Nozaru literatūra

 

Džordžs, Maiks.

    Septiņi AHĀ! pret stresu : kā atbrīvoties no stresa visās tā izpausmēs un iemācīties dzīvot mierīgu, laimīgu un mīlestības pilnu dzīvi / Maiks Džordžs ; no angl. val. tulkojusi Santa Linkuma. - Rīga : Vieda, 2017. - 137, [4] lpp.
        ISBN 9789934562082.

 

Labākās makšķerēšanas vietas Latvijā / sastādītājs Aldis Sāvičs ; redaktore Inga Ābelīte. - Rīga : Latvijas Mediji, 2017. - 214 lpp. : kartes, fotogrāfijas.
        ISBN 9789934154201.

 

Pancs, Arkādijs. 
    Sarunas par mīlestību / Arkādijs Pancs, Gaļina Panca-Zaiceva ; no krievu valodas tulkojusi Gunita Mežule. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 159, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934073526.

 

15. maija Latvija / Ilgvars Butulis, Inesis Feldmanis u.c. ; zinātniskais redaktors Inesis Feldmanis ; atbildīgā redaktore Renāte Neimane ; literārā redaktore Inga Bērze ; Jānis Taurēns, tulkojums angļu valodā. - Rīga : Latvijas Mediji, 2017. - 503, [1] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 25 cm. - Bibliogrāfija nodaļu beigās un personu rādītājs: 494.-[504.] lpp. - Secinājumi angļu valodā.
        ISBN 9789934154096.

 

Rekhems, Nīls. 
    SPIN pārdošana / Nīls Rekhems ; no angļu valodas tulkojusi Māra Rūmniece. - Rīga : Avots, 2017. - 268 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 21 cm. - SPIN=Situation, Problem, Implication, Need-payoff.
        ISBN 9789934534591.

 

Рубин, Гретхен. 
    Хорошие привычки, плохие привычки : как перестать быть заложником плохих привычек … и заменить их хорошими / Гретхен Рубин ; пер. с англ. Э. Мельник. - Москва : Э, 2017. - 398 с. : ил. ; 22 см. - Библиогр.: с. 379-380.
        ISBN 9785699981670.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Ar mīlestību Latvijai : domas, dzejoļi, skaisti mirkļi / tekstus izvēlējās un sakārt. Gundega Sēja ; māksl. Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 78, [2] lpp. : il., ģīm. - Grāmatā ievietoti latviešu dzejnieku dzejoļi, kas veltīti Latvijai.
        ISBN 9789984409436.

 

Džeferisa, Dina. 
    Tējas plantatora sieva : [romāns] / Dina Džeferisa ; no angļu valodas tulkojusi Alda Vāczemniece ; vāka dizains Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - 479 lpp. - Oriģ. nos.: The Tea Planter's Wife.
        ISBN 9789934069314.

 

Hakls, Emils. 
    Par vecākiem un bērniem : [romāns] / Emils Hakls ; no čehu valodas tulkojusi Halina Lapiņa. - Rīga : Pētergailis, [2017]. - 142 lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: O Rodičích a Dĕtech. - Ziņas par autoru: 139.-140. lpp.
        ISBN 9789984334585.

 

Hiders, Abbāss. 
    Pļauka / Abbāss Hiders ; tulkojusi Silvija Ģībiete. - Rīga : Hard von Hirschheydt apgāds, 2017. - 198 lpp. - Oriģ. nos.: Ohrfeige.
        ISBN 9789984974453.

 

Linka, Šarlote. 
    Izvēle : [romāns] / Šarlote Linka ; no vācu valodas tulkojusi Inese Miesniece. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 431, [1] lpp. ; 24 cm.Oriģ. nos. Die Entscheidung.
        ISBN 9789934068881.

 

Račs, Guntars. 
    365 : dzejoļi / Guntars Račs ; dizains un grāmatas datorsalikums Guntars Ošenieks. - Rīga : MicRec, [2018]. - 191 lpp.
        2. daļa.
        ISBN 9789934873409.

 

Robertss, Gregorijs Deivids. 
    Kalna ēna : [romāns] / Gregorijs Deivids Robertss ; no angļu valodas tulkojusi Māra Poļakova ; redaktore Ita Ankoriņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 941, [1] lpp. ; 23 cm. - Oriģ. nos.: The Mountain Shadow. - "Elpu aizraujošā bestsellera "Šantarāms" turpinājums" - Uz apvāka.
        ISBN 9789934073076.

