Nozaru literatūra

 

Dekērs, Žaks De.

    Vāgners : [dzīvesstāsts] / Žaks De Dekērs ; no franču valodas tulkojusi Inese Pētersone. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 191, [1] lpp. ; 23 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs, personvārdu rādītājs: 184.-191. lpp. - Oriģin. nos.: Wagner.

        ISBN 9789934074523.

 

Džigurs, Pēteris.

    Kal mākslas daili dziesmā savā : [dzeja un grafika] / Pēteris Džigurs, mākslinieks Atis Ieviņš. - [B.v.] : Pētera Džigura izdevums, [201-]. - 159, [1] lpp.

 

Gralla, Olivers. 
    Laimīgi zem jostasvietas : informatīvi un izklaidējoši par uroloģiju / Dr. Olivers Gralla ; tulkojums: Sinda Krastiņa ; redaktors Gints Tenbergs. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 187, [2] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. - Oriģin. nos.: Untenrum glücklich: eine urologische Handreichung. - Ziņas par autoru: uz vāka atloka.
        ISBN 9789934073250.

 

Hola, Džūdija. 
    Kristālu bībele : būtiskas atziņas prātam, ķermenim un garam : ceļvedis vairāk nekā 200 kristālu pasaulē / Džūdija Hola ; no angļu valodas tulkojusi Andra Muceniece ; redaktore Dace Markota. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 400 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 17 cm. - Bibliogrāfija: 400. lpp. - Oriģin. nos.: The Crystal Bible. - Rādītājs: 386.-398. lpp.
        ISBN 9789934072178.

 

Īsi par demokrātiju : rakstu krājums / no vācu valodas tulkojusi Aija Klovāne ; zinātniskais redaktors Ivars Ījabs. - Rīga : Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2017. - 191 lpp. : ilustrācijas, portreti, tabulas ; 22 cm. - (Pilsoniskā izglītība). - Bibliogrāfija: 190.-191. lpp. - Orģin. nos.: Demokratie.
        ISBN 9789984850542.

 

Latvijas ārējā un drošības politika : gadagrāmata : 2018 / redaktori: Andris Sprūds, Ilvija Bruģe ; ievadvārdi: Edgars Rinkēvičs ; vāka dizains: Kristīne Plūksna-Zvagule. - Rīga : Latvijas Ārpolitikas institūts ; Zinātne, 2018. - 246, [1] lpp. : diagrammas, tabulas ; 25 cm. - Bibliogrāfija rakstu beigās. - Ziņas par autoriem: 242.-[247.] lpp.

        ISBN 9789934567131.

 

Latvijas Mākslas akadēmijas gadagrāmata, 2017 : humanitāro zinātņu maģistra grāds mākslās : diplomdarbi / Latvijas Mākslas akadēmija ; tulkojis Ralfs N. Gritāns. - Rīga : Latvijas Mākslas akadēmija, 2017. - 235, [4] lpp. : il., portr. - Teksts paralēli latviešu, angļu valodā.
        ISBN 9789934541292.

 

Latvijas valsts simtgade : notikumi 2018. - Rīga : Kultūras ministrijas Latvijas valsts simtgades birojs, 2018. - 144 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm.
        ISBN 9789934801068.

 

Ostapcevs, Pāvels. 
    Latgales zelta druvas : [albums] / Pāvels Ostapcevs ; tulkotājas S. Svikša (latviešu valoda), T. Rožukalne (krievu valoda), S. Nilova (angļu valoda). - Rēzekne : Latgales druka, 2018. - 108 lpp.

 

Sila, Inita. 
    100 vēstules sievietei / Inita Sila. - B.v. : Sirds Ceļš, 2018. - 303 lpp.
        ISBN 9789934859847.

