Nozaru literatūra

 

Astašenko, Oļegs.
    
Ārstnieciskā vingrošana asinsvadu un locītavu veselībai / Oļegs Astašenko ; no krievu valodas tulkojusi Iveta Boge. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 96 lpp. : il. - Orig. nos.: Гимнастика для суставов и сосудов.
        ISBN 9789934020636.

 

Atmiņu Daugava / sast.: Jānis Ivars Padedzis, Mārtiņš Mintaurs ; Māras Svīres ievads ; mākslin. iekārt. Valdis Villerušs. - Koknese : Biedrība „Koknesei”, 2013. - 446 lpp. : foto. - Ievads paral. latviešu, angļu, krievu val.
        ISBN 9789984497594.

 

Bankovskis, Pauls.
    Viens ar Kantu : Otto Rolava dzīve / Pauls Bankovskis. - Rīga : Dienas Grāmata, 2012. - 199, [1] lpp., [12] lp. foto, faks., il. - Bibliogr. norādes parindēs. . - Il. saraksts: [195.]-196.lpp.
        Personu rād. Izlase: [197.]-199.lpp.
        ISBN 9789984887203.

 

Bauere, Inguna.
    Lizete, dzejniekam lemtā : [Lizetes un Kārļa Skalbes dzīvesstāsts] / Inguna Bauere ; redaktore Gundega Sēja ; māksliniece Vita Lēnerte. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2013]. - 429 lpp. : il., ģīm.
        ISBN 9789934029509.

 

Guntis Berelis [videoieraksts] : dokumentālais cikls ''Rakstnieks tuvplānā'' / režisore un idejas aut. Ināra Kolmane. - Rīga : Zvaigzne ABC ; Filmu studija "Deviņi", 2013. - 1 DVD ; 19 x 14 cm. - (Rakstnieks tuvplānā). (Skolas bibliotēka).
        ISBN 9789934035258.

 

Bikse, Veronika.
    Ekonomika un bankas / Veronika Bikse ; Latvijas Komercbanku asociācija. Konsultāciju un mācību centrs. - Rīga : Latvijas Komercbanku asociācijas Konsultāciju un mācību centrs, 2009. - 224 lpp. : tab., sh. - Ietver bibliogr.: 224. lpp.
        ISBN 9984979458.

 

Blaumaņu dzimtas līkloči / grāmatas teksts, sakārtojums un priekšvārds: Zinta Saulīte. - [Ērgļu novads] : R. Blaumaņa memoriālais muzejs "Braki" ; Biedrība "Rūdolfa Blaumaņa kultūrvēsturiskais mantojums", 2012. - 151, [1] lpp. : il., ģīm., karte ; 25 cm + 1 saloc. lp. - Bibliogr.: 39. lpp. - Klāt pievienota 1 saloc. lp.: Blaumaņu dzimtas koks.
        ISBN 9789984496986.

 

Cepurītis, Māris.
    Ārpolitikas mīti Latvijā : Eiropas Savienība un Krievija / Māris Cepurītis, Rinalds Gulbis. - Rīga : Latvijas vēstures bibliotēkas atbalsta fonds, 2012. - 108 lpp. : diagr. - Bibliogr.: 88.-94.lpp.
        Saturs: Mīti un sociālpolitiskā vide ; Politiskie mīti Latvijā ; Secinājumi un ieteikumi.
        ISBN 9789984495736.

 

Čaklā, Inta.
    Kas dzīvo vārdos : raksti par literatūru / Inta Čaklā. - Rīga : LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2013. - 295 lpp. : il., ģīm. - (Kritikas bibliotēka). - Bibliogrāfija: 271.-283. lpp. un personu rādītājs: 284.-295. lpp.
        ISBN 9789984893037.

