionālā dzīvesveida un kultūras tradīcijas, sevišķi – tradicionālā tautas māksla, kas izpaužas senajās celtnēs, darba rīkos, koka, māla, metāla izstrādājumos, tekstilijās un citās jomās. Kurzemē labi vērojama latviešu, lietuviešu, vāciešu un citu Viduseiropas tautu kultūras mijiedarbība.

 

     Pasākumā lasītāju klubiņa biedri runās par Kurzemes vēsturi, lielākajām pilsētām, Imanta Ziedoņa grāmatu “Kurzemīte”, ieklausīsies arī dziesmās par Kurzemi. Katrs varēs izstāstīt savu stāstu par šo novadu un aplūkot bibliotēkas sarūpētu izstādi.