Nozaru literatūra

 

Dirāns, Vils.
    Filosofijas stāsts : pasaules izcilāko filosofu dzīve un atziņas / Vils Dirāns ; no angļu valodas tulkojuši: Andžela Šuvajeva, Ivars Ijabs, Velga Vēvere. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2010]. - 560 lpp. - Ietver bibliogrāfiju (zemsvītras piezīmēs) un rādītāju ([541.]-560. lpp.). - Dr. Dirāna monogrāfija viegli saprotamā valodā izklāsta slavenu filosofu mācības un viņu dzīves gājumu. Autors piedāvā ne tikai savas pārdomas, bet arī dažādus nostāstus un jautras anekdotes par slaveniem domātājiem.
        ISBN 9789934009051.

 

Geka, Sarma.
    Sociālās spēles / Sarma Geka ; red. Rita Cimdiņa ; grafiskais diz. Arta Muceniece. - Rīga : RaKa, 2013. - 64 lpp. : il. - Izmantotie inform. avoti: 64.lpp.
        Saturs: Sociālās spēles: Iepazīšanās ; Atraktīvā zīmēšana ; Stāstījums ; Skaņa ; Kustība ; Tauste ; Atmiņa ; Asociācijas ; Emocijas ; Papīra locīšana ; Stafetes.
        ISBN 9789984462844.

 

Gromska, Sandra.
    Pilsoniskā audzināšana / Sandra Gromska. - Rīga : RaKa, 2012. - 60 lpp. : diagr. ; 22 cm. - (Pedagoģiskā bibliotēka). (Teorija. Pieredze. Prakse). - Ietver bibliogr. (50. lpp.).
        ISBN 9789984462219.

 

Keltikangasa-Jervinena, Līsa.
    Augsta pašapziņa : kā to izkopt sevī un citos / Līsa Keltikangasa-Jervinena ; no somu valodas tulkojusi Ingrīda Peldekse ; redaktors Gints Tenbergs. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. - 228, [1] lpp. ; 23 cm. - Oriģ. nos.: Hyvä itsetunto.
        ISBN 9789934036507.

 

Ķinis, Uldis.
    Jurisdikcija un kibernoziegumi / Uldis Ķinis ; atb. red. Marta Ābele ; lit. red. Keta Īve. - Rīga : Jumava, [2013]. - 375, [1] lpp. - Bibliogr. zemsvītras piezīmēs. - Precīzs izdošanas gads nav uzrādīts.
        Saturs: Jurisdikcija kibertelpā - XXI gadsimta fenomens un izaicinājums ; Paplašinātā (objektīvā) teritoriālās jurisdikcijas doktrīna ; Universālā jurisdikcija ; Savstarpējā tiesiskā sadarbība krimināltiesību jomā ; Jurisdikcijas konflikti.
        ISBN 9789934114663.

 

Latvijas leģendas : par cilvēkiem, kas dara Latviju lielāku / sast. Pāvils Raudonis, Juris Visockis ; idejas aut.: Andrejs Ēķis ; Dinas Ābeles māksl. noform. ; foto: Gunārs Janaitis ; Latvijas Valsts prezidenta Andra Bērziņa ievadvārdi. - Rīga : Jumava, 2013. - 224 lpp. : il.
        3. [grāmata].
        Saturs: Bīskapa Alberta laiks. Latvijas nekronētā karaliene / Ilona Bērziņa ; Straupes siļķu karalis. Salaspils kauja / Pāvils Raudonis ; Gaismeņa ausa... : Francis Trasuns (1864-1926) / Anna Rancāne ; Jānis Čakste un Dziesmu svētki Jelgavā / Kristīne Čakste ; "Tiklīdz kā atskanēs pēdējais šāviens...". Kā Liepājā nepaguva pasludināt Latvijas valsti / Andžils Remess ; Paula Valdena talantu pašslīpēšanas process / Pēteris Trapencieris ; "Pats". "Lielais". "Vecais" / Mudīte Šneidere ; Nenodejotais valsis / Laimdota Sēle ; Zvaigzne tumsā / Juris Lorencs ; Vārnu ielas republikas mantinieki / Viks ; Hercs Franks un dokumentālā filma "Vecāks par desmit minūtēm" (1978) / Kristīne Matīsa ; Viņu mīlēja visi / Armands Melnalksnis ; Ziedonis vieglais / Māra Upmane-Holšteine ; Imants Ziedonis - Latvijas ideju atjaunojot / Andris Buiķis ; Mārtiņš Freimanis / Kārlis Būmeistars.
        ISBN 9789934114823. . - ISBN 9789934114908.

 

Правила дорожного движения и Закон о дорожном движении / перевод FCS. - Рига : FCS, 2012. - 144 с. : цв. ил. + 1 прил.: с. 147-212. - Правила дорожного движения : правила № 571 Кабинета министров Латвийской Республики, принятые 29 июня 2004 г. с изменениями принятыми до 17 апр. 2012 г. . - Закон о дорожном движении : закон принят в Саейме 1 окт. 1997 г. : с изменениями, которые приняты до 23 февр. 2012 г. . - Приложение к книге: Дорожные знаки и разметка.
        ISBN 9789934814624.

 

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Barda, Elizabete.

    Pusdienas Parīzē / Elizabete Barda ; no angļu valodas tulkojusi Ingrīda Krūmiņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. - 327, [1] lpp. : il. - Oriģ. nos.: Lunch in Paris. - Alfabētiskais rādītājs: (318.-[324.] lpp.).

        ISBN 9789934035821.

