Nozaru literatūra

 

Akuls, Pēteris.
    Neiroloģija un neiroķirurģija Rēzeknē / P. Akuls. - Rēzekne : Rēzeknes Augstskola, 2013. - 98 lpp. : il.
        ISBN 9789984441207.

 

Ciblis, Rihards.
    Kalsim rotas / Rihards Ciblis. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2013. - 126 lpp. : il. - Bibliogrāfija: 125. lpp. - 7-9.
        ISBN 9789984292373.

 

Diors, Kristiāns.
    Kristiāns Diors par Dioru / Kristiāns Diors ; Inetas Strazdiņas tulkojums. - Rīga : J.L.V., 2014. - 277, [3] lpp., [8] lpp. iel. : il. ; 20 cm. - (Autobiogrāfija). - Oriģ. nos.: Christian Dior et moi.
        ISBN 9789934113673.

 

Fēgezaks, Zigfrīds fon.
    Baltiešu gredzens / Zigfrīds fon Fēgezaks ; tulk. latviešu val. Pēteris Bolšaitis ; māksl. Daiga Brinkmane ; red. Zigrīda Krauze. - Rīga : Vesta LK, 2012. - 800 lpp. : il. - (Laika grāmata). - Avoti: 416. lpp.
        Saturs: Gaujas zelts (Loberģi) ; Valdnieki bez Valkīrām (valdnieki bez karaspēka) ; Aurels nav Zigfrīds (nāves deja Vidzemē) ; Baltiešu mijkrēslis (pēdējais cēliens).
        ISBN 9789934829680.

 

Jansone, Aija.
    Atkal dzimtenē : Aleksandras Dzērvītes mūža devums latviešu lietišķās mākslas attīstībā trimdā = Back home again : Aleksandra Dzērvīte and the development of Latvian crafts in exile / Aija Jansone ; tulkotājas: Inese Auziņa-Smita un Ingrīda Lāčkāja. - Rīga : Zinātne, 2013. - 167 lpp. : il., portr. ; 23 x 25 cm. - Bibliogrāfija: 160.-166. lpp. zemsvītras piezīmēs. - Teksts paralēli latviešu un angļu valodā.
        ISBN 9789984879451.

 

Jūlijs Feders : [katalogs] / teksu autori: Eduards Kļaviņš, Kristīne Ogle, Inta Pujāte, Inese Sakne, Edvarda Šmite, Dzintra Temerova, Ivonna Veiherte ; galvenā redaktore Laima Slava ; latviešu valodas redaktore Māra Ņikitina ; tulkotāji: Valdis Bērziņš (angļu valodā), Ludmila Neimiševa (krievu valodā) ; J. Federa darbu saraksta sastādītāji: Aija Brasliņa, Līga Lindenbauma, Ivonna Veiherte, Игорь Труш ; bibliogrāfijas sastādītāja Aivija Everte ; personu rādītāja sastādītāja Kristīne Ogle ; māksliniece Inta Sarkane ; fotogrāfi: Normunds Brasliņš, Jānis Pipars, Владимир Золотарёв, Лариса Петренко. - Rīga : Neputns, 2013. - 303 lpp. : il., ģīm., faks. ; 30 cm. - Bibliogrāfija: 298.-300. lpp. un zemsvītras piezīmēs, personu rādītājs: 301.-303. lpp. - Paralēli latviešu, angļu un krievu valodā.
        ISBN 9789934512124.

 

Karlsone, Anete.
    Dziesmu svētki un tautiskā tērpa attīstība Latvijā 19. gadsimta beigās un 20. gadsimtā / Anete Karlsone ; red. Antra Legzdiņa ; māksl. Mārtiņš Plotka. - Rīga : Zinātne, 2013. - 223, [1] lpp. : il. - Avotu un lit. saraksts: 215.-[224] lpp. - Teksts paral. latviešu un angļu val.
        ISBN 9789984879482.

 

Latkovskis, Leonards.
    Aglonas baznīcas un klostera vēsture / Leonhards Latkovskis ; no angļu valodas tulkoja: Līva Kalniņa, Renārs Latkovskis, Dace Skuja. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2012. - 159 lpp. : il., ģīm., faks. - Bibliogr. nodaļu beigās.
        ISBN 9789984292182.