 

Gūtmane, Margita.
    Dzīve ir viens vella izgudrojums : Veronika Strēlerte manās atmiņās / Margita Gūtmane ; red. Inta Čaklā ; māksl. Anta Pence ; fotogr.: Margita Gūtmane, Gunārs Janaitis, Roberts Legzdiņš. - Rīga : Neputns, 2012. - 230 lpp. : il., ģīm. - Personu rād.: 222.-230.lpp.
        ISBN 9789984807973.

 

Ījabs, Ivars.
    Atgūtā demokrātija : politiskā publicistika, 2005-2012 / Ivars Ījabs ; lit. red. Inta Rozenvalde. - Rīga : Zinātne, 2012. - 293, [2] lpp. - Bibliogr.: [295.]lpp. un norādes parindēs.
        Saturs: Esejas ; Komentāri ; Intervences.
        ISBN 9789984879291.

 

Jaunzeme, Vita.
    Mana mamma - Dieva lutekle / Vita Jaunzeme ; redaktore Gundega Sēja ; mākslinieciskais redaktors Eduards Groševs ; vāka noformējumā izmantota Viktora Kalnbērza fotogrāfija. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2013]. - 273 lpp. : il., ģīm., faks. - Bibliogrāfija: 265.-268. lpp.
        ISBN 9789934035005.

 

Kalniņa, Ieva E.
    Variācijas par latviešu drāmas vēsturi: teksts un konteksts : [raksti] / Ieva Kalniņa ; galvenais redaktors un priekšvārda autors Ojārs Lāms. - Rīga : Mansards, 2012. - 203, [1] lpp. : il., ģīm., faks. ; 21 cm. - (Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Latvistikas un baltistikas nodaļas raksti. Res Latvienses ; 1). - Bibliogrāfija: 185.-[189.] lpp. un personu rādītājs: 190.-[201.] lpp. - Kopsavilkums angļu valodā.

         ISBN 9789984872070.

 

Kaminska, Rūta.
    Sakrālās arhitektūras un mākslas mantojums vēsturiskajā Preiļu rajonā / Rūta Kaminska, Anita Bistere ; redaktore Ieva Jansone ; tulkotājs angļu valodā Valdis Bērziņš ; tulkotāja krievu valodā Ludmila Kļešņina ; māksliniece Inta Sarkane. - Rīga : Neputns, 2013. - 279 lpp. : il., plāni ; 23 cm. - (Mākslas pieminekļi Latvijā). - Bibliogrāfija: 222.-223. lpp. un personu rādītājs: 230.-231. lpp. - Kopsavilkums angļu un krievu valodā.
        ISBN 9789934512094.

 

Krastiņš, Valdis.
    Ļoti personīgi : latviešu diplomāta stāsts, 1992-2008 / Valdis Krastiņš ; redaktore Aija Lāce. - Rīga : Mansards, 2012. - 132, [3] lpp., [8] lpp. krās. il., ģīm.
        ISBN 9789984872735.

 

Kudinska, Marina.
    Kreditēšana : mācību grāmata / Marina Kudinska ; Latvijas Komercbanku asociācija. Konsultāciju un mācību centrs ; red. Larisa Vjatere. - Rīga : Latvijas Komercbanku asociācijas Konsultāciju un mācību centrs, 2008. - 126 lpp. : diagr., sh., tab. ; 30 cm. - Bibliogr.: 126. lpp. (15 nos.).
        ISBN 9984979431.

 

Kulbergs, Viktors.
    Neiespējamā misija / Viktors Kulbergs, Nora Ikstena ; lit. red. Gundega Blumberga. - Rīga : Mansards, 2013. - 135 lpp. : il., fotogr. - Uz vāka otrs aut. nav uzrādīts.
        ISBN 9789984872872.

 

Kuzina, Anna.
    Blaumanis tuvplānā : rakstnieka Rūdolfa Blaumaņa dzīves un daiļrades hronoloģija : 1863-1908 / Anna Kuzina. - Rīga : Madris, 2013. - 438 lpp. : ģīm., faks. ; 25 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs un personu rādītājs: [423.]-438. lpp.
        ISBN 9984318788.