 

Fišers, Miķelis. 
    What Can Go Wrong : the Pavilion of the Republic of Latvia at the 57th International Art Exhibition la Biennale di Venezia = Kas slikts var notikt : 57. Venēcijas Mākslas biennāles Latvijas paviljona ekspozīcija / Miķelis Fišers ; texts by Inga Šteimane, Ilmārs Šlāpins, Margus Tamm ; translators: Laima Ruduša, Sabīne Ozola, Biruta Kalniņa ; photos by Ansis Starks, Valdis Jansons, Mārtiņš Grauds [un vēl 5 fotogrāfi]. - [Rīga] : Prīmuss marketings, [2017]. - 133 lpp. : ilustrācijas, portrets ; 24 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Teksts angļu un latviešu valodā. - "57. Esposizione Internazionale d'Arte la Biennale di Venezia Partecipazioni Nazionali" - Uz vāka. . - Ziņas par mākslinieku: [100.]-101. lpp. . - Fotogrāfi arī: Aigars Sērmūkšs, Gunārs Janaitis, Ēriks Božis, Jānis Pipars, Inga Šteimane.
        ISBN 9789934855726.

 

Ангельский мир на основании Священного Писания и учения отцов Церкви / редактор-составитель Б. И. Миролюбов. - Рига : Рижская Гребенщиковская старообрядческая община, 2014. - 84 с.

 

Болезни души : грех, страсти, искушение / редактор-составитель Б. И. Миролюбов. - Рига : Рижская Гребенщиковская старообрядческая община, 2016. - 112 с.

 

Брокманн, Нина. 
    Viva la vagina : хватит замалчивать скрытые возможности органа, который не принято называть / Нина Брокманн, Эллен Стёкен Даль ; перевод с норвежского А. В. Гусаровой. - Москва : Бомбора™ ; Эксмо, 2018. - 349 с. : ил. ; 22 см. - (Сенсация в медицине). - Алф. указ.: с. 346-349.
        ISBN 9785699985067.

 

Будущая загробная жизнь на основании Священного Писания и учения отцов Церкви / редактор-составитель Б. И. Миролюбов. - Рига : Рижская Гребенщиковская старообрядческая община, 2014. - 92 с. : ил. - (Лествица ; 13).
        Часть 1. О бессмертии души.

 

Будущая загробная жизнь на основании Священного Писания и учения отцов Церкви / редактор-составитель Б. И. Миролюбов. - Рига : Рижская Гребенщиковская старообрядческая община, 2014. - 92 с. : ил. - (Лествица ; 14).
        Часть 2. Страшный суд.

 

О духовном и душевном / редактор-составитель Б. И. Миролюбов. - Рига : Рижская Гребенщиковская старообрядческая община, 2016. - 108 с.

 

О душе человеческой / редактор-составитель Б. И. Миролюбов. - Рига : Рижская Гребенщиковская старообрядческая община, 2016. - 95, [1] с.

 

Об Ангеле Хранителе / редактор-составитель Б. И. Миролюбов. - Рига : Рижская Гребенщиковская старообрядческая община, 2016. - 72 с.

 

Современные чудеса святителя Николы Чудотворца / редактор-составитель Б. И. Миролюбов. - Рига : Рижская Гребенщиковская старообряческая община, 2014. - 164 с. : ил.
        ISBN 9789934842924.

 

Тыняновскому клену 35 / состовитель Т. Синельникова ; Музей Ю. Н. Тынянова. - [Rēzekne] : б.и., 2017. - 58, [1] с.

 

Хокинг, Стивен. 
    На плечах гигантов : [хронология революционных идей о природе Вселенной] / Стивен Хогинг ; перевод с английского Анастасии Бродоцкой, Ольги Сажиной ; перевод с латыни Ивана Веселовского и др. - Москва : ОГИЗ ; АСТ, 2018. - 254 с. : ил., цв. ил., портр. ; 22 см. - (Мир Стивена Хокинга).
        ISBN 9785179827528.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Azimovs, Aizeks. 
    Fonds un Impērija / Aizeks Azimovs ; no angļu valodas tulkojusi Zane Rozenberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 332, [2] lpp. ; 21 cm. - (Fonds ; [2. grāmata]). - Oriģin. nos.: Foundation and Empire. - Ziņas par autoru: [334.] lpp.
        ISBN 9789934073922.

