Nozaru literatūra

 

 

 Eglāja-Kristsone, Eva.
     Dzelzsgriezēji : Latvijas un Rietumu trimdas rakstnieku kontakti / Eva Eglāja-Kristsone ; recenz. Rolfs Ekmanis, Andrejs Plakans, Vita Zelče ; red. Sigita Kušnere ; māksl. Kirils Kirasirovs. - Atkārt. izd. 2016. - Rīga : Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2014, 2016. - 340 lpp. : fotogr., il.
      ISBN 9789984893099. ISBN 9789934546143.

 

Grava, Uldis.
     Tālumā, bet ne svešumā / Uldis Grava ; red.: Liene Soboļeva (atb.), Keta Īve (lit.). - Rīga : Jumava, 2016. - 328 lpp., [8] lp. fotogr. : fotogr., portr. - Personu rād.: 313.-327.lpp.
     ISBN 9789934118852.

 

Kangeris, Kārlis.

     Aiz šiem vārtiem vaid zeme : Salaspils nometne, 1941-1944 / Kārlis Kangeris, Uldis Neiburgs, Rudīte Vīksne ; recenzenti: Andrievs Ezergailis, Aivars Stranga ; māksliniece Aija Andžāne ; literārā redaktore Inga Bērze ; tulkotājas: Aija Abens (angļu valoda), Viktorija Koļļegova (krievu valoda). - Rīga : Lauku Avīze, 2016. - 431 lpp. : faksimili, il., portr. ; 22 cm. - Bibliogrāfija: 408.-422. lpp. un zemsvītras piezīmēs. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu un krievu valodā. - Personu rādītājs: 423.-429. lpp. . - Par autoriem: 430.-431. lpp.
     ISBN 9789934151286.

 

Simanovičs, Kaspars.
     Torņakalna sprediķi : mīlestības ceļš no pārejošā uz paliekošo, 2014-2015 / Kaspars Simanovičs ; redaktors Vents Zvaigzne ; mākslinieks Jānis Esītis ; ilustrāciju autors Reinis Pētersons. - Rīga : Dienas Grāmata, 2016. - 255, [1] lpp. : il. - Rādītājs: 253.-[254.] lpp.

     ISBN 9789934546143.

 

Daiļliteratūra

 

Belševica, Vizma.
     Bille / Vizma Belševica ; Māris Garjānis, dizains. - 2. laidiens. - Rīga : Mansards, 2016. - 293, [1] lpp. ; 22 cm. - "Vizmas Belševicas (1931-2005) "Bille" ir romānu triloģijas "Bille" pirmā daļa. Kopš pirmizdevuma 1992. gadā grāmata nāk klajā ceturto reizi autores 85. jubilejas gadā"--Vāka 4. lpp.
     ISBN 9789934121401.

 

Belševica, Vizma.
     Nepazītā mīlestība un citi stāsti / Vizma Belševica ; sastādītājs un redaktors Jānis Elsbergs. - Rīga : Mansards, 2016. - 187, [1] lpp. : fotogr., faksim. - (Vizmas Belševicas arhīva burtnīcas ; Nr. 1).
     ISBN 9789934121395.

 

Berelis, Guntis.
     Vārdiem nebija vietas : [vēsturisks romāns] / Guntis Berelis ; priekšvārdu angļu valodā tulkoja Aija Uzulēna. - Rīga : Dienas Grāmata, 2015. - 252, [3] lpp. ; 22 cm. - (Mēs. Latvija, XX gadsimts ; 2). - Teksts latviešu valodā, pēcvārds angļu valodā.
     ISBN 9789984887876.

 

Kaijaks, Vladimirs.
     Enijas bize : [romāns] / Vladimirs Kaijaks ; māksliniece Vija Lēnerte ; vāka noformējumam izmantota Aigara Truhina fotogrāfija. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - 326, [1] lpp. - Grāmata sagatavota pēc 1999. gada izdevuma. . - Uz vāka: Likteņa līdumnieki. . - Uz vāka 4. lpp.: Romāns "Enijas bize" ir tetraloģijas "Likteņa līdumnieki" pirmā grāmata.
     ISBN 9789934031083.

 

Kaijaks, Vladimirs.
     Mantinieki : [romāns] / Vladimirs Kaijaks ; māksliniece Vija Lēnerte ; vāka noformējumam izmantota Māras Alševskas fotogrāfija. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - 303, [1] lpp. - Grāmata sagatavota pēc 2002. gada izdevuma. . - Uz vāka: Likteņa līdumnieki. . - Uz vāka 4. lpp.: Romāns "Mantinieki" ir tetraloģijas "Likteņa līdumnieki" ceturtā grāmata.
     ISBN 9789934061837.