 

Latvieša lielā dziesmu klade / sast. un redaktors Juris Vaivods. - Rīga : Musica Baltica, 2013. - 464 lpp. : notis. - (XXV Vispārējie latviešu Dziesmu un XV DEju svētki).
        ISBN 9790697954625.

 

Latvijas viensētu stāsti / sastādītāja un ievada autore Ilze Būmane ; priekšvārdu sarakstīja Laimdota Straujuma, Daina Zalamane ; fotogrāfi: Artis Drēziņš, Aldis Jermaks, Anda Krauze u. c. - Rīga : Lauku Avīze, 2013. - 238 lpp. : il., ģīm.
        ISBN 9789984878904.

 

Meža gadagrāmata, 2014 / sastād. Anita Jaunbelzere. - [Rīga] : Latvija aug, [2013]. - 173 lpp. 

 

Ošo.
    Grāmata par sievieti : saskarsmē ar sievišķo spēku / Ošo ; no angļu valodas tulkojusi Arita Zaķe. - Rīga : Sētava, 2011. - 236 lpp. - Oriģ. nos.: Book of women.
        ISBN 9789934810145.

 

Ozola, Elizabete.
    Sapņošanas garīgā prakse / Elizabete Ozola. - Rīga : Jumava, 2013. - 256 lpp.
        ISBN 9789934115288.

 

Rancāns, Dzintars.
    Truškopība / Dz. Rancāns. - [B. v.] : [b. i.], [b. g.]. - 132 lpp. : il. - Bibliogrāfija: 132 lpp.

 

Springoviča, Kornēlija.
    Aglonas ziediņš / K. Springoviča. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2013. - 176 lpp. : il. - 7-9.
        ISBN 9789984292397.

 

Vītols, Jāzeps.
    Vieglu kordziesmu izlase a cappella = Selected easy choral music a cappella = Valikoima helppoja kuorolauluja a cappella = Ausgewählte einfache Chorstücke a capella = Избранные легкие хоровый песни : a cappella / satādītājs, priekšvārdu un komentāru autors: Arnolds Klotiņš ; tulkojums angļu valodā: Lilija Zobens, Laima Asja Bērziņa. - Rīga : Musica Baltica, 2013. - 75, [1] lpp. : notis. - Dziesmu vārdi latviešu, angļu, vācu, krievu, somu val.
        ISBN 9790697952881.

 

Zeile, Pēteris.
    Latgales periodika, 1862-2013 / Pēteris Zeile. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2013. - 287, [1] lpp. : il., faks.
        ISBN 9789984292410.

 

Черничкин, Михаил Юрьевич.
    Большая энциклопедия электрика / М. Ю. Черничкин. - Москва : ЭКСМО, 2013. - 270 с. : ил., цв. ил., табл. - (Ремонт от А до Я).
        ISBN 9785699483990.

 

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Berijs, Stīvs.
    Karaļa viltība : romāns / Stīvs Berijs ; no angļu val. tulk. Uldis Šēns. - Rīga : Kontinents, 2014. - 475 lpp. - (New York Times bestsellers). - Oriģ. nos.: The King's Deception.
        ISBN 9789984356884.

 

Eko, Umberto.

    Ķēniņienes Loanas mistiskā liesma : ilustrēts romāns / Umberto Eko ; no itāļu valodas tulkojusi Dace Meiere ; māksliniece Iveta Paegle. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2013. - 461, [2] lpp. : il.

        ISBN 9789984234571.

 

Frīmena, Kimberlija.
    Vinterbornu dārgumi / Kimberlija Frīmena ; no angļu val. tulk. Gunita Mežule. - Rīga : Kontinents, 2013. - 456 lpp. - Oriģ. nos.: Lighthouse Bay.
        ISBN 9789984356860.

 

Kross, Jāns.
    Profesora Martensa aizbraukšana : [romāns] / Jāns Kross ; no igauņu val. tulk. Maima Grīnberga. - Rīga : Atēna, 2011. - 355, [4] lpp. - (Atēnas bibliotēka ; 19). - Oriģ. nos.: Professor Martensi ärasõit.
        ISBN 9789984344119.

 

Kross, Jāns.
    Stūrgalvības hronika : romāns par Baltazaru Rusovu / Jāns Kross ; no igauņu val. tulk. Maima Grānberga ; māksl. Aigars Ozoliņš. - Rīga : Jānis Roze, 2012. - 1101 lpp.
        ISBN 9789984234175.

 

Spaitāns, Romons.
    Atceļnīks / Romons Spaitāns. - Rēzekne : Latgolas Kulturas centra izdevnīceiba, 2013. - 215 lpp.
        ISBN 9789984292403.

 

Stepnova, Marina.

    Lazara sievietes / Marina Stepnova ; no krievu valodas tulkojusi Maija Stūrniece. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2013. - 331, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Женщины Лазаря.

        ISBN 9789984234601.

 

Zelčs, Ainārs.
    Abrene 2002 : ja Abrene būtu palikusi Latvijai... / Ainārs Zelčs ; Inārs Helmūts, ilustrācijas. - Rīga : Lauku Avīze, 2014. - 207, [1] lpp. : il. - (Lata romāns ; 1(175).
        ISBN 9789984878911.

 

Zemītis, Jānis.
    Nenoslēgtais loks : leģionāra stāsts / Jānis Zemītis ; priekšv. aut. Kārlis Kangeris. - Rīga : Mansards, 2013. - 299 lpp. : il., portr., faks. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.
        ISBN 9789934120060.

 

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Вильмонт, Екатерина (Екатерина Николаевна).

    Мимолетности, или Подумаешь, бином Ньютона! / Екатерина Вильмонт. - Москва : АСТ ; Владимир : Астрель ; ВКТ, 2010. - 286, [1] с. : ил. - (Заряжайтесь оптимизмом Екатерины Вильмонт).

        ISBN 9785170640003. . - ISBN 9785271262418. . - ISBN 9785226018961.

 

Груэн, Сара.

    Дом обезьян / Сара Груэн ; пер. с англ. И. Русаковой. - Москва : ЭКСМО, 2013. - 411, [1] с. - (Мировой бестселлер). - Ориг. назв.: Ape House.

        ISBN 9785699624126.

 

Кард, Орсон Скотт.
    Игра Эндера : роман / Орсон Скотт Кард ; пер. с англ. Елены Михайлик. - Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2013. - 378, [3] с. - (5-я волна). (Interzone). - Ориг. назв.: Ender's Game.
        ISBN 9785389065819.

 

Ковалевский, Григорий.
    Всё остаётся людям : стихотворения / Г. Ковалевский. - Даугавпилс : [б. и. ], 2013. - 271 с.

 

Кутзее, Джозеф Максвел.
    Дневник плохого года : [эссе] / Дж. М. Кутзее ; пер. с англ. Ю. Фокиной. - Москва : АСТ ; Астрель, 2011. - 349, [1] с. ; 21 см. - (Нобелевская премия). - Библиогр. в примеч. - Ориг. назв.: Diary of bad year.
        ISBN 9785170624997. . - ISBN 9785271340734.

 

Лабин, Андрей.
    Черные сны : роман / Андрей Лабин. - Минск : Букмастер, 2014. - 383 с. : Современный остросюжетный роман.
        ISBN 9789855497715.

 

Леонов, Николай Иванович (Николай Иванович).

    Темная сторона закона : романы / Николай Леонов, Алексей Макеев. - Москва : ЭКСМО, 2013. - 412, [2] с. - (Черная кошка).

        Содерж.: Темная сторона закона ; Криминальная мистика.

        ISBN 9785699658244.

 

Леонтьев, Антон Валерьевич.
    Обратная сторона смерти : роман / Антон Леонтьев. - Москва : ЭКСМО, 2013. - 347 с. - (Авантюрная мелодрама).
        ISBN 9785699680672.

 

Литвинова, Анна Витальевна.

    Мадонна без младенца : роман / Анна Литвинова, Сергей Литвинов. - Москва : ЭКСМО, 2013. - 316, [2] с. - (Звездный тандем российского детектива).

        ISBN 9785699674473.

 

Лукашева, Н.
    Судьба староверской семьи / Н. Лукашева. - Резекне : [б. и.], 2004. - 104 с.

 

Лукьяненко, Сергей Васильевич.
    Застава : фантастический роман / Сергей Лукьяненко. - Москва : АСТ, 2014. - 318 с. - (Пограничье).
        ISBN 9785170817849.

 

Līdzīgi raksti