Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     Pagājušajā mēnesī grāmatu mākslas konkursa “Zelta ābele 2017” balvu par mūža ieguldījumu grāmatniecībā saņēma grāmatizdevējs, Latgales Kultūras Centra izdevniecības  (LKC) vadītājs Jānis Elksnis.

 

     2017. gadā Rēzeknes Centrālajā bibliotēkā (RCB) no LKC izdevniecības dāvinājumā tika saņemtas 17 grāmatas. Bibliotēka pateicas izdevniecības vadītājam J. Elksnim par daudzu gadu garumā dāvinātajām grāmatām. Turpinājumā ieskats LKC izdevniecības 2017. gada grāmatu devumā.

 

     Bibliotēkā pieejama 28. reizi LKC izdevniecībā (kopumā 79.) iznākusī kultūrvēsturiskā un literārā gadagrāmata „Tāvu zemes kalendars”. Lasītājus priecē literatūras almanaha „Olūts” 15. (22.) laidiens. Almanahā var lasīt jaunāko latgaliešu dzeju, prozu un dramaturģijas darbus. Izdevumā apkopota LKC izdevniecības darbu bibliogrāfija par 2016. – 2017. gadu.

 

     Latgaliešu rakstu valodā izdotais kultūrvēsturiski un reliģiski izglītojošo rakstu krājums „Mōras Zeme” (I daļa) aptver no 1997. līdz 2000. gadam laikraksta „Rēzeknes Vēstis” ielikumā „Mōras Zeme” publicētos rakstus. No 1997. gada laikraksta ielikumu veidojusi Anita Graudiņa, un tajā publicējušies daudzi autori. Grāmatā ”Brōļu Skrindu dzeive un darbeiba”  tiek vēstīts par izcilajiem kultūras darbiniekiem, garīdzniekiem, mediķiem – brāļiem Skrindām. Grāmatas sastādītājs ir Raimonds Krasinskis.

 

     Lasītāji var iepazīties ar J. Urbanoviča grāmatas ”Kai dybynōja Latviju 1917 : kongress Rēzeknē, ar kuru aizasōka Latvijas Republikas vēsture” 2. izdevumu latgaliski. Grāmatas autors ir apkopojis un analizējis dokumentus par simts gadus seniem notikumiem. J. Urbanovičs ar dokumentiem pamatojis kongresa leģitimitāti.

 

     2017. gadā  LKC izdevniecība klajā laidusi ”Latgalīšu volūdas gramatiku”. Izdevums veltīts latgaliešu gramatikas apzinātāja un veidotāja P. Stroda piemiņai. Grāmata sākas ar kinorežisora J. Streiča priekšvārdu par latgaliešu valodu.

 

     Bibliotēkas lasītāju interesi ir rosinājis dzejas antoloģijas “Kūkle” faksimilizdevums, tālajā 1914. gadā Rēzeknē dzejoļu grāmatu „Kūkle” izdeva O. Skrinda ar pseidonīmu I. Leidumnīks. Savukārt R.Zariņas grāmatā „Ostoņas lizeikas mada dvēseles prīcai” iekļautas 8 lugas latgaliešu valodā. Visas lugas savulaik izspēlējusi grāmatas autores veidotā teātra kopa „Gaisma”. Autore aicina nebaidīties spēlēt teātri, jo visi esam aktieri!

 

     Atzīmējot pieminekļa „Vienoti Latvijai” („Latgales Māra”) atjaunošanas gadadienu, tapis materiālu krājums „Piemineklis un laiks”. Tajā apkopotas ziņas par pieminekļa vēsturi, krājuma sastādītāja ir I. Vilčuka. Rēzeknes medicīnas vēstures pētniece, ārste V. Grišāne grāmatā „Mēs savai tautai” aicina ielūkoties mediķu biogrāfijās laika posmā no 20. gadsimta sākuma līdz mūsdienām. Tā kā pētījuma rezultātā ziņu par mediķiem ir daudz, autore iecerējusi izdot grāmatas otro daļu.

 

     Ar Latgales pusē dzimušā priestera H. Trūpa atmiņām par dzīvi un kalpošanu Dievam atklājas Latvijas vēstures sarežģītie līkloči grāmatā „Pastaiga dzīves atmiņās”. Savukārt grāmatā „Kazimirs Vilnis” tiek vēstīts par Nautrēnu pusē dzimušā priestera Kazimira Viļņa dzīves gaitām – aktīvo sabiedrisko darbību, kalpošanu Dievam Latvijā un trimdā.

 

     R. Voicāna (īstajā vārdā Roberts Spodris) grāmatā „Vēstule draugam” apkopoti novadnieka, trimdā dzīvojošā publicista R. Spodra raksti, kuri savulaik publicēti trimdas periodiskajos izdevumos „Trimda” un „Londonas Avīze”. Autors H. Kivlinieks 3. papildinātajā izdevumā „Kalupe un kalupieši” stāsta par Kalupes pagasta vēsturi un dod ieskatu ievērojamu kalupiešu biogrāfijās.

 

     Izdevumā „Kara varoņi” var iepazīties ar Otrā pasaules kara karavīru biogrāfijām. Bibliotēkā pieejams arī A. Rupaiņa vēsturiskā romāna „Baltie tēvi” atkārtots izdevums. Romānā atklājas Latgales senatne pagāniskās un kristietiskās kultūrtelpas saskarsmē.

 

     Dzejas cienītājus aicinām ielūkoties novadnieka E. Vilcāna grāmatā „Vēlīnie ziedi”. Savukārt mazos dzejas lasītājus priecēs dzejnieces L. Liepdruvietes grāmatiņa ar nosaukumu „Nu, paskat”. Grāmatas vizuālais noformējums tapis, pateicoties dzejnieces radošajai ģimenei. Grāmatiņa ilustrēta ar zīmējumiem un ģimenes fotogrāfijām. Dzejoļi ir latviešu un latgaliešu valodā.

 

Laipni gaidīti bibliotēkā!