 

Kaijaks, Vladimirs.
     Nārbuļu dēli : [romāns] / Vladimirs Kaijaks ; māksliniece Vija Lēnerte ; vāka noformējumam izmantota Māras Alševskas fotogrāfija. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - 318, [1] lpp. - Grāmata sagatavota pēc 2000. gada izdevuma. . - Uz vāka: Likteņa līdumnieki. . - Uz vāka 4. lpp.: Romāns "Nārbuļu dēli" ir tetraloģijas "Likteņa līdumnieki" trešā grāmata.
     ISBN 9789934061844.

 

Kaijaks, Vladimirs.
     Zem Marsa debesīm : [romāns] / Vladimirs Kaijaks ; māksliniece Vija Lēnerte ; redaktore Inese Auziņa ; vāka noformējumam izmantota Māras Alševskas fotogrāfija. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2016]. - 429, [1] lpp. - Grāmata sagatavota pēc 1999. gada izdevuma. . - Uz vāka: Likteņa līdumnieki. . - Uz vāka 4. lpp.: Romāns "Zem Marsa debsīm" ir tetraloģijas "Likteņa līdumnieki" otrā grāmata.
     ISBN 9789934061851.

 

Krekle, Maija.
     Ilgu putni ar sasietiem spārniem : Austras Skujiņas dzīve un kaislības : [romāns] / Maija Krekle. - Rīga : Lauku Avīze, 2016. - 367, [1] lpp.
     ISBN 9789934151378.

 

Kuzmins, Svens.
     Pilsētas šamaņi : [stāsti] / teksts, grafikas un dizains: Svens Kuzmins. - Rīga : Dienas Grāmata, 2016. - 167, [1] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm.
     ISBN 9789934546167.

 

Latviešu tumsas stāsti : XX gadsimta sākuma ēnainākā īsproza / sastād. Jūlija Dibovska. - Rīga : J.L.V., [2015]. - 141, [2] lpp.
     ISBN 9789934118050.

 

Ostups, Artis.
     Žesti : [dzejoļu krājums] / Artis Ostups ; redaktors Kārlis Vērdiņš ; dizains: Armands Zelčs. - Rīga : Neputns, 2016. - 49, [6] lpp. : il.
     ISBN 9789934512803.

 

 Ozoliņš, Aivars.
     Dukts / Aivars Ozoliņš. - Rīga : Jumava, [2014]. - 231 lpp.
     ISBN 9789934113789.

 

Poruks, Jānis.
     Kauja pie Knipskas / Jānis Poruks ; ar Džemmas Skulmes ilustrācijām. - Rīga : Jumava, 2016. - 52, [3] lpp. : ilustrācijas. - IX. - "Šis izdevums veltīts Druvienas Vecās skolas-muzeja 50 gadu jubilejai"-Titullapas otrā pusē.
     ISBN 9789934119293.

 

Spāre, Vladis.
     Tu nevari dabūt visu, ko gribi : [romāns] / Vladis Spāre ; māksliniece Krista Jūlija Kreišmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 398, [1] lpp. ; 21 cm.
     ISBN 9789934054556.

 

 Virza, Edvarts.
     Raksti / Edvarts Virza ; sast., priekšv., komentāru autore Anda Kubuliņa ; lit. red. Sigita Kušnere ; bibliogr. uzziņu aut. Velga Kince ; māksl. Aldis Aleks. - Rīga : Zinātne, 2016. - 522, [3] lpp. : faks., il., portr. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. . - Personu rād.: 517.-[523.]lpp.
     6. sēj. Straumēni.
     ISBN 9789934549151.

 

Volkēviča, Vera.
     Pļauka / Vera Volkēviča. - Rīga : Lauku Avīze, 2015. - 528 lpp.
     1. grāmata.
     ISBN 9789934150685.

 

Volkēviča, Vera.
     Pļauka / Vera Volkēviča. - Rīga : Lauku Avīze, 2015. - 512 lpp.
     2. grāmata.
     ISBN 9789934151033.

 

Volkēviča, Vera.
     Pļauka / Vera Volkēviča. - Rīga : Lauku Avīze, 2015. - 544 lpp. ; 22 cm.
     3. grāmata.
     ISBN 9789934151170.

 

Volkēviča, Vera.
     Pļauka / Vera Volkēviča. - Rīga : Lauku Avīze, 2016. - 495 lpp. ; 22 cm.
     4. grāmata.
     ISBN 9789934151323.

 

Žolude, Inga.
     Stāsti : krājums / Inga Žolude ; redaktors Arvis Kolmanis ; māksliniece Katrīna Vasiļevska ; vāku noformējumā izmantots Pauļa Liepas darbs "Trash Talk". - Rīga : Dienas Grāmata, 2015. - 242, [5] lpp. ; 22 cm.
     ISBN 9789934546075.