 

Latviešu māksla trimdā : izstāde Latvijas Nacionālā mākslas muzeja izstāžu zālē "Arsenāls" no 2013.gada 9.maija līdz 28.jūlijam : katalogs = Latvian Art in Exile : exhibition in the Arsenāls Exhibition Hall of the Latvian National Museum of Art from 9 May to 28 July 2013 : catalogue / sast. Dace Lamberga ; teksta aut.: Māra Lāce, Dace Lamberga ; red. Laima Slava ; lit. red. Guna Pence ; tulk. uz angļu val. Andris Mellakauls ; māksl. Inga Ģibiete. - Rīga : LNMM ; Neputns, 2013. - 278, [1] lpp. : reprod., fotogr. - Bibliogr.: 277.-278.lpp. . - Izstādes darbu katalogs: 254.-276.lpp. - Teksts paralēli latv. un angļu val.
        ISBN 9789934512070.

 

Mans Ziedonis : veltījums dzejniekam jubilejā / sakārtojusi Lija Brīdaka ; fotogrāfs Gunārs Janaitis. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. - 271 lpp. : il. - Imants Ziedonis attēlos periodā no 1967. līdz 2013. gadam.

        ISBN 9789934035791.

 

Mūzika okupācijā : Latvijas mūzikas dzīve un jaunrade, 1940-1945 / Arnolda Klotiņa redakcija un priekšvārds ; teksts: A. Klotiņš, I. Grauzdiņa, L. Kārkliņš, D. Mazvērsīte, I. Šarkovska-Liepiņa ; redaktore Ligita Bībere ; kopsavilkumu angļu valodā tulkojusi Laima Asja Bērziņa. - Rīga : LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2011. - 695 lpp. : il., tab. ; 25 cm. - (Latvijas mūzikas vēsture 20. gadsimtā). - Bibliogr.: [567.]-602. lpp. (850 nos.). . - Personu rād.: [649.]-695. lpp. - Balstoties uz arhīvos, periodikā un citos avotos rodamām ziņām, grāmatā sniegta plaša laikmeta aina par laika posmu no 1940. līdz 1945. gadam. Tajā aprakstīts mūzikas norišu vēsturiskais fons, Latvijas okupācijas un sovjetizācijas ietekme mūzikas dzīvē. Analizētas pārmaiņas profesionālajā mūzikas dzīvē, īpaša uzmanība pievērsta paredzētās Latviešu mākslas dekādes Maskavā sagatavošanai. Izpētīta mūzikas izdošana – gan nošu izdevumu, gan skaņuplašu formā. Aplūkota daudzu pazīstamu un nepelnīti piemirstu skaņu mākslinieku darbība. Raksturots komponistu devums, mūzikas stila attīstība. - Kopsav. angļu val.
        ISBN 9789934820960.

 

Nikitenko, Sanita.
    Lellītes : rokdarbi vienam vakaram / Sanita Nikitenko. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2010]. - 16 lpp. : il. - (Rokdarbi vienam vakaram). - IV.
        ISBN 9789934017551.

 

Pastaiga pasaku pasaulē : "Latvijas valsts meži" un mammadaba gaida tevi ciemos! / Latvijas valsts meži. - [Rīga] : Latvijas valsts meži, 2013. - 17 lpp. : il., kartes. - (Mammadaba dzīvo Latvijas valsts mežos). - Virstituls: mammadaba dzīvo Latvijas valsts mežos. . - Aprakstīts pēc vāka.

 

Pērkone, Inga.
    Tu, lielā vakara saule! : esejas par modernismu Latvijas filmās / Inga Pērkone ; literārā redaktore Cilda Redliha ; māksliniece Līga Sarkane. - Rīga : Neputns, 2013. - 150, [1] lpp. : il., ģīm. ; 23 cm. - Bibliogrāfija: 149.-[151.] lpp., filmogrāfija: 139.-148. lpp., personu un filmu rādītājs: 132.-138. lpp. - Kopsavilkums angļu valodā.
        ISBN 9789934512032.

