Nozaru literatūra

 

Bērzs, Arnolds.
     Jūras dēli : no senatnes līdz veco zvejas laivu kapsētai / Arnolds Bērzs, Ēriks Kūlis. - Rīga : Jumava, 2018. - 231, [1] lpp. : fotogrāfijas, tabulas.
     ISBN 9789934201950.

 

Gailīte, Mārīte.
     Siltumnīcas : uzbūvē sapņu māju saviem augiem! : uzbūve un seguma izvēle ; laistīšanas un vēdināšanas ABC ; pārbaudītas un jaunas šķirnes / Mārīte Gailīte, Ilona Klovāne ; Aijas Andžānes vāka grafiskais noformējums ; atbildīgā redaktore Jūlija Dibovska ; literārā redaktore Inga Bērze ; zīmējum Elīna Kokareviča ; iekšlapu grafiskais noformējums Baiba Lūsīte-Teikmane. - Rīga : Latvijas Mediji, 2018. - 215 lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. - Grāmatas nodaļas "Montējam polikarbonāta siltumnīcu" teksta autore Inita Šteinberga.
     ISBN 9789934154416.

 

Kudrjavcevs, Igors.
     Prieka spēks : kā saņemt prieku no apkārtējās pasaules un smelt no prieka avotiem sevī, kā izlabot pagātni un, ar prieku dzīvot tagadnē, stiprināt nākotni / Igors Kudrjavcevs ; no krievu valodas tulkojusi Margita Krasnā ; Aigara Truhina dizains un ilustrācijas ; redaktore Oļesja Burkevica. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 160 lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. - (Saules ceļš ; 4. grāmata).
     ISBN 9789934074875.

 

Maģija un horoskopi brīvam brīdim / sastādītāja Kristīne Blaua. - Rīga : Jumava, 2018. - 175, [1] lpp. : tab.
     ISBN 9789934202124.

 

Matulis, Haralds.
     Vidusšķiras problēmas / Haralds Matulis ; Alekseja Muraško dizains ; redaktors Arvis Kolmanis. - Rīga : Mansards, 2018. - 87, [1] lpp. : ilustrācijas.
     ISBN 9789934121975.

 

Plaudis, Arvīds.
     Pasaules spiegi / Jānis Arvīds Plaudis. - Rīga : Jumava, 2018. - 191, [1] lpp. - Bibliogr.: 189.-190. lpp.
     ISBN 9789934202216.

 

Rukšāne, Guna.
     Flokši / Guna Rukšāne, teksts un fotoattēli. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 96 lpp. : ilustrācijas. - Bibliogrāfija: 96. lpp.
     ISBN 9789934073632.

 

Vaivods, Julijans.
     Garīgā dzīve un tās vadītāji Kurzemē 18. gadsimtā : diplomdarbs / Julijans Vaivods ; redaktore Valentīna Unda. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2018. - 205 lpp. : portrets ; 17 cm. - Bibliogrāfija: 200.-205. lpp. un zemsvītras piezīmēs.
     ISBN 9789984293028.

 

Vollēbens, Pēteris.
     Dzīvnieku dvēseles dzīve : pārsteidzošs ieskats dzīvnieku jūtu pasaulē / Pēteris Vollēbens ; no vācu valodas tulkojusi Ilona Burka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 239, [1] lpp. ; 21 cm. - Bibliogrāfija: 233.-[240.] lpp. - Ziņas par autoru: uz 4. vāka.
     ISBN 9789934073243.

 

Макарова, Екатерина.
     Чисто женская тема! : что должна знать каждая дама о своем здоровье / Екатерина Макарова. - Москва : АСТ, 2018. - 431 с. ; 22 см. - (Научпоп для всех).
     ISBN 9785171039288.

 

Мясников, Александр (Александр Леонидович).
     Как лечиться правильно : книга-перезагрузка / Александр Мясников. - Москва : ЭКСМО, 2018. - 256 с. ; 24 см. - (Доктор Мясников). (Программа оздоровления нации - "Пора лечиться правильно"). - Предм. указ.: с. 255-256.
     ISBN 9785040915781.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Deja, Silvija.
     Sagūstīta tevī : [romāns] / Silvija Deja ; tulkojums latviešu valodā Anna Zābere. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 397, [2] lpp. ; 21 cm. - (Kompliments 18+). (Krustuguns ; 4. grāmata).
     ISBN 9789934075063.

 

Džeimsa E L.
     Tumsas dzīlēs : tumsa piecdesmit nokrāsās Kristjena acīm / E L Džeimsa ; no angļu valodas tulkojusi Eva Stankēviča. - Rīga : Kontinents, 2018. - 557 lpp. ; 21 cm.
     ISBN 9789984359076.

 

Foss, Kristians Bangs.
     Nāve brauc ar audi : [romāns] / Kristians Bangs Foss ; no dāņu valodas tulkojis Pēteris Jankavs ; redaktore Anita Skalberga ; Māra Garjāņa vāka dizains. - Rīga : Mansards, 2018. - 192 lpp.
     ISBN 9789934122019.