 

Judina, Dace.
    Ziemas blūzs / Dace Judina. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. - 487, [4] lpp. : ģen. tab. - (Izmeklē Anna Elizabete). - "Izmeklē Anna Elizabete. Trešā grāmata"--Grāmatas beigās iespiedziņās.
        ISBN 9789934038921.

 

Mersjē, Paskāls.
    Nakts vilciens uz Lisabonu / Paskāls Mersjē ; no vācu valodas tulkojusi Silvija Brice. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. - 379, [2] lpp. - Oriģ. nos.: Nachtzug nach Lissabon.
        ISBN 9789934037436.

 

Radzinskis, Edvards.
    Dzelzs maska un grāfs Senžermēns / Edvards Radzinskis ; no krievu val. tulk.: Gunta Silakalne, Veronika Pužule, Oļesja Burkevica. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. - 280 lpp. - Oriģ. nos.: Железная маска и граф Сен-жермен.
        ISBN 9789934039119.

 

Raisa, Anna.
    Intervija ar vampīru / Anna Raisa ; no angl. val. tulk. Santa Brauča. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. - 432 lpp.
        ISBN 9789934035647.

 

Sabramanjans, Ravi.
    Ja Dievs būtu baņķieris : [romāns] / Ravi Sabramanjans ; no angļu val. tulk. Dina Kārkliņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. - 283, [1] lpp. - Oriģ. nos.: If God Was a Banker.
        ISBN 9789934037122.

 

Stedmena, M. L.
    Gaisma okeānā : romāns / M. L. Stedmena ; no angļu valodas tulkojusi Ligita Lanceniece. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. - 341, [2] lpp. : karte ; 23 cm. - Oriģ.nos.: The light between oceans.
        ISBN 9789934034824.

 

Svīre, Māra.
    ...un neuzzinās neviens / Māra Svīre. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. - 288 lpp.
        ISBN 9789934040849.

 

Teilore, Lulū.
    Briljanta asaras / Lulū Teilore ; no angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, 2013. - 487 lpp.
        ISBN 9789984356808.

 

Uļicka, Ludmila.
    Mēdeja un viņas bērni / Ludmila Uļicka ; no krievu val. tulk. Māra Poļakova. - Rīga : Jānis Roze, 2013. - 245,[1] lpp.
        ISBN 9789984234533.

 

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Артюшкевич, Анна.
    Монстр : роман / Анна Артюшкевич. - Минск : Букмастер, 2012. - 444, [1] с. - (Современный женский роман).
        ISBN 9789855491768.

 

Гоулмон, Дэвид Линн.
    Левиафан / Дэвид Линн Гоулмон ; пер. с англ. А. В. Филонова. - Москва : ЭКСМО, 2013. - 446 с. - (Грандмастер приключений).
        ISBN 9785699660582.

 

Джеймс, Ф. Д.
    Комната убийств / Филлис Д. Джеймс ; пер. с англ. Л. Ткача. - Москва : АСТ, 2013. - 430 с. - (Ф.Д. Джеймс - королева английского детектива). (P.D.J.).
        ISBN 9785170790227.

 

Джеймс, Ф. Д.
    Лицо ее закройте / Филлис Д. Джеймс ; пер. с англ. А. Г. Николаевской. - Москва : АСТ, 2013. - 287 с. - (Ф.Д. Джеймс - королева английского детектива). (P.D.J.).
        ISBN 9785170790081.

 

Джойс, Бренда.
    Смертельные иллюзии : роман / Бренда Джойс ; пер. с англ. К. В. Бугаевой. - Москва : Центрполиграф, 2013. - 410,[2] c. - (New York Times Bestselling author). - Ориг. назв.: Deadly illusions.
        ISBN 9785227040787.

 

Клаусманн, Лайза.
    Тигры в красном / Лайза Клаусманн ; пер. с англ. Э. Богдановой. - Москва : Фантом Пресс ; ЭКСМО, 2013. - 447 с. - (Vintage Story). - Ориг. назв.: Tigers in red weather.
        ISBN 9785699674954.

 

Колычев, Владимир.
    Тот, кто вышел из огня : роман / Владимир Колычев. - Москва : ЭКСМО, 2013. - 350 с. - (Мастер криминальной интриги).
        ISBN 9785699669264.

 

Колычев, Владимир.
    Смертельные чары : роман / Владимир Колычев. - Москва : ЭКСМО, 2013. - 382 с. - (Мастер криминальной интриги).
        ISBN 9785699665082.

 

Пирсон, Ридли.
    Китайская рулетка / Ридли Пирсон ; пер. с англ. Ю. Фокиной. - Москва : Эксмо, 2013. - 414, [1] с. ; 22 см. - (Проект "Бестселлер"). - Пер.: Ridley, Pearson. The risk agent.
        ISBN 9785699638215.

 

Робертс, Грегори Дэвид.
    Шантарам : [роман] / Грегори Дэвид Робертс ; пер. с англ. Льва Высоцкого, Михаила Абушика. - Санкт-Петербург : Азбука, 2013. - 858, [2] с. - (The Big book).
        ISBN 9785389010956.

 

Робертс, Нора.
    Синий георгин : [трилогия] / Нора Робертс ; пер. с англ. И. Файнштейн. - Москва : ЭКСМО, 2013. - 414 с. - (Нора Робертс. Мировой мега-бестселлер). - Ориг. назв.: Blue dahlia. - Трилогии "В саду" 1-я книга.
        ISBN 9785699675104.

 

Эссекс, Карин.
    Фараон : [роман о египетской царице Клеопатре] / Карин Эссекс ; пер. с англ. О. Степашкиной. - Москва : ЭКСМО, 2013. - 601, [2] с. : ил. - (Камея. Коллекция историй о любви).
        ISBN 9785699659340.

 

 

Līdzīgi raksti