 

Rīgas teksts. Augusta Deglava romānam "Rīga" 100 : zinātnisku rakstu krājums / sastādītāja un ievada autore Ausma Cimdiņa ; Latvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu fakultāte. - Rīga : Zinātne, 2013. - 274, [1] lpp. : il., ģīm., faks. ; 21 cm. - (Latviešu pamattekstu pētījumi). - Bibliogr. rakstu beigās un norādes parindēs. - Kopsav. angļu val.

        ISBN 9789984879376.

 

Rubenis, Miķelis.
    Kompensācijas laiks / Miķelis Rubenis ; māksl. Rihards Delvers ; autora ievads. - Rīga : Nordik, 2013. - 256 lpp. : kras. foto. - Miķeļa Rubeņa - pazīstamā sporta žurnālista un futbola tiesnešā - atmiņu grāmata par dzīves un darba gaitām gan Latvijā, gan starptautiskā mērogā, saistībā ar 80. mūža gadskārtu. Grāmatā ir arī ap 100 fotoattēlu.
        ISBN 9789984854489.

 

Slate un Slates sils : folklora un arheoloģija : zinātniski raksti un folkloras kopojums / Latvijas Kultūras akadēmijas Zinātniskās pētniecības centrs ; atbildīgais redaktors Juris Urtāns ; māksl. Rihards Delvers. - Rīga : Nordik, 2013. - 255, [1] lpp. : il., plāni, notis ; 25 cm. - Bibliogrāfija nodaļu beigās. - Teksts latviešu val., kopsav. angļu val.
        ISBN 9789984854496.

 

Zellis, Kaspars.
    Ilūziju un baiļu mašinērija : propaganda nacistu okupētajā Latvijā: vara, mediji un sabiedrība (1941-1945) : monogrāfija / Kaspars Zellis ; literārā redaktore Aija Lāce. - Rīga : Mansards, 2012. - 363, [1] lpp., [16] lpp. krās. il. : il., ģīm., faks., tab. ; 21 cm. - (Imperfectum). - Bibliogr.: 334.-[351.] lpp. (154 nos.) un norādes parindēs. . - Personu rād.: 352.-357. lpp. / sast. Laura Ardava. - Kopsav. angļu val. - Vāka noformējumam izmantota ilustrācija no žurnāla "Laikmets".
        ISBN 9789984872810.

 

Zemes reforma - atslēga uz īpašumu : 1990-2012 / Judīte Mierkalne, Iveta Freiberga, Daiga Dambīte, Santa Bindere, Aiva Grinšpone, Ēvalds Ciematnieks, Karīna Balcere, Kristīne Ķīse, Inita Petrova, Daiga Ozola, Ludmila Kalāne, Gatis Kalniņš, Zigurds Veitners, Ēriks Krauze, Valdis Dombrovskis ; zinātniskā redaktore un ievada autore Judīte Mierkalne ; Valsts zemes dienests. - Rīga : LR Valsts zemes dienests, 2012. - 335 lpp. : diagr., il., faks., tab., plāni, kartes. - Bibliogrāfija: 322.-335. lpp. (221 nos.) un zemsvītras piezīmēs.
        ISBN 005121030950.

 

Imants Ziedonis [videoieraksts] : dokumentālais cikls ''Rakstnieks tuvplānā'' / režisore un idejas aut. Ināra Kolmane. - Rīga : Zvaigzne ABC ; Filmu studija "Deviņi", 2013. - 1 DVD (44 min.) ; 19 x 14 cm. - (Rakstnieks tuvplānā). (Skolas bibliotēka).
        ISBN 9789934035241.

