No 2. līdz 5. martam notiks pirmā e-prasmju nedēļa Latvijā, kuras mērķis ir veicināt sabiedrības izpratni par elektronisko prasmju nozīmi dzīves kvalitātes uzlabošanā un popularizēt iedzīvotājiem internetā pieejamos informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) pakalpojumus.

 

     E-prasmju nedēļa (e-skills week) tiks rīkota visās Eiropas Savienības dalībvalstīs, Latvijā to rīko Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija sadarbībā ar Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, savukārt valsts aģentūra „Kultūras informācijas sistēmas” ar publisko bibliotēku tīklu un projektu „Trešais tēva dēls” ir viens no šī projekta nacionālajiem partneriem.

 

     Papildinformācija par e-prasmju nedēļu

     IT barometrs

 

 

 

     Lūdzam katru e-prasmju nedēļas dalībnieku un interneta lietotāju Latvijā vienu reizi reģistrēties, izmantojot skaitītāju! Dati par dalībniekiem tiks summēti Eiropas mērogā, un valstis sacentīsies − kurā ir aktīvākie datoru un Interneta lietotāji. Pierādīsim, ka Latvijā aktīvi izmantojam IKT un interneta iespējas, kā arī nebaidāmies apgūt jaunās informācijas laikmetā nepieciešamās prasmes! Sevišķi gaidām reģistrāciju 4. martā, jo dienas noslēgumā tiks apkopti rezultāti visās E-prasmju nedēļas dalībvalstīs Eiropā.

 

E-prasmju nedēļas dalībnieku reģistrācija  Pašreizējais dalībnieku skaits 

 

Rēzeknes Centrālās bibliotēkas (RCB) aktivitātes e-prasmju nedēļā

Datums    Aktivitāte 
2.–5. marts 

IKT un e-pakalpojumu mācību un atbalsta materiālu izstādes RCB abonementā un lasītavā. 

2. marts 

E-prasmju nedēļas atklāšanas preses konferences un e-pakalpojumu prezentāciju translācija RCB konferenču zālē. 

3. marts 

Prezentācijas par e-pakalpojumiem − translācija no Rīgas RCB konferenču zālē. 

4. marts 

Atvērto durvju diena bibliotēkā, kuras laikā pastiprināta uzmanība tiks pievērsta bibliotēkas apmeklētāju konsultēšanai RCB e-pakalpojumu lietošanā un informēšanai par bibliotēkā un internetā pieejamajiem IKT un e-pakalpojumu mācību un atbalsta materiāliem. Ikviens apmeklētājs bibliotēkā varēs veikt informācijas tehnoloģiju zināšanu testu.