Leontīnes Apšenieces grāmatas „Es nāku no bērnības” vāka foto
Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     2009. gada 27. janvārī Rēzeknes Centrālajā bibliotēkā notika dzejnieces Leontīnes Apšenieces jaunākās grāmatas „Es nāku no bērnības” atvēršanas svētki. Pasākumā tika atzīmēta arī viņas dzīves jubileja (dzejniece saņēma Rēzeknes Domes Pateicības rakstu par mūža ieguldījumu medicīnas darbinieku izglītošanā) un divdesmitā gadadiena, kopš L. Apšeniece ir pievērsusies literārajai daiļradei.

 

     Svinīgo kopāsanākšanu ar mūzikas skaņām izdaiļoja skolēni komponistes Sandras Mežores vadībā, mūziķis Andris Eriņš un meitenes no Dricāniem, kā arī populārā dueta „Normunds un Inga” dziedātājs Normunds Liepiņš, viņi izpildīja dziesmas ar gaviļnieces vārdiem. Savukārt 5. vidusskolas skolēni deklamēja L. Apšenieces dzejoļus. Uz pasākumu bija ieradušies ievērojami Rēzeknes kultūras, reliģijas un medicīnas nozaru pārstāvji, kā arī dzejnieces radi, draugi, paziņas un viņas talanta cienītāji.

 

Leontīne Apšeniece. Feldšere, bibliotekāre un dzejniece

 

Fragments no autores dzejoļa „Latgalei” no grāmatas „Es nāku no bērnības”
www.rezeknesbiblioteka.lv

     Leontīne Apšeniece-Akula ir dzimusi 1939. gadā Balvu rajonā. Skolā sākusi mācīties uzreiz 2. klasē, pēc vidusskolas beigšanas Medicīnas skolā apguvusi feldšeres amatu un 1959. gadā sākusi strādāt, šajā gadā arī apprecējusies ar savu klasesbiedru Pēteri Akulu, kurš tolaik studēja par ārstu. Tā kā vīrs pēc institūta beigšanas tika norīkots strādāt Rēzeknē, turpmākās viņu darba un dzīves gaitas saistās ar mūsu pilsētu. Kopš 1974. gada, kad Rēzeknē tika atvērta Latvijas Medicīnas bibliotēkas (toreiz – Rīgas Medicīnas Zinātniskās bibliotēkas) nodaļa, L. Apšeniece strādā par tās vadītāju.

 

     Mīlestība pret bērniem, kuru L. Apšeniece ieguva, jau mācoties Rīgas 3. Medicīnas skolā, kas darbojās uz Bērnu Klīniskās slimnīcas bāzes, un grāmatām, kuras L. Apšeniece aizrautīgi ir lasījusi visu mūžu, viņā laika gaitā ir nobriedinājusi jaunu pašizpausmes formu – Leontīne ir kļuvusi par bērnu dzejnieci. Dzeju viņa sāka rakstīt 1989. gadā, 1992. gadā tika izdots pirmais dzejoļu krājums „Bērnības pļava”, tam sekoja reliģisko dzejoļu grāmatiņas „Sargeņģelis” un „Bērna lūgšana”. Pēc tam klajā nāca „Sestdienas vakarā”, „Gliemeža lidojums”, „Dziesmiņas par burtiņiem” (gan dzejoļu, gan nošu grāmata ar šādu nosaukumu), „Skudra un taurenis”, kā arī „Diženā rotaļa” un „Es nāku no bērnības”. Izdošanai ir sagatavotas vēl vairākas grāmatas.

 

     Pēc grāmatas „Dziesmiņas par burtiņiem” motīviem 2006. gadā ir radīta izrāde „Burtu rotaļas”, kā arī nācis klajā tāda paša nosaukuma disks ar mūziku šai izrādei. Par dziesmu „Burtiņš A un burtiņš B” saņemta „Autortiesību bezgalības balva”.

 

     L. Apšeniece raksta arī pieaugušajiem – dzejoļi publicēti Rēzeknes dzejas almanahos, bet humoreskas – „Neatkarīgajā Rīta Avīzē” un „Rēzeknes Vēstīs”.

 

Informācija sagatavota,

izmantojot Rēzeknes CB

novadpētniecības krājuma materiālus