 

Fainders, Džozefs. 
    Nāves viesulis : [romāns] / Džozefs Fainders ; no angļu valodas tulkojusi Liene Akmens ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, 2018. - 395 lpp. ; 21 cm. - (The New York Times Bestsellers). - Oriģin. nos.: The Switch. - Ziņas par autoru: [5.] lpp.
        ISBN 9789984358895.

 

Galbraits, Roberts. 
    Zīdtārpiņš : [kriminālromāns] / Roberts Galbraits ; no angļu valodas tulkojusi Silvija Brice. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 541, [1] lpp. ; 23 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs). (Izmeklē Kormorans Straiks ; [2.]). - Oriģin. nos.: The Silkworm. - "Zīdtārpiņš" ir otrais romāns par privātdetektīvu Kormoranu Straiku.
        ISBN 9789934074097.

 

Grebe, Kamilla. 
    Ledus zem viņas kājām : [kriminālromāns] / Kamilla Grebe ; no zviedru valodas tulkojusi Inga Grezmane ; redaktore Kristīne Kupce. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 489, [4] lpp. ; 23 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs). - Orģin. nos.: Älskaren från huvudkontoret.
        ISBN 9789934070389.

 

Grūbe, Daina, 1960-. 
    Asimetrija : stāsti / Daina Grūbe ; Arņa Kilbloka vāka dizains ; redaktore Anda Brazauska. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 143, [1] lpp. ; 20 cm.
        Saturs: Vieglais : mikroromāns ; Spārni : gandrīz pasaka ; Iepazīšanās sludinājums : novele ; Lelle : monologs ; Aināriņš : stāsts ; Lietussargs : impresija ; Viena diena manā mūžā... : pārskats ; Trīspadsmit : vēsturisks stāsts ; Asimetrija : stāsts.
        ISBN 9789934074660.

 

Hendriksa, Grīra. 
    Sieva starp mums / Grīra Hendriksa, Sāra Pekanena. - Rīga : Kontinents, 2018. - 476 lpp.
        ISBN 9789984358963.

 

Lasmanis, Imants. 
    Lāčplēsis : stāsti bērniem = contado a Los niños / Imanta Lasmaņa pārstāsts, Pablo Auladeļa ilustrācijas, priekšvārds: Vaira Vīķe-Freibergas, Pedro Jimenes Nacher. - Rīga : Mansards, 2017. - 391, [3] lpp. : ilustrācijas. - 5.-6. - Teksts paralēli latviešu un spāņu valodā.
        ISBN 9789934121838.

 

Tirzmaliete. 
    Vēstules un veltījumi latviešu kultūras darbiniekiem : vēstules, atklātnes un veltījumi dzejā latviešu kultūras darbiniekiem / Tirzmaliete ; Normunda Treija priekšvārds, komentāri un atlase ; vāka noformējums: Ints Vikmanis. - Rīga : NT2015 ; Drukātava, 2018. - 100 lpp. : faksimili, portreti ; 22 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs un vēstuļu saraksts: 96.-97. lpp.
        ISBN 9789934858062.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Боманн, Корина. 
    Человек-ворон : [триллер] / Корина Боманн ; перевод с немецкого В. Найденова. - Москва : Эксмо ; Freedom, 2018. - 413, [1] с. - (Young Adult Thriller). - Ориг. назв.: Krähenmann.
        ISBN 9785040886272.

 

Видинеев, Дмитрий. 
    Скиталец : [роман] / Дмитрий Видинеев. - Москва : Эксмо, 2018. - 349, [1] c. - (Интеллектуальный триллер).
        ISBN 9785040912100.

 

Донцова, Дарья Аркадьевна. 
    Пятизвездный теремок : роман / Дарья Донцова. - Москва : Эксмо, 2018. - 315 с. - (Иронический детектив). (Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант).
        ISBN 9785040918669.

 

Донцова, Дарья Аркадьевна. 
    Гимназия неблагородных девиц : роман / Дарья Донцова. - Москва : Эксмо, 2018. - 315 с. : ил. - (Иронический детектив). (Виола Тараканова. В мире преступных страстей).
        ISBN 9785040907922.

 

Грин, Джон. 
    Черепахи - и нет им конца : [роман] / Джон Грин ; перевод с английского С. Першиной. - Москва : АСТ, 2018. - 285, [1] с. ; 21 см. - (MustRead - Прочесть всем!). - Oriģin. nos.: Turtles all the way down.
        ISBN 9785171075132.

 

Долонь, Мария. 
    #черная_полка / Мария Долонь. - Москва : Эксмо, 2018. - 346, [1] с. - (Татьяна Толстая рекомендует. Новый детектив).
        ISBN 9785040913404.

 

Иванов, Алексей. 
    Тобол. Мало избранных : роман-пеплум / Алексей Иванов. - Москва : АСТ ; Редакция Елены Шубиной, 2018. - 827, [1] c. - (Новый Алексей Иванов). - 2-я книга романа "Тобол".
        ISBN 9785179826842.

 

Князева, Анна. 
    Жертвы Плещеева озера : [роман] / Анна Князева. - Москва : Эксмо, 2018. - 314, [1] с. - (Яркий детектив Анны Князевой).
        ISBN 9785040927210.

 

Корецкий, Данил Аркадьевич. 
    Две жизни комэска Семенова : [роман] / Данил Корецкий. - Москва : АСТ, 2018. - 381, [2] с. ; 21 см. - (Шпионы и все остальные. Данил Корецкий).
        ISBN 9785170902989.

 

Корсакова, Татьяна (Татьяна Викторовна). 
    Зов серебра : [роман] / Татьяна Корсакова. - Москва : Эксмо, 2018. - 378, [1] с. - (Тайна старого поместья. Романы Татьяны Корсаковой).
        ISBN 9785040924233.

 

Кузнецов, Сергей. 
    Учитель Дымов : роман / Сергей Кузнецов. - Москва : АСТ ; Редакция Елены Шубиной, 2018. - 413, [1] с. : ил. - (Новая русская классика). - На обложке: Финалист премий "Большая книга" и "НОС".
        ISBN 9785171053796.

 

Леонов, Николай Иванович. 
    Таежное дело : [повести] / Николай Леонов, Алексей Макеев. - Москва : Эксмо, 2018. - 381, [2] с. - (Черная кошка).
        Содерж.: Таежное дело ; Криминальный сезон.
        ISBN 9785040916030.

 

Метлицкая, Мария. 
    Его женщина : [роман] / Мария Метлицкая. - Москва : Эксмо, 2017. - 379 с. - (За чужими окнами).
        ISBN 9785040889624.

 

Сальников, Алексей. 
    Петровы в гриппе и вокруг него : роман / Алексей Сальников. - Москва : АСТ ; Редакция Елены Шубиной, 2018. - 411, [1] c. - (Классное чтение). - На обложке: Финалист премий "Большая книга" и "НОС". . - Содержит нецензурную брань.
        ISBN 9785171065706.

 

Уайт, Карен. 
    Колыбельная звезд / Карен Уайт ; перевод с английского И. Гюббенет. - Москва : Эксмо, 2018. - 380, [2] с. - (Международный бестселлер № 1 по версии New Jork Times). (Зарубежный романтический бестселлер). - Oriģ. nos.: The color of light.
        ISBN 9785040909742.

 

Чиж, Антон. 
    Лабиринт Химеры : роман / Антон Чиж. - Москва : Эксмо, 2017. - 379, [1] с. ; 20 см. - (Ретро-детективы).
        ISBN 9785040890590.


Līdzīgi raksti