 

Лучший отдых - на природе! : государственные леса Латвии и mammadaba ждут тебя в гости! / Latvijas valsts meži. - Рига : Latvijas valsts meži, 2013. - 48, [1] lpp. : il., kartes ; 24 cm. - (Mammadaba). - Aprakstīts pēc vāka.

 

Некрасов, Анатолий Александрович.
    Мужчина и женщина, или Cherchez la femme / Анатолий Некрасов. - Москва : Астрель ; Полиграфиздат, 2012. - 351 с. - (Жизнь прекрасна!).
        ISBN 9785271414664. . - ISBN 9785421533283.

 

Саврасов, Александр(Александр Борисович).
    Беловодье - Белые Веды / Александр Саврасов. - Челябинск : [авт. изд.], 2012 (Челябинск). - 145 с. ; 20 с. - (Знания первоисточников ; Книга 5).
        ISBN 9785903618552.

 

Саврасов, Александр(Александр Борисович).
    Знания, хранимые дольменами / Александр Саврасов. - Челябинск : [авт. изд.], 2012 (Челябинск). - 123 с. ; 20 с. - (Знания первоисточников ; Книга 1).
        ISBN 9785905706035.

 

Саврасов, Александр(Александр Борисович).
    Культ-УРА. Быль Руси / Александр Саврасов. - Челябинск : [авт. изд.], 2011 (Челябинск). - 145 с. ; 20 с. - (Знания первоисточников ; Книга 3).
        ISBN 9785903618316.

 

Саврасов, Александр(Александр Борисович).
    Культ-УРА и оккультизм / Александр Саврасов. - Челябинск : [авт. изд.], 2011 (Челябинск). - 155 с. ; 20 с. - (Знания первоисточников ; Книга 4).
        ISBN 9785903618545.

 

Саврасов, Александр(Александр Борисович).
    Светлая Русь и ложный образ / Александр Саврасов. - Челябинск : [авт. изд.], 2013 (Челябинск). - 151 с. ; 20 с. - (Знания первоисточников ; Книга 6).
        ISBN 9785903618736.

 

Саврасов, Александр(Александр Борисович).
    Семья - космическая единица / Александр Саврасов. - Челябинск : [авт. изд.], 2012 (Челябинск). - 131 с. ; 20 с. - (Знания первоисточников ; Книга 2).
        ISBN 9785905706028.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Bolanjo, Roberto.
    2666 / Roberto Bolanjo ; no spāņu val. tulk. Dace Meiere. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2013]. - 1118, [2] lpp. - Oriģ. nos.: 2666.
        ISBN 9789934039829.

 

Briedis, Leons.
    Mariagrammas : [vizuālā dzeja] / Leons Briedis ; māksl. Aldis Aleks. - Rīga : Neputns, 2013. - 95 lpp. : il.
        ISBN 9789984512063.

 

Bubnis, Vītauts.
    Krustā sistais balodis / Vītauts Bubnis ; no lietuviešu val. tilk. Daina Avotiņa. - Rīga : Lauku Avīze, 2013. - 265 lpp. - (Lata romāns ; 9(171).
        ISBN 9789984878782.

 

Dzejaslode. Krāsas [videoieraksts] = Poetry Globe. Colours = Поэтокомета. Цвета : sadarbības dzejas audiovizuālais projekts : [dzejas disks] / Haneles Zanes Putniņas dizains. - Rīga : Apostrofs, 2013. - 1 DVD.
        ISBN 9789984886039.

 

Erss, Ādolfs.
    Diogena precības : stāstu krājums / Ādolfs Erss ; Pētera Jankava sakārtojums un redakcija ; ievada aut. Jānis Lībietis. - Rīga : Atēna, 2013. - 198 lpp.
        ISBN 9789984344515.

 

Gūtmanis, Olafs.
    Raksti / Olafs Gūtmanis. - Liepāja : LiePa, 2012. - 733 lpp., [16] lp. foto. - Bibliogr.: 728.-730.lpp.
        5. sēj.

