Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     Integrētās komunikācijas un mācību aktivitātes programmas “Mana Latvija.lv. Dari digitāli!” ietvaros no 2018. gada 17. līdz 21. septembrim notiek ikgadējā akcija “Dienas bez rindām”, kuras mērķis ir iedrošināt sabiedrību pieteikt pakalpojumus elektroniski, kā arī iepazīstināt ar e-pakalpojumu dažādību, lai veicinātu paradumu maiņu – ar dažādām dzīves situācijām saistītās formalitātes ātrāk un ērtāk nokārtot tiešsaistē, nevis stāvot rindā valsts vai pašvaldības iestādē.

 

     Lai palīdzētu cilvēkiem tuvāk iepazīt un lietot valsts un pašvaldību iestāžu piedāvātos e-pakalpojumus, paredzēts sagatavot 6000 digitālos aģentus, kuru vidū būs arī bibliotekāri. Rēzeknes Centrālajā bibliotēkā (RCB) aktīvi norit  apmācības „Digitālā saziņa ar valsti: dzīves situācijās noderīgi risinājumi”, kurās bibliotekāri no Rēzeknes un Rēzeknes novada publiskajām bibliotēkām apgūst prasmes, kā iedzīvotājiem palīdzēt izmantot e-pārvaldes izstrādātos risinājumus saziņai ar valsti. Šobrīd apmācības RCB ir pabeiguši 28 bibliotekāri no Rēzeknes pilsētas un novada bibliotēkām.

 

 

     Plānots, ka digitālie aģenti (bibliotekāri, valsts un  pašvaldību iestāžu darbinieki, skolotāji un žurnālisti),  būs tie, kas spēs vieglā un saprotamā veidā nodot informāciju ikvienam iedzīvotājam, kurš vēlēsies izmantot  e-risinājumus saziņai ar valsts un pašvaldību iestādēm. Digitālie aģenti sniegs atbalstu ikvienam sabiedrības pārstāvim, kuram trūkst digitālo prasmju e-pakalpojumu lietošanā.

 

     Kursu laikā bibliotekāri apgūst teorētiskas un praktiskas zināšanas par valsts pārvaldes pakalpojumu portāla Latvija.lv lietošanu. Portālā Latvija.lv ir pieejami vairāk nekā 130 iestāžu e-pakalpojumi. Savukārt vietnē mana.latvija.lv tiek parādīts, kā atpazīt dzīves situāciju un kā caur šo vietni ērti piekļūt vajadzīgajam e-pakalpojumam portālā Latvija.lv. Vietnē mana.latvija.lv ir pieejami dzīves situāciju apraksti un video pamācības, lai palīdzētu orientēties plašajā e-pakalpojumu piedāvājumā. Bibliotekāri apgūst zināšanas arī par drošu interneta pārlūkošanu.

 

     Šīs mācības norisinās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekta „Publiskās pārvaldes informācijas un komunikāciju tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma” ietvaros.

 

 

     RCB  akcijas “Dienas bez rindām” ietvaros pastiprināti aicina pievērst uzmanību arī bibliotēkas e-pakalpojumiem un iespējām, kādas paveras, izmantojot bibliotēkas e-katalogu. Sekojiet RCB 17. – 21. septembra ierakstiem bibliotēkas Facebook lapā (mirkļbirkas #DienasBezRindām#DziveBezRindam#DariElektroniski), smeļoties idejas, kā atvieglot savu dzīvi, dažādus jautājumus atrisinot digitāli!