Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     2018. gada 3. septembrī Rēzeknes Centrālās bibliotēkas (RCB) lasītavā notika literāri mākslinieciskā krājuma “Колокольным звоном полн…” atvēršanas svētki.

 

     Krājums veltīts Latvijas Pareizticīgās baznīcas Daugavpils-Rēzeknes diecēzei, atzīmējot diecēzes izveidošanas 5 gadu un Viņa Augstisvētības, Augstisvētītā Daugavpils un Rēzeknes bīskapa Aleksandra 45 gadu jubileju. Krājuma priekšvārda autors – Viņa Eminence Visaugstisvētītais Rīgas un visas Latvijas Metropolīts Aleksandrs. Krājuma mērķis – ar dzejas, fotogrāfijas un mākslas skiču palīdzību grāmatas lappusēs iemūžināt Latgales dievnamus.

 

     Grāmata izdota Ludzā, to veidojuši: redaktors un dzejoļu autors Aleksandrs Jakimovs, Raisa Prozarkeviča, priesteris Georgijs Petrovskis, ilustrāciju autors Jakovs Kļosovs, fotogrāfiju autors Aleksandrs Dukšts, noformētājs Sergejs Kuzņecovs, korektore Irina Strazdonika-Pļjačko. Izdevumu papildina Jāņa Urbanoviča uzruna.

 

     Uz grāmatas priekšējā vāka ilustrācijā attēlota Daugavpils Sv. Borisa un Gļeba pareizticīgo katedrāle, savukārt aizmugurējo vāku rotā Rēzeknes Vissvētākās Dievdzemdētājas Piedzimšanas pareizticīgo baznīca. Grāmatā ietverti zīmējumi un dievnamu fotogrāfijas.

 

     Katrs no grāmatā esošajiem dzejoļiem ir cieši saistīts ar konkrēto fotogrāfijā vai zīmējumā attēloto dievnamu. Zem katras ilustrācijas ir norādīts baznīcas nosaukums krievu un latviešu valodā, kā arī baznīcas adrese. Grāmata ir vērtīgs ceļvedis pa Latgales pareizticīgo baznīcām.

 

 

     Izdevuma prezentācijā A. Jakimovs pastāstīja, ka šis dzejas krājums ir turpinājums grāmatai “Колокольный звон, плывущий…”, kura izdota 2016. gadā. Abas grāmatas simboliski vieno nosaukumā iekļautais vārds “колокольный”. Dzejnieks atklāja, ka ir iecere izdot vēl trešo grāmatu, un tā būs turpinājums iepriekšējām.

 

     Prezentācijas pasākumā piedalījās arī viena no grāmatas veidotājām Raisa Prozarkeviča. Viņa uzsvēra to, cik darbietilpīgs un atbildīgs ir grāmatas veidošanas process. Ar savu klātbūtni pasākumu pagodināja Rēzeknes pareizticīgo draudzes virspriesteris Viktors Teplovs. Viņš sacīja, ka baznīca dzīvo tad, kad tur iet cilvēki, un piebilda: „Ir patīkami, ka baznīcas tēmai dzejā ir tik nozīmīga loma.”

 

     Krājuma atvēršanas svētkus kuplināja vokālais ansamblis “Intriga” (vadītāja Irina Anaņjeva) un autordziesmu izpildītāji Marina Piterāne un Sergejs Šļomins. Autoru sveikt bija ieradušās dzejnieces Olga Ors, Gaļina Sviridenkova un Olga Borovikova, kā arī Rēzeknes Krievu kultūras centra vadītāja, pasākuma līdzorganiztore Nataļja Usačova.

 

     Prezentācijas noslēgumā pasākuma apmeklētāji no A. Jakimova dāvanā saņēma dzejoļu krājumu. Krājuma veidotāji klātesošajiem neliedza arī savus autogrāfus. Starp citu, grāmata jau šobrīd ir bibliogrāfisks retums, jo tā nebūs pārdošanā – pie lasītājiem nonāks kā dāvinājums.  

 

     Pateicoties A. Jakimovam, grāmata būs pieejama RCB un tās filiālē – 2. bibliotēkā. Ja vēlaties apceļot Latgales pareizticīgo baznīcas ar grāmatas palīdzību, esat laipni gaidīti!