 

Hāge, Martina.
     Uz mūžu. Līdz sestdienai / Martina Hāge ; no zviedru valodas tulkojusi Vizma Zaķe. - Rīga : Latvijas Mediji, 2018. - 223 lpp.
     ISBN 9789934154638.

 

Hobjana-Šerona, Staņislava.
     Klaida magones : vētrainās jaunības atmiņas / Staņislava Hobjana-Šerona ; no poļu valodas tulkojusi Liene Lieģeniece. - Rīga : Mansards, 2018. - 330, [1] lpp. : faksimili, ilustrācijas, karte ; 22 cm.
     ISBN 9789934122033.

 

Judina, Dace.
     Uzraksti man... vakar / Dace Judina. - Rīga : Latvijas Mediji, 2018. - 285, [1] lpp. : ģenealoģiskās tabulas, ilustrācijas ; 21 cm. - (Latvijas simtgades romāni ; 4).
     ISBN 9789934155000.

 

Kesa, Kīra.
     Prinča līgava : [romāns] / Kīra Kesa ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Zālīte ; redaktore Diāna Romanoviča. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 287, [1] lpp. ; 21 cm.
     5. grāmata. Kronis.
     ISBN 9789934074264.

 

Kūlis, Ēriks.
     Piecas sievietes savos gadalaikos / Ēriks Kūlis ; Lijas Kalniņas vāka grafiskais noformējums ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva. - Rīga : Jumava, 2018. - 215 lpp. : foto. - (Dzimtas romāns).
     ISBN 9789934202094.

 

Meijere, Merisa.
     Skārleta : [romāns] / Merisa Meijere ; no angļu valodas tulkojusi Laura Dreiže ; redaktore Kristīne Kupce. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 459, [1] lpp. ; 21 cm. - (Mēness hronikas ; 2. grāmata).
     ISBN 9789934068447.

 

Noihausa, Nele.
     Dzīvie un mirušie : [krimināromāns] / Nele Noihausa ; no vācu valodas tulkojis Juris Miesnieks. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 492, [1] lpp. - (Zvaigznes detektīvu klubs).
     ISBN 9789934069871.

 

Olūts : literaturas almanahs : veļteits Latvijas symtgadei / redaktores Valentīna Unda, Bernateta Everse ; Stellas Elksnes vaku noformējums. - Rēzekne : Latgolas Kulturas centra izdevnīceiba, 2018. - 327, [1] lpp. - Bibliogrāfija: 327.-[328.] lpp. - Uz vāka: Jura Gaigala gleznas 1. lpp. "Rudens veltes" (2002) ; 2. lpp. "Mežā" (2005), "Plūdi Rēzeknē" ; 3. lpp. "Staburags" (1966), "Rēzekne" (1966) ; 4. lpp. "Krasta iela Rēzeknē" (1966) no Latgales Kultūrvēstures muzeja krājuma.
     16 (23).
     ISBN 9789984293064.

 

Sendija, Klēra.
     Ļoti liela māja laukos : [romāns] / Klēra Sendija ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule. - Rīga : Kontinents, 2018. - 440 lpp. ; 21 cm. - (Pasaules bestsellers).
     ISBN 9789984359045.

 

Velšs, Ērvins.
     Asmens mākslinieks : [romāns] / Ērvins Velšs ; no angļu valodas tulkojis Zigurds Skābardis ; redaktors Guntis Berelis. - Rīga : Dienas Grāmata, 2018. - 222, [2] lpp. ; 21 cm. - Teksts latviešu valodā, nosaukums uz vāka arī angļu valodā.
     ISBN 9789934546549.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Акунин, Борис.
     "Левиафан" : роман / Борис Акунин ; иллюстрации Игоря Сакурова. - Москва : Захаров, 2017. - 237 c. : ил. - (Новый детелтивъ).
     ISBN 9785815914698.

 

Андреева, Наталья Вячеславовна.
     Любя, гасите свет : [роман] / Наталья Андреева. - Москва : АСТ ; Жанры, 2017. - 320 с. - (Бестселлеры Натальи Андреевой). (Актуальный детектив).
     ISBN 9785171012014.

 

Бассо, Адриенна.

     Время грешить : роман / Адриенна Бассо ; пер. с англ. Татьяны Осиной. - Москва : АСТ, 2017. - 318 с. ; 17 см. - (Мини-Шарм).
     ISBN 9785171041465.

 

Берсенева, Анна.
     Кристалл Авроры : роман / Анна Берсенева. - Москва : Эксмо, 2018. - 315, [1] с. - (Изящная словестность).
      ISBN 9785040927937.

 

Берсенева, Анна.
     Яблоки из чужого рая : роман / Анна Берсенева. - Москва : Э, 2018. - 444, [1] с : ил. ; 17 см.
     ISBN 9785040918324.

 

Боманн, Корина.
     Лебединая смерть : [триллер] / Корина Боманн ; перевод с немецкого В. В. Епифановой. - Москва : Эксмо ; Freedom, 2018. - 380, [2] с. - (Young Adult Thriller).
     ISBN 9785699977857.

