Iepazīsim Rumāniju!

     2019. gada 30. janvārī visi interesenti tiek aicināti uz pasākumu par vienu no Eiropas Savienības dalībvalstīm – Rumāniju, kura no 2019. gada 1. janvāra ir kļuvusi par prezidējošo valsti Eiropas Savienības Padomē.

 

     Pasākuma viesi – Rēzeknes 3. vidusskolas skolēni – dalīsies iespaidos par šajā valstī redzēto. Viņi tur pabija pagājušajā gadā, būdami programmas “Erasmus+” projekta “Demokrātija un sabiedrība” dalībnieki.

 

     ES Padomes prezidentūru savā starpā dala 28 dalībvalstu valdības, ik pēc sešiem mēnešiem katru gadu 1. janvārī un 1. jūlijā  nododot to no vienas dalībvalsts nākamajai.

 

     Rumānijas prezidentūras prioritātes ir Eiropas iedzīvotāju vajadzību aktualizēšana savās darbībās, kā galvenos izvirzot šādus plašākus jautājumus:

 

* drošas un neapdraudētas Eiropas saglabāšana;

* inovācijas, ilgtspējīga attīstība, nodarbinātība un sociālās tiesības;

* Eiropas pozīcijas stiprināšana pasaules līmenī;

* Eiropas kopīgo vērtību, tostarp sociālā taisnīguma, demokrātijas, cieņas un tolerances, sekmēšana.