        ISBN 9789984864501.

 

Harane, Elizabete.
    Sarkanās zemes sala / Elizabete Harane ; no vācu val. tulk. Sinda Krastiņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013 (Rīga). - 446, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Die Insel der roten Erde.
        ISBN 9789934037139.

 

Kaldupe, Skaidrīte.
    Degošā paaudze : poēma par Gauju un mīlestību : 2012. gada aprīlis - jūlijs / Skaidrīte Kaldupe. - Rīga : Sol Vita, [2013]. - 151 lpp. : il.
        ISBN 9789984894157.

 

Ķempi, Kārl.
    Salats joug kolm aģa = Salatsi jõe kolm kallast = Salacas upes trīs krasti / Ķempi Kārl ; atdzejojums igauniski: Karl Pajusalu, latviskojumi: Valts Ernštreits. - Metsepole : Lībiešu draugu biedrība, 2013. - 147, [6] lpp. : il. ; 22 cm. - Teksts paralēli lībiešu, igauņu un latviešu valodā.
        ISBN 9789949330911.

 

Linka, Šarlote.
    Vētru laiks : triloģijas 1. grāmata / Šarlote Linka ; no vācu val. tulk. Sinda Krastiņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. - 420, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Sturmzeit.
        ISBN 9789934037597.

 

Raups, Edvīns.
    Mirklis šis : [dzejas krājums] / Edvīns Raups ; [5.] lpp. Horhes Luisa Borhesa dzejolis "Izraidītais Ādams" ; māksliniece Gita Treice. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2013 (Jelgava). - 70, [1] lpp. ; 20 cm.
        ISBN 9789984234298.

 

Skujenieks, Knuts.
    Kārtis : virtuāls ceļojums caur dzeloņdrātīm / Knuts Skujenieks ; Bruno Javoiša kāršu zīmējumi. - Rīga : Neputns, 2013. - [38] ats. lp. aplikā : il. ; 16 cm. - Aprakstīts pēc aplikas. . - Spēļu kārtis ar tekstu otrā lapu pusē.
        ISBN 9789934512100.

 

Spārni : dzejas un īsprozas almanahs / redkolēģija: Gunta Krūmiņa, Inta Tuza, Māra Horna. - Dobele : Literātu biedrība "Spārni", 2013. - 288 lpp. : il. ; 22 cm.
        ISBN 9789984495453.

 

Vācietis, Ojārs.
    Tālums starp balto un balto [Skaņu ieraksts] : [dzeja un mūzika] / Ojārs Vācietis, dzeja ; Artūrs Maskats, komponists, pavadījums ; dzied Ivars Kalniņš ; foto māksl. Ojārs Martinsons. - Rīga : Upe tuviem un tāliem, 2012. - 2 skaņu diski (38:32) + 47 lpp. teksts. - 1 CD dzeja autora lasījumā ; 2 CD Artūra Maskata dziesmu cikls aktiera balsij un klavierēm.

 

Zēgners, Henriks Eliass.
    Elementi : dzeja / Henriks Eliass Zēgners ; redaktors Pēteris Draguns. - Rīga : Mansards, 2013. - 77, [4] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934120046.

 

Ziedonis, Imants.
    Atsaukšanās [skaņu ieraksts] : Imants Ziedonis, Vestards Šimkus : 2004.gada 1.jūlija koncertieraksts no Latviešu biedrības nama Zelta zāles / balss: Imants Ziedonis ; klavieres: Vestards Šimkus ; dzejas atlase un salikums: Andra Konste, Nora Ikstena. - Rīga : UPETT, 2013. - 1 skanu disks(51:23) + DVD.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Артемьева, Галина.
    Мне всегда везет! : мемуары счастливой женщины / Галина Артемьева. - Москва : Астрель, 2012. - 575 с.
        ISBN 9785271457975.

