Nozaru literatūra

 

Eimens, Daniels G.

    Uzmanības deficīta sindroms : praktiskā programma neiroloģisku uzvedības traucējumu novēršanā bērniem un pieaugušajiem / Daniels G. Eimens ; no angļu valodas tulkojusi Līvija Vulfa. - Rīga : Lietusdārzs, 2017. - 348 lpp. : ilustrācijas. - Oriģ. nos.: Healing Add.

        ISBN 9789984869971.

 

Klinkerte, Lilita Maija.

    Margarita Stāraste : Post Scriptum / Lilita Maija Klinkerte ; māksl. Daiga Brinkmane ; red. Zigrīda Dūda. - Rīga : Latvijas grāmata, 2017. - 207, [1] lpp. : faksim., il., portr. - Bibliogr. zemsvītras piezīmēs.

        ISBN 9789934816734.

 

Rudzītis, Viesturs.

    Ģimene / Viesturs Rudzītis ; lit. red. Gundega Blumberga ; māksl. Sandra Konstante. - [Rīga] : VR grāmatu apgāds, 2017. - 318, [1] lpp. : tab., il., sh. - Bibliogr. zemsv. piezīmēs.

        ISBN 9789934848643.

 

Уэзерфорд, Джек. 
    Чингисхан и рождение современного мира / Джек Уэзерфорд ; пер. с англ. Ефрема Лихтенштейна. - Москва : КоЛибри ; Азбука-Аттикус, 2017. - 381, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 369-[382]. - Oriģ. nos.: Genghis Khan and the Making of the Modern World.
        В содерж.: Степное царство террора ; Монгольская мировая война. 1162-1206 ; Всеобщее пробуждение. 1262 год.
        ISBN 9785389133709.

 

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Beinerte, Vija.

    Vārdi un klusums : esejas, pārdomas, sajūtu pieraksti / Vija Beinerte ; māksliniece Anita Paegle. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 143 lpp. ; 21 cm. - Uz 4. vāka Valta Kleina autores foto.

        ISBN 9789934073557.

 

Brauns, Dens. 
    Sākums : [romāns] / Dens Brauns ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa. - Rīga : Kontinents, 2018. - 547 lpp. : ilustrācijas.
        ISBN 9789984358888.

 

Dreiže, Laura. 
    Tā runāja Zosu māte / Laura Dreiže ; Artūra Bērziņa vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - 589, [2] lpp. - Avoti: 588.- [590] lpp. - Daļa teksta angļu valodā.
        ISBN 9789934071126.

 

Hanna, Sofija. 
    Aizvērtais šķirsts : [romāns] / Sofija Hanna ; no angļu valodas tulkojusi Zane Rozenberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - 349, [1] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. - Oriģ. nos.: Closed Casket. - Pēc Agatas Kristi fonda aicinājuma S. Hanna raksta turpinājumus par Erkila Puaro izmeklētajiem noziegumiem.
        ISBN 9789934067518.

 

Kristi, Agata. 
    Slepkavība Austrumu ekspresī / Agatha Christie ; no angļu valodas tulkojusi Lūcija Rambeka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - 255, [1] lpp. ; 23 cm. - Oriģ. nos.: Murder on the Orient Express. - "Izdevums sagatavots pēc 1970. gadā izdevniecībā "Liesma" publicētā darba, saglabājot šī izdevuma īpatnības"- Titullapas otrā pusē.
        ISBN 9789934073083.

 

Madeleine, Laura.

    Mazā Parīzes konditoreja / Laura Madelaine ; no angļu valodas tulkojusi Maija Opse. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - 320 lpp. - Oriģ. nos.: The Confectioner’s Tale.

        ISBN 9789934069291.

 

Mortone, Keita. 
    Ezera māja : [romāns] / Keita Mortone ; no angļu valodas tulkojusi Karīna Tillberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - 460, [1] lpp. ; 23 cm. - Oriģ. nos.: The Lake House.
        ISBN 9789934068294.

 

Nībergs, Renē. 
    Pēdējais vilciens uz Maskavu / Renē Nībergs ; no somu valodas tulkojusi Anete Kona. - Rīga : Jumava, 2017. - 190, [1] lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 20 cm. - Bibliogrāfija atsaucēs: 169.-[186.] lpp. un personu rādītājs: 187.-[191.] lpp. - Oriģ. nos.: Viimeinen juna Moskovaan. - Aleksandra Kušnera dzejolis "Apolons sniegā" Irīdas Miskas atdzejojumā, 162.-[163.] lpp.
        ISBN 9789934201295.

 

Remess, Andžils. 
    Kara ēna sekoja man : kokrūpnieka dēla vaļsirdības / Andžils Remess. - Rīga : Latvijas Mediji, 2017. - 284, [3] lpp., [16] lp. il. : fotogr. - Bibliogr. zemsvītras piezīmēs.
        ISBN 9789934154089.

 

Sunds, Ēriks Aksls. 
    Kraukļu meitene : [romāns] / Ēriks Aksls Sunds ; romānu tulkojis Armīns Voitkāns. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2017]. - 780, [1] lpp. ; 22 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs). - Oriģ. nos.: Kråkflickan.
        ISBN 9789934071690.

