Nozaru literatūra

 

Adizess, Ichaks Kalderons.

     Prasmīga pārmaiņu vadība : ievads organizāciju terapijā : universāla un praktiski izmantojama teorija, kā vadīt pārmaiņas un gūt izcilus rezultātus, neradot destruktīvus konfliktus / Ichaks Kalderons Adizess ; no angļu valodas tulkojusi Paula Prauliņa ; Aigara Truhina vāka dizains ; redaktore Zane Seņkova. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 335 lpp. : shēmas, tabulas ; 23 cm. - (Adizes methodology). - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Ziņas par autoru: 10.-11. lpp.
     ISBN 9789934074486.

 

Dendroterapija : koku un krūmu ārstnieciskais spēks / sastādījusi Inta Kalniņa ; red. Ilze Čerņevska. - Rīga : Avots, 2018. - 213 lpp. : il.
     ISBN 9789934534690.

 

Jakubovska, Māra.

     Pauls Kvelde : Diriģents. Dārznieks / Māra Jakubovska. - Rīga : Jumava, 2018. - 205 lpp. : il. - (Latvijai 100).
     ISBN 9789934202339.

 

Neimane, Lolita.

     Lolitas labākās receptes / Lolita Neimane ; sastādītāja Ilze Klapere. - Rīga : Jumava, 2018. - 164 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm.
     ISBN 9789934202421.

 

Praude, Valērijs.

     Satura mārketings internetā : (kā uzņēmumiem ar mazām izmaksām piesaistīt, apkalpot un noturēt patērētājus) / Valērijs Praude, Jeļena Šalkovska. - Rīga : Burtene, 2018. - 244 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 25 cm. - Bibliogrāfija nodaļu beigās un zemsvītras piezīmēs.
     ISBN 9789984833156.

 

Vebsters, Ričards.

     Radošā vizualizācija : sasniedziet mērķus un ļaujiet sapņiem piepildīties! / Ričards Vebsters ; no angļu valodas tulkojusi Diāna Alksne ; atbildīgā redaktore Ieva Heimane. - Rīga : Jumava, 2018. - 156, [3] lpp. ; 20 cm.
     ISBN 9789934202315.

 

Эриксон, Томас.

     Кругом одни идиоты : если вам так кажется, возможно, вам не кажется : скандинавский бестселлер по психологии общения / Томас Эриксон ; перевод с английского К. Е. Мурадян. - 4-е издание. - Москва : Бомбора, 2018. - 332, [1] с. : ил. ; 24 см. - Указ. в конце кн.
     ISBN 9785040912131.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Bauere, Inguna.

     Palieku tev uzticams. Juris Neikens : [romāns] / Inguna Bauere ; Vitas Lēnertes vāka dizains ; redaktore Gundega Sēja. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 383, [1] lpp. ; 23 cm.
     ISBN 9789934074356.

 

Dilvars, Anands.

     Vergs / Anands Dilvars ; tulkojusi Meldra Āboliņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 112 lpp.  - Stāsts par iekšējām pārvērtībām, mīlestību, piedošanu un gara brīvību.
     ISBN 9789934073717.

 

Eberlena, Keita.

     Man tevis pietrūkst : romāns / Keita Eberlena ; no angļu valodas tulkojusi Sandra Rutmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 462, [1] lpp. ; 22 cm.
     ISBN 9789934074851.

 

Eņģele, Ilze.

     Pusnakts saules hronikas : [romāns] / Ilze Eņģele ; Toma Kalninska ilustrācijas ; redaktore Dzintra Zālīte. - Rīga : Latvijas Mediji, 2018. - 207, [1] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. - (Lata romāns ; 5/2018 (Nr. 227). - Ziņas par autori: uz 1. vāka atloka.
     ISBN 9789934154812.

 

Hānbergs, Ēriks.

     Aplaipojumi un apsmaidījumi : atskati par laikposmu no 1958. līdz 1990. gadam / Ēriks Hānbergs. - Rīga : Jumava, 2018. - 163, [2] lpp. ; 21 cm. - Grāmatā izmantota Jāņa Baltvilka, Pētera Jurciņa, Otomāra Rikmaņa un Valda Rūjas dzeja.
     ISBN 9789934202155.

 

Manfelde, Andra.

     Mājās pārnāca basa : stāsti / Andra Manfelde ; māksliniece Aija Andžāne. - Rīga : Latvijas Mediji, [2018]. - 205, [2] lpp. ; 21 cm.
     ISBN 9789934154867.

 

Mariņina, Aleksandra.

     Jautājuma cena : [romāns] / Aleksandra Mariņina ; tulkojusi Dace Kārkliņa. - Rīga : NT Klasika, 2018. - 287, [1] lpp. ; 21 cm.
     1. sējums.
     ISBN 9789934875700.

 

Montefjore, Santa.

     Deverilu pils meitas / Santa Montefjore ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule ; vāka noformējums Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, 2018. - 512 lpp. - Deverilu sāgas 2. romāns un turpinājums bestselleram "Mīlas un kara dziesmas".
     ISBN 9789984358956.

 

Pēšsone Džolito, Mālina.

     Plūstošās smiltis / Mālina Pēšsone Džolito ; no zviedru valodas tulkojusi Jolanta Pētersone ; literārā konsultante Renāte Punka ; mākslinieks Miroslav Sokcic. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2018. - 381, [1] lpp. ; 21 cm. - Bibliogrāfija: 381.-[382.] lpp. - Francijas balva "Le Prix du polar européen" par labāko detektīvromānu Eiropā, 2017. . - Zviedrijas Radio "Gada grāmata", 2017. . - Zviedrijas Detektīvrakstnieku akadēmijas balva, 2017.
     ISBN 9789984236896.

