eParaksts

     Rēzeknes Centrālajā bibliotēkā iespējams pieteikties virtuālajam elektroniskajam parakstam jeb e-parakstam.

 

     E-paraksts ir unikāls, elektronisks personas identifikācijas apliecinājums, kas pievienots elektroniski sagatavotam dokumentam. Šis paraksts ir pases ekvivalents elektroniskā formātā un apliecina tā piederību konkrētai fiziskai personai. Ar e-parakstu parakstītiem dokumentiem ir tāds pats juridiskais spēks kā papīra formātā veidotiem un parakstītiem dokumentiem. E-parakstu var lietot, izmantojot gan datoru, gan viedtālruni, gan planšetdatoru.

 

     Lai pieteiktos virtuālajam e-parakstam, ar internetbankas piekļuves datiem autorizējoties portālā www.eparaksts.lv, jāaizpilda iesniegums, tas jāizdrukā, jāparaksta un, ņemot līdzi derīgu Latvijas Republikas pasi, jādodas uz bibliotēku. Nepieciešamības gadījumā pieteikumu var aizpildīt un izdrukāt arī bibliotēkā uz vietas, tādā gadījumā, dodoties uz bibliotēku, jāņem līdzi arī internetbankas piekļuves dati. Šobrīd autorizāciju www.eparaksts.lv piedāvā šādas bankas: Citadele, Latvijas Krājbanka, Nordea, Norvik, SEB un Swedbanka.

 

     Bibliotēkā personas parakstītais pieteikums tiks apstiprināts, un pēc tam tai būs tiesības portālā www.eparaksts.lv iegādāties pašu elektronisko parakstu. Elektroniskā paraksta pieteikuma apstiprināšana, kuru iespējams saņemt bibliotēkā, ir bezmaksas pakalpojums. Savukārt paša e-paraksta cena atkarīga no iegādājamā parakstīšanās reižu skaita: viena parakstīšanas reize maksā 0, 29 Ls, 20 reizes – 2, 90 Ls, bet neierobežots parakstīšanās reižu skaits 12 mēnešiem – 6, 99 Ls. Persona, kuras pieteikums ir apstiprināts, e-parakstu var iegādāties gan uzreiz, gan atlikt tā iegādi uz vēlāku laiku, kad ir nepieciešamība izmantot šo parakstu.

 

     Elektronisko parakstu iespējams izmantot saziņā ar visām valsts un pašvaldības iestādēm, jo tām ir pienākums pieņemt elektroniski parakstītus dokumentus. Kā populārākos piemērus e-paraksta lietošanai šobrīd var minēt sūdzību un lūgumu iesniegšanu, pieteikšanos pabalstam, pensijai, bērna piereģistrēšanu pirmsskolas izglītības iestādē, iesniegumu parakstīšanu Valsts Zemes dienestam, CSDD vai Valsts Ieņēmumu dienestam. Ar e-parakstu var reģistrēt uzņēmumu un deklarēt dzīvesvietu, iesniegt ienākumu deklarāciju, ar to tāpat kā ar papīra formātā veiktu parakstu var pilnvarot arī trešās personas. E-paraksts izmantojams arīdzan juridisku personu starpā. Nākotnē e-paraksta izmantošanas iespēju klāsts paplašināsies, piemēram, nākamajās pašvaldību vēlēšanās, kuras būs pirmās e-vēlēšanas Latvijā, elektroniskais paraksts būs galvenais instruments, ar kuru cilvēki varēs nobalsot. . Vairāk par iespējām e-paraksta lietošanai lasiet šeit.

 

     Rēzeknes Centrālajā bibliotēkā pieteikumus e-parakstam pieņem Anna Keirāne un Anita Gaidule. Pieteikumu pieņemšanas laiks – darbdienās no plkst. 11:00 līdz 16:30, iespējams vienoties arī par citu laiku, iepriekš sazinoties pa kontakttālruni 64622061.

 

     Tā kā e-paraksta lietošana sniedz virkni priekšrocību (piemēram, laika un naudas ietaupījums, jo nav jābrauc uz iestādēm, jāgaida rindās, jāmaksā par izdrukām un sūtījumu piegādi), aicinām izmantot šo iespēju!

 

 

Noderīgas saites