 

Ullmanna, Linna. 
    Trauksmainie : romāns / Linna Ullmanna ; no norvēģu val. tulk. Raita Kozlovska. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - 333, [1] lpp. - Bibliogr.: 333.-[334.] lpp. - Oriģ. nos.: De urolige.
        ISBN 9789934071669.

 

Vesta, Keisija. 
    P.S. Tu man patīc / Keisija Vesta ; no angļu val. tulkojusi Ilze Burnovska. - Rīga : BaibaBooks, 2017. - 245, [2] с. : portrets. - Oriģ. nos.: P.S. I Like You.
        ISBN 9789934539176.

 

Ziedonis, Rimants. 
    Dzīves pieredze un ziepju burbuļi : stāsti / Rimants Ziedonis. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - 237, [1] lpp. ; 21 cm. - Grāmata sagatavota pēc 1992. gada izdevuma.
       ISBN 9789934066184.

 

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Аллен, Сара Эдисон. 
    Первые замороски / Сара Эдисон Аллен ; пер. с англ. Ирины Тетериной. - Москва : Иностранка, 2017. - 379, [2] с.
        ISBN 9785389133648.

 

Болдаччи, Дэвид. 
    Победитель / Дэвид Болдаччи ; пер. с англ. С. М. Саксина. - Москва : Э ; Гранд Мастер, 2017. - 540, [1] с. ; 21 см. - (Дэвид Болдаччи. Гигант мирового детектива). (Бестселлер New York Times #1).
        ISBN 9785040890866.

 

Вагнер, Яна. 
    Кто не спрятался : история одной компании : [роман] / Яна Вагнер. - Москва : АСТ ; Редакция Елены Шубиной, 2018. - 541, [2] с. ; 21 см.
        ISBN 9785179826811.

 

Доусон, Люси. 
    Кто прислал мне письмо? / Люси Доусон ; пер. с англ. С. Алукард. - Москва : АСТ, 2017. - 319 с. - (Детектив: новый уровень). (Психологический триллер). - Ориг. назв.: You sent me a letter.
        ISBN 9785171003081.

 

Карризи, Донато. 
    Девушка в тумане : [роман] / Донато Карризи ; пер. с ит. Ольги Егоровой. - Санкт-Петербург : Азбука, 2017. - 347, [2] с. ; 22 см. - (Звезды мирового детектива). - Ориг. наз.: La ragazza nella nebbia.
        ISBN 9785389135512.

 

Марклунд, Лиза. 
     Дурная кровь : роман / Лиза Марклунд ; перевод со шведского И. Петрова. - Москва : Центрполиграф, 2017. - 494 с. - (Иностранный детектив). (Шедевры детектива # 1).
        ISBN 9785227077141.

 

Марсонс, Анджела.

     Кровные узы / Анжела Марсонс ; пер. с англ. А. С. Петухова. - Москва : Э, 2017. - 380, [1] с. - (Детектив 2.0: мировой уровень). - Oriģ. nos.: Blood Lines.
        ISBN 9785699998425.

 

Марсонс, Анжела.

    Притворись мертвым : [роман] / Анжела Марсонс ; пер. с англ. А. С. Петухова. - Москва : Э, 2017. - 379, [1] с. - (Детектив 2.0: мировой уровень). - Ориг. назв.: Play dead.
        ISBN 9785699979974.

 

Моггак, Дебора. 
    Тюльпанная лихорадка : [роман] / Дебора Моггак ; пер. с англ. В. Соколова. - Москва : АСТ, 2017. - 219, [2] с. - Ориг. назв.: Tulip Fever.
        ISBN 9785170791644.

 

Прах, Вячеслав. 
    Кофейня на берегу океана : [роман] / Вячеслав Прах. - Москва : АСТ, 2017. - 281, [2] с. ; 21 см.
        ISBN 9785171055103.

 

Пушкин, Александр Сергеевич. 
    Капитанская дочка : [повести] / Александр Пушкин. - Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2017. - 475, [1] с. ; 21 см. - (Мировая классика).
        ISBN 9785389047327.

 

Рюдаль, Томас. 
    Отшельник : роман / Томас Рюдаль ; пер. с дат. А. В. Кровяковой. - Москва : Центрполиграф, 2018. - 477, [1] с. - (Иностранный детектив). (Шедевры детектива # 1). - Oriģ. nos.: Eremitten.
        ISBN 9785227077684.

 

Тан Тван Энг. 
    Сад вечерних туманов / Тан Тван Энг ; пер. с англ. В. Мисюченко. - Москва : Э, 2017. - 508 с. - (Лучшее из лучшего. Книги лауреатов мировых премий).Ориг. назв. The garden of evening mists.
        ISBN 9785699983551.

 

Фитцек, Себастьян. 
    Посылка : роман / Себастьян Фитцек ; пер. с нем. И. А. Эрлер. - Москва : Центрполиграф, 2017. - 318, [1] с. - (Иностранный детектив). (Шедевры детектива # 1). - Ориг. назв.: Das Paket. - Книга издана в суперобложке.
        ISBN 9785227077455.

 

Шувалов, Александр. 
    Оживший / Александр Шувалов. - Москва : Э, 2017. - 317, [1] с., ил. - (Агент ГРУ. Триллер, написанный военным разведчиком).
        ISBN 9785699996360.

 

 

Līdzīgi raksti