Nozaru literatūra

 

Bārneta, Kristīne. 
    Dzirksts : mātes stāsts par audzināšanu, ģenialitāti un autismu / Kristīne Bārneta ; no angļu valodas tulkojusi Ligita Lukstraupe ; redaktore Ilze Vācere. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 270, [9] lpp. : fotogr. - (Starptautisks bestsellers). - Oriģ. nos.: The Spark.
        ISBN 9789934048005.

 

Krankaliene, Neringa. 
    Mūsdienīgi rokdarbi : enciklopēdija : radošas idejas un izsmeļošas instrukcijas / Neringa Krankaliene, Loreta Šomkiene, Natālija Mihailenko ; no lietuviešu valodas tulkojusi Lāsma Nikolaisone ; redaktore Baiba Vītola. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 333 lpp. : il. - Oriģ. nos.: Didžioji rankdarbių knyga. - Alfabētiskais rādītājs: 330.-333. lpp.
        ISBN 9789934034329.

 

Lapsa, Lato. 
    Zem Muhameda palmas : Eritreja, Mali, Maroka, Mauritānija, Nigēra, Rietumsahāra, Sudāna : ar autora fotogrāfijām / Lato Lapsa ; mākslinieks Jānis Esītis ; redaktore Gundega Blumberga. - Rīga : Dienas Grāmata, 2018. - 407 lpp., 113 nenumurētas lpp. : ilustrācijas, portreti ; 22 cm. - Bibliogrāfija: 405.-[408.] lpp.
        ISBN 9789934546570.

 

Nortrapa, Kristiāna. 
    Dzīvot vieglāk / Kristiāna Nortrapa ; no angļu valodas tulkojusi Dace Vanaga. - Rīga : Lietusdārzs, 2018. - 228 lpp.
        ISBN 9789934576003.

 

Pāvulēns, Jānis. 
    Konsultatīvais atbalsts skolēniem : uzvedības izmaiņu modelis / Jānis Pāvulēns, Kristīne Mārtinsone, Sandra Mihailova ; recenzentes: Dr.paed. Ilze Ivanova, Dr.paed. Svetlana Ušča. - Rīga : RaKa, 2018. - 80 lpp. : shēmas, tabulas ; 22 cm. - Bibliogrāfija: 65.-68. lpp. - Ziņas par autoriem: 78.-80. lpp.
        ISBN 9789984463797.

 

Zeterbergs, Sepo. 
    Igaunijas vēsture / Sepo Zeterbergs ; tulkojusi Anna Velēda Žīgure ; atbildīgā redaktore Renāte Neimane ; zinātniskais redaktors Inesis Feldmanis ; literārā redaktore Elīna Kokareviča. - Rīga : Latvijas Mediji, 2018. - 464 lpp. : ilustrācijas, fotogrāfijas, kartes. - Bibliogrāfija 435.-464. lpp. - Orģin. nos.: Uusi viron historia.
        ISBN 9789934154461.

 

Райдос, Виктория. 
    Культ предков. Сила нашей крови / Виктория Райдос. - Санкт-Петербург : Весь, 2018. - 286, [1] с.
        ISBN 9785957331636.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Aleksijeviča, Svetlana. 
    Sievietes karā : noklusētās vēstures liecības / Svetlana Aleksijeviča ; no krievu valodas tulkojusi Lāse Vilka ; atbildīgā redaktore Jūlija Dibovska ; literārā redaktore Elīna Kokareviča. - Rīga : Latvijas mediji, 2018. - 320 lpp. - Oriģ. nos.: У войны не женское лицо. - Nobela pēmija literatūrā 2015.
        ISBN 9789934154379.

 

Andersone, Marina. 
    Pakļāvības svētnīca : [romāns] / Marina Andersone ; tulkojusu Anna Zābere. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. - 285 lpp. - (Kompliments 18+). - Oriģ. nos.: Haven of obedience.
        ISBN 9789934034954.

 

Cipkins, Aleksandrs. 
    Nepielūdzamas sievietes un citi stāsti : satīriskas komēdijas un pamācības dzīvei / Aleksandrs Cipkins ; no krievu valodas tulkojusi Maija Kudapa ; redaktore Kristīne Saukuma. - Rīga : Jumava, 2017. - 167 lpp. - Orģin. nos.: Женщины непреклонного возраста.
        ISBN 9789934201486.

 

Eskenss, Alens. 
    Dzīve, kuru aprokam : romāns / Alens Eskenss ; no angļu valodas tulkojis Armīns Voitkāns ; Arņa Kilbloka vāka dizains ; redaktore Margita Krasnā. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 300, [2] lpp. ; 22 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs). - Orģin. nos.: The Life We Bury.
        ISBN 9789934071157.

 

Hiekapelto, Kati. 
    Kolibri / Kati Hiekapelto ; no somu valodas tulkojusi Ingrīda Peldekse ; Induļa Martinsona vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte. - Rīga : Latvijas Mediji, 2018. - 397, [1] lpp. - (Latvijas Mediji. Detektīvs).
        ISBN 9789934154270.

 

Ingrems, Ričards. 
    Atskatīties rītdienā : [detektīvromāns] / Ričards Ingrems ; Arņa Kilbloka vāka dizains ; redaktors Aldis Vēvers. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 319, [1] lpp. - (Zvaigznes detektīvu klubs).
        ISBN 9789934073915.