 

Salgrāve, Iveta. 
    Kaut ko padarīt : [romāns] / Iveta Salgrāve ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; Andras Otto-Hvoinskas ilustrācijas ; redaktore Dzintra Zālīte. - Rīga : Latvijas Mediji, 2018. - 184, [1] lpp. : ilustrācijas, portrets ; 20 cm. - (Lata romāns ; 1/2018 (223). - Ziņas par autori: uz vāka atloka.
        ISBN 9789934154287.

 

Tirzītis, Gunārs. 
    Livonijas saulriets / Gunārs Tirzītis ; Agra Liepiņa ilustrācijas. - Rīga : Latvijas Mediji, 2018. - 206, [2] lpp. : ilustrācijas. - (Lata Romāns ; 2/2018 (224).
        ISBN 9789934154331.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Акунин, Борис. 
    Знак Каина : [повесть] / Борис Акунин ; ил. Игоря Сакурова, Михаила Душина. - Москва : АСТ, 2018. - 123, [2] c. : ил. - (История Российского государства).
        ISBN 9785171042929.

 

Акунин, Борис. 
    Князь Клюква : [повести] / Борис Акунин ; иллюстрации Игоря Сакурова, Михаила Душина. - Москва : АСТ ; Жанры, 2017. - 287 c. : ил. - (История Российского государства).
        Содерж.: Плевок дьявола ; Князь Клюква.
        ISBN 9785171041618.

 

Бакман, Фредрик. 
    Бабушка велела кланяться и передать, что просит прощения / Фредрик Бакман ; перевод с шведского Ксении Коваленко. - Москва : Синдбад, 2018. - 475, [2] с. : портр. - Ориг. назв.: Min mormor hälssar och säger förlat.
        ISBN 9785906837738.

 

Грегори, Филиппа. 
    Три сестры, три королевы : [роман] / Филиппа Грегори ; пер. с англ. Н. Кузовлевой. - Москва : Э, 2017. - 542 с. - (Тайные страсти королей).
        ISBN 9785699978496.

 

Донцова, Дарья Аркадьевна. 
    Блог проказника домового : роман / Дарья Донцова. - Москва : Э, 2018. - 315 c. - (Иронический детектив).
        ISBN 9785040900886.

 

Елизаров, Михаил Юрьевич. 
    Библиотекарь : [роман] / Михаил Елизаров. - Москва : АСТ, 2016. - 476, [1] с. ; 21 см. - (Новая русская классика).
        ISBN 9785170999101.

 

Машкова, Диана. 
    Чужие дети : роман / Диана Машкова. - Москва : Э, 2017. - 350 с.
        ISBN 9785040885961.

 

Пелевин, Виктор Олегович. 
    iPhuck 10 / Виктор Пелевин. - Москва : Э, 2017. - 412, [2] с. ; ил. - (Единственный и неповторимый. Виктор Пелевин).
        ISBN 9785040893942.

 

Пенни, Луиза. 
    Природа зверя : [роман] / Луиза Пенни ; пер. с англ. Григория Крылова. - Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2017. - 476 с. - (Звезды мирового детектива).Ориг. назв. The nature of the beast.
        ISBN 9785389114685.

 

Петрушевская, Людмила Стефановна. 
    Нас украли. История преступлений / Людмила Петрушевская. - Москва : Э, 2017. - 317, [1] с.
        ISBN 9785040900466.

 

Слаповский, Алексей Иванович. 
    Неизвестность : роман века, 1917-2017 / Алексей Слаповский. - Москва : АСТ, 2017. - 504, [3] с. : ил. ; 21 см. - (Новая русская классика).
        ISBN 9785171025298.

 

Сушинский, Богдан. 
    Остров обреченных : [роман] / Богдан Сушинский. - Москва : Вече, 2018. - 414, [1] с. ; 21 см. - (Новая библиотека приключений и научной фантастики).
        ISBN 9785444461426.

 

Третьякова, Людмила Иосифовна. 
    Все для тебя : новеллы о женских судьбах / Людмила Третьякова. - Москва : Виконт-МВ, 2018. - 504, [3] с. : ил., портр. ; 22 см.
        ISBN 9785903921218.

 

Яковлева, Юлия. 
    Вдруг охотник выбегает / Юлия Яковлева. - Москва : Э, 2017. - 381 с. - (Хранить вечно. Криминальное ретро Юлии Яковлевой).
        ISBN 9785699953066.

 

Līdzīgi raksti