 

Гарсиа Маркес, Габриель.
    Хроника объявленной смерти / Габриэль Гарсиа Маркес ; пер. с исп. Л. С. Новиковой. - Москва : АСТ ; Астрель, 2011. - 127 с. - (Нобелевская премия).
        ISBN 9785170712861. . - ISBN 9785271348501.

 

Иззо, Жан-Клод.
    Мертвецы живут в раю : роман : лучшее из золотых запасников жанра / Жан-Клод Иззо ; пер. с фр. Л. Токарева. - Москва : Омега, 2003. - 397, [2] с. ; 20 см. - (Зарубежный детектив: классики и современники. Категория "Полицейский роман"). (Тайна и преступление). - Первый роман трилогии о марсельском инспекторе полиции Фабио Монтале. В 1996 г. роман был удостоен престижной премии "Трофей 813". Экранизация романа с Аленом Делоном в главной роли создана режиссером Жозе Пинейро в 2001 г. Впервые на русском языке. - Пер.: Izzo, Jean-Claude (1945-2000). Total khéops.
        ISBN 5932098260.

 

Костина, Наталья.
    Верну любовь. С гарантией : роман / Наталья Костина. - Харьков : Клуб семейного досуга ; Белгород, 2012. - 350 с.
        ISBN 9789661434225. . - ISBN 9785991019378.

 

Маринина, Александра Борисовна.
    Последний рассвет : [роман] / Александра Маринина. - Москва : ЭКСМО, 2013. - 478 с. - (А. Маринина. Больше чем детектив).
        ISBN 9785699664054.

 

Метлицкая, Мария.
    Второе дыхание : [рассказы] / Мария Метлицкая. - Москва : ЭКСМО, 2012. - 377, [2] с. : ил. - (За чужими окнами).
        ISBN 9785699565382.

 

Мюссо, Гийом.
    Прошло семь лет... / Гийом Мюссо ; пер. с фр. Марианны Кожевниковой. - Москва : ЭКСМО, 2013. - 347 с. - (Романтика и страсть. Проза Гийома Мюссо). - Ориг. назв.: 7 ans apres.
        ISBN 9785699658190.

 

Санаев, Павел.
    Хроники Раздолбая : роман : Похороните меня за плинтусом 2 / Павел Санаев. - Москва : АСТ, 2013. - 479 с.
        ISBN 9785170779406. . - ISBN 9785170793136.

 

Сафарли, Эльчин, 1984-.
    Если бы ты знал... : роман / Эльчин Сафарли. - Москва : АСТ, 2013. - 315, [2] с. ; 21 см.
        ISBN 9785170799398. . - ISBN 9785170799404.

 

Сафарли, Эльчин, 1984-.
    Туда без обратно : роман / Эльчин Сафарли. - Москва : Астрель ; АСТ ; Полиграфиздат, 2011. - 285, [1] с. ; 21 см.
        ISBN 9785170537549. . - ISBN 9785271210624. . - ISBN 9785421505679.

 

Соломатина, Татьяна Юрьевна.
    Отойти в сторону и посмотреть : [роман] / Татьяна Соломатина. - Москва : ЭКСМО ; Яуза-Пресс, 2011. - 221 с.
        ISBN 9785995502395.

 

Уаллик, Жорж.
    Вижу, слышу, молчу = Redzu, dzirdu, klusēju / Жорж Уаллик ; пер. Петериса Драгунса ; худож. Эрнест Муцениекс. - Rīga : Orbīta, 2013. - 87 с. ; 87 lpp. : ил. - Teksts krievu un latviešu valodā. - Abpusēji lasāms izdevums, atsevišķas titullapas, dalīta paginācija.
        ISBN 9789934836121.

 

Успенская, Татьяна Львовна.
    Кошка на промакашке : [роман] / Татьяна Успенская. - Москва : АСТ ; Астрель, 2008. - 318 с. - (Русский романс).
        ISBN 9785170487066. . - ISBN 9785271205088.

 

Līdzīgi raksti