 

Pohodņeva, Maija.

     Prāgas pastkartes / Maija Pohodņeva, Modris Pelsis ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains ; redaktors Aldis Vēvers. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 381, [1] lpp. ; 21 cm. - (Zvaigznes trilleris).
     ISBN 9789934074639.

 

Šūmeikere, Sāra.

     Misters Ročesters : [romāns] / Sāra Šūmeikere ; no angļu valodas tulkojusi Dace Andžāne. - Rīga : Latvijas Mediji, 2018. - 493, [2] lpp. ; 22 cm.
     ISBN 9789934154669.

 

Toda, Anna.

     Before. Pirms / Anna Toda ; no angļu valodas tulkojusi Daina Grūbe ; redaktore Anda Brazauska. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 335 lpp. ; 23 cm. - Sērijas "After" turpinājums. . - Uz vāka: "Wattpad sensācija imaginator1D".
     ISBN 9789934075131.

 

Veinberga, Jana.

     Svešais draugs / Jana Veinberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 254 lpp. - (Zvaigznes detektīvu klubs).
     ISBN 9789934074059.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Акунин, Борис.

     Ореховый Будда : [роман] / Борис Акунин ; иллюстрации Игоря Сакурова. - Москва : АСТ, 2018. - 285, [2] c. : ил. - (История Российского государства).
     ISBN 9785170825769.

 

Андреева, Наталья Вячеславовна.

     Обыкновенная иstоryя : роман / Наталья Андреева. - Москва : АСТ, 2018. - 317, [2] с. - (Бестселлеры Натальи Андреевой). (Актуальный детектив).
     ISBN 9785171067038.

 

Баркли, Линвуд.

     Двадцать три : [роман] / Линвуд Баркли ; перевод с английского Н. В. Рейн. - Москва : ЭКСМО, 2018. - 447 с. ; 21 см. - (Криминальные романы Линвуда Баркли).
     ISBN 9785171021818.

 

Бачинская, Инна Юрьевна.

     Браслет с Буддой : роман / Инна Бачинская. - Москва : ЭКСМО, 2018. - 314, [1] с. - (Детектив сильных страстей).
     ISBN 9785040939664.

 

Воэн, Сара.

     Анатомия скандала : [роман] / Сара Воэн ; перевод с английского О. А. Мышаковой. - Москва : АСТ ; Жанры, 2018. - 317, [1] c. - (Психологический триллер). (Детектив: новый уровень).
     ISBN 9785179824312.

 

Гари, Ромен.

     Свет женщины : [роман о сиротах, тоскующих по любви] / Ромен Гари ; перевод с французского Нины Калягиной. - Москва : Э, 2018. - 221 с. ; 21 см. - (Проза Ромена Гари).
     ISBN 9785040919116.

 

Данелия, Георгий (Георгий Николаевич).

     Кошмар на цыпочках / Георгий Данелия. - Москва : ЭКСМО, 2018. - 669, [1] с. - (Жизнеописания знаменитых людей (ЖЗЛ).
     ISBN 9785040898121.

 

Жвалевский, Андрей Валентинович.

     Минус один : повесть / Андрей Жвалевский, Евгения Пастернак. - Москва : Время, 2018. - 220, [1] с. : ил.
     ISBN 9785969117112.

 

Коу, Джонатан.

     Номер 11 : безумие, заметки наблюдателя : [роман] / Джонатан Коу ; перевод с английского Елены Полецкой. - Москва : Phantom Press, 2017. - 428, [3] с. ; 21 см. - (Истории о нас).
     ISBN 9785864717479.

 

Литвинова, Анна Витальевна.

     Девушка не нашего круга : роман / Анна и Сергей Литвиновы. - Москва : ЭКСМО, 2018. - 345, [2] c. - ([Знаменитый тандем Российского детектива]).
     ISBN 9785040938179.

 

Любенко, Иван Иванович.

     Приговор : [роман] / Иван Любенко. - Москва : ЭКСМО, 2018. - 249, [1] с. - (По следам преступлений. Ретро-детективы Ивана Любенко).
     ISBN 9785040931835.

 

Мелихов, Александр (Александр Мотельевич).

     В долине блаженных : [роман в новой авторской редакции] / Александр Мелихов. - Москва : Эксмо, 2018. - 571, [1] с. - (Большая литература. Проза Александра Мелихова).
     ISBN 9785040924646.

 

Миронина, Наталия.

     Аромат от месье Пуаро : роман / Наталия Миронина. - Москва : ЭКСМО, 2018. - 377, [2] с. - (Счастливый билет).
     ISBN 9785040932641.

 

Моррелл, Дэвид. 

     Инспектор мертвых : [роман] / Дэвид Моррелл ; перевод с английского Сергея Удалина, Марии Акимовой. - Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2018. - 381, [2] с. - (Звезды мирового детектива).
     ISBN 9785389145290.

 

Несбе, Ю.

     Макбет : кавер-версия "Макбета" Уильяма Шекспира / Ю. Несбе ; перевод с норвежского Анастасии Наумовой. - Москва : ЭКСМО, 2018. - 603, [1] с. : иллюстрации.
     ISBN 9785040929245.

 

Олех, Андрей Юрьевич.

     Улица Свободы : приключения советских фураг : роман / Андрей Олех. - Москва : ЭКСМО, 2017. - 221, [1] с. - (Претендент на бестселлер!).
     ISBN 9785699959259.

 

Рейнольдс, Аманда.

     Слишком близко : [роман] / Аманда