 

Iveta, Harija meita. 
    Vīna meditācija sievietei : patiess stāsts / Iveta Harija meita ; redaktore Gundega Blumberga ; grāmatas māksliniece Katrīna Vasiļevska ; vāku noformējumā izmantota Aivara Vilipsona grafika. - Rīga : Dienas grāmata, 2018. - 151, [9] lpp.
        ISBN 9789934546518.

 

Mālmeisters, K.(Kārlis). 
    Kažēna atmiņas : Kurzemes piekrastē un Melnās jūras ūdeņos / Kārlis Mālmeisters ; Lijas Kalniņas vāka grafiskais noformējums. - Rīga : Jumava, 2018. - 415 lpp. - (Dzimtas romāns).
        ISBN 9789934201905.

 

Nolla, Džesika. 
    Laimīgā meitene : romāns / Džesika Nolla ; no angļu valodas tulkojusi Ligita Lukstraupe. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 365, [1] lpp. ; 22 cm. - (New York Times Bestsellers). - Orģin. nos.: Luckiest Girl Alive.
        ISBN 9789934067297.

 

Ratinīka, Iveta. 
    tikko & tikai / Iveta Ratinīka ; mākslinieks Rolands Krutovs ; redaktore Ingmāra Balode. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 95 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 16 x 16 cm.
        ISBN 9789934074288.

 

Rūmnieks, Valdis. 
    Starp Mežaparku un Murjāņiem : atmiņas, piedzīvojumi un pārdzīvojumi, 1951-1980 / Valdis Rūmnieks ; mākslinieks Aigars Truhins ; redaktore Daina Randare. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 176 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 23 cm.
        ISBN 9789934073762.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Болдаччи, Дэвид. 
    Фикс / Дэвид Болдаччи ; перевод с английского С. М. Саксина. - Москва : Э ; Гранд Мастер, 2017. - 540, [1] с. - (Дэвид Болдаччи. Гигант мирового детектива). (Бестселлер New York Times #1).
        ISBN 9785040909957.

 

Дивер, Джеффри. 
    Пустой стул / Джеффри Дивер ; перевод с английского Сергея Саксина. - Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2018. - 475, [3] с. - (Звезды мирового детектива). - Ориг. назв.: The Empty Chair.
        ISBN 9785389140363.

 

Донцова, Дарья Аркадьевна(Дарья Аркадьевна). 
    Родословная до седьмого полена : роман / Дарья Донцова. - Москва : Э, 2018. - 318 [1]с. - (Иронический детектив). - На обл.: Любительница частного сыска Даша Васильева.
        ISBN 9785040896073.

 

Лаплант, Элис. 
    Расколотый разум : [роман] / Элис Лаплант ; пер. с англ. М. Стражгородской. - Москва : Э, 2018. - 346, [2]с. - (Лучший психологический триллер). (New York Times Bestseller). - Ориг. назв.: Turn of Mind.
        ISBN 9785040909919.

 

Мабри, Донна Фоли. 
    Мод : откровенная история одной семьи / Донна Фоли Мабриа ; перевод с английского А. А. Малышева. - Москва : Э, 2018. - 477, [1] с. - (Secret Garden. Наедине с собой). - Ориг. назв.: Maude.
        ISBN 9785040887316.

 

Мартин, Чарлз. 
    Моя любовь когда-нибудь очнется / Чарлз Мартин ; перевод с английского В. А. Гришечкина. - Москва : Э, 2018. - 413, [1] с. - (Джентельмен нашего времени). (New York Times Bestselling Author). - Ориг. назв.: The dead don`t dance.
        ISBN 9785040908592.

 

 

Миньер, Бернар. 
    Не гаси свет / Бернар Миньер ; перевод с французского Е. В. Клоковой. - Москва : Э, 2016. - 473, [1] с. ; 21 см. - (Secret. Культовый французский детектив).
        ISBN 9785699865376.

 

Прах, Вячеслав. 
    Нежность : [роман] / Вячеслав Прах. - Москва : АСТ, 2017. - 287, [1] с. ; 21 см.
        ISBN 9785171056216.

 

Сума, Нова Рен. 
    Стены вокруг нас / Нова Рен Сума ; перевод с английского Г. Ю. Бабуровой. - Москва : Э, 2018. - 316, [2] с. - (Бестселлер по версии New York Times). (Like Book).
        ISBN 9785040908189.

 

Сушинский, Богдан. 
    Скитальцы океана : [роман] / Богдан Сушинский. - Москва : Вече, 2018. - 429, [2] с. - (Новая библиотека приключений и научной фантастики).
        ISBN 9785444461433.

 

Финн, А. Дж. 
    Женщина в окне : [роман] / А. Дж. Финн ; перевод с английского Ирины Иванченко. - Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2018. - 411, [2] с. : ил. ; 22 см. - (Звезды мирового детектива). - Ориг. назв.: The woman in the window.
        ISBN 9785389132658.

 

Хатчисон, Дот. 
    Розы мая : [роман] / Дот Хатчисон ; перевод с английского С. Н. Самуйлова. - Москва : ГрандМастер ; Э, 2018. - 348, [2] с. - (Грандмастер психологического триллера). - Ориг. назв.: The Roses of May. - Продолжение бестселлера "Сад бабочек".
        ISBN 9785040909902.


Līdzīgi raksti