 

Боумен, Валери.
     Любовь срывает маски / Валери Боумен ; пер. с англ. Т. А. Осиной. - Москва : АСТ, 2017. - 319 с. - (мини Шарм).
     ISBN 9785170942626.

 

Брикер, Мария.
     Небо под зеленым абажуром : [роман] / Мария Брикер. - Москва : Э, 2018. - 346, [1] с. ; 17 см. - (Московский детектив).
     ISBN 9785040916535.

 

Валиуллин, Ринат Рифович.
     Состояние - Питер / Ринат Валиуллин. - Москва : АСТ ; Жанры, 2018. - 318, [1] с. : ил. - (Антология любви).
     ISBN 9785171000431.

 

Гармаш-Роффе, Татьяна Владимировна.
     Светлый лик, темный след / Татьяна Гармаш-Роффе. - Москва : Э, 2017. - 315 с. - (Детектив как искусство. Романы Т. Гармаш-Роффе).
     ISBN 9785040885701.

 

Деламир, Дженнифер.
     Ничего, кроме любви : [роман] / Дженнифер Деламир ; пер. с англ. Наталии Николаевны Аниськовой. - Москва : АСТ, 2018. - 319 с. - (мини Шарм).
     ISBN 9785171069650.

 

Дэр, Тесса.
     Исцеление любовью : роман / Тесса Дэр ; пер. с англ. У. В. Сапциной. - Москва : АСТ, 2017. - 350, [1] с. ; 17 см. - (Очарование).
     ISBN 9785170894574.

 

Крамер, Марина.
     Время злых чудес / Марина Крамер. - Москва : ЭКСМО, 2018. - 314, [2] с. ; 21 см. - (Закон сильной. Криминальное соло Марины Крамер).
     ISBN 9785040927234.

 

Крамер, Киран.
     Любовь и прочие неприятности : роман / Киран Крамер ; пер. с англ. М. Новиковой. - Москва : АСТ, 2018. - 382 с. ; 17 см. - (Очарование).
     ISBN 9785171011055.

 

Максимов, Андрей.
     Так любят люди : психофилософский роман / Андрей Максимов. - Москва : Э, 2018. - 255 с. : ил. ; 22 см.
     ISBN 9785040905591.

 

Матвеева, Анна Александровна.
     Есть! : роман / Анна Матвеева. - Москва : АСТ ; Редакция Елены Шубиной, 2018. - 470, [2] с. ; 21 см.
     ISBN 9785171032593.

 

Михалкова, Елена(Елена Ивановна).
     Пирог из горького миндаля : [роман] / Елена Михалкова. - Москва : АСТ ; Жанры, 2018. - 384 с. - (Новый настоящий детектив Елены Михалковой).
     ISBN 9785170974566.

 

Пратчетт, Терри.
     Изумительный Морис и его ученые грызуны : [роман] / Терри Пратчетт ; перевод с английского С. Лихачевой. - Москва : Э, 2018. - 348, [2] с. ; 20 см. - (Терри Пратчетт).
     ISBN 9785040918911.

 

Рождественская, Екатерина Робертовна.
     Девочка с Патриарших : психологический роман / Екатерина Рождественская. - Москва : Э, 2018. - 253 с. : ил. ; 22 см.
     ISBN 9785040930821.

 

Свечин, Николай.
     Банда Кольки-куна : Происшествия из службы сыщика Алексея Лыкова и его друзей / Николай Свечин ; ил. Екатерины Асадчевой. - Москва : Э, 2017. - 412, [3] с. : ил. - (Исторический детективъ Николая Свечина и Валерия Введенского).
     ISBN 9785040898152.

 

Соболева, Лариса Павловна.
     Желтые розы для актрисы : [роман] / Лариса Соболева. - Москва : АСТ ; Жанры, 2018. - 383 с. - (Детектив по новым правилам).
     ISBN 9785171079659.

 

Стил, Даниэла.
     Поцелуй : [роман] / Даниэла Стил ; пер. с англ. С. Б. Певчева. - Москва : Э, 2018. - 412 с. ; 17 см. - (Великолепная Даниэла Стил).
     ISBN 9785040923922.

 

Тайлер, Энн.
     Удочеряя Америку : [роман] / Энн Тайлер ; пер. с англ. Л. Сумм. - Москва : Фантом Пресс, 2018. - 350, [1] с. ; 21 см. - Лауреат Пулитцеровской премии.
     ISBN 9785864717592.

 

Устинова, Татьяна Витальевна.
     Призрак Канта : [роман] / Татьяна Устинова. - Москва : Э, 2018. - 316 с. - (Первая среди лучших).
     ISBN 9785040916245.

 

Шувалов, Александр.
     Некто : [роман] / Александр Шувалов. - Москва : ЭКСМО, 2018. - 282, [5] с. - (Агент ГРУ. Триллер, написанный военным разведчиком). (Военная разведка ГРУ).
     ISBN 9785040906468.


Līdzīgi raksti

Grāmatu apskati

Jaunieguvumu saraksti

Virtuālās jaunieguvumu izstādes