Publicitātes attēls

     No 2016. gada 22. līdz 24. jūlijam Preiļos un apkārtnē norisināsies pirmais Latgales stāstnieku festivāls. Tas pulcēs vietējos stāstniekus, stāstniekus no UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas (LNK) tīkla “Stāstu bibliotēkas” un citām Latvijas stāstnieku grupām, kā arī vietējās folkloras kopas, stāstnieku kustības atbalstītājus un interesentus. Uz festivāla pasākumiem aicināts ikviens un tie ir bez maksas.

 

     Stāstus par amatnieku dzīvi, amatu noslēpumiem un meistarstiķiem, kā arī par dažādiem atgadījumiem amatnieku vidē, stāstīs gan paši amatnieki, gan stāstnieki no dažādiem Latvijas novadiem, lai ar stāstiem popularizētu amatu prasmes un sekmētu to pārmantojamību nākamajām paaudzēm. Viens no festivāla uzdevumiem ir veidot atpazīstamu un radošu platformu Latgales amatniecības izzināšanai un popularizēšanai, bet tikpat svarīgi ir kopt dažādas latgaliskas izpausmes mutvārdos, lai stāstos izbaudītu un stiprinātu latgalisko izlokšņu daudzveidību, labskanību un izteiksmes precizitāti. Šī gada tēma veltīta Latgales tradicionālajai keramikai un podniekiem, kā arī stāstiem par šo amatu un amata pratējiem.

 

     Festivāla pirmajā dienā 22. jūlijā plkst. 20.00 interesenti aicināti uz “Anekdošu un jautro stāstu vakaru” jauniešu centrā “PAKAC” (Kārsavas iela 4, Preiļi).

 

     23. jūlijā Jasmuižas muižas parkā (Aizkalne, Preiļu novads) no plkst. 15.00 būs iespēja sastapt Latgales keramiķus un klausīties viņu stāstījumā. Plkst. 17:30 kopā ar folkloras kopu “Jumalāni” cepļa mājas pagalmā varēs iet rotaļās un dejot dančus.

 

     Pulkst. 20:00 notiks Lielais stāstu vakars “Lobam lobs stuosts”. Tajā piedalīsies Upmalas folkloras ansamblis “Vecvārkava” un viņu stāstniece Broņislava Gavare, Kristiāns Plots no Vārkavas bērnu folkloras kopas “Volyudzeite”, Andris Čakāns no Rugāju novada, Trifina Ovčinnikova no Audriņiem, Anita Rutule no Nagļiem, folkloras kopa “Vīteri” no Rēzeknes, folkloras kopa “Jumalāni” no Riebiņu novada, folkloras kopa “Rūtoj” no Preiļiem, kā arī citi Latgales stāstnieki un stāstnieki no citiem Latvijas novadiem.

 

     Savukārt 24. jūlijā plkst. 10.00 vecāki ar bērniem aicināti doties uz Preiļu Galveno bibliotēku (Kārsavas iela 4, Preiļi), kur mazajiem klausītājiem notiks pasākums “Mazi stāsti no lieliem stāstniekiem”.

 

     Stāstnieku festivāli jau vairākus gadus daudzviet tiek rīkoti Latvijā, lai veicinātu stāstniecības tradīciju kā nozīmīgas nemateriālā kultūras mantojuma daļas saglabāšanu, īpaši pievēršoties katra reģiona (Kurzeme, Zemgale, Vidzeme Latgale) kultūrtelpas unikalitātei. Aprīļa beigās šāds festivāls tika aizvadīts Kuldīgā, tagad notiks Preiļos, bet Pilsrundālē tiek plānots no šī gada 23. līdz 25. septembrim, savukārt Valmierā no 7. līdz 9. oktobrim.

 

     Pirmo Latgales stāstnieku festivālu “Omotu stuosti” organizē UNESCO LNK, Preiļu novada dome, Preiļu Galvenā bibliotēka, tradicionālās kultūras biedrība “Aprika” sadarbībā ar Aizkalnes tautas namu, Preiļu jauniešu centru “PAKAC”, Raiņa muzeju “Jasmuiža”, kultūras un mākslas biedrību “TEIRA LATGOLYS MUOKSLA”, vietējām pašvaldībām, kā arī zemnieku saimniecību “Juri”, tirdzniecības centru “Ūga”, SIA “Sātys” un citiem labvēļiem.

 

     Festivālā vēl aizvien aicināti pieteikties īpaši Latgales stāstnieki un stāstu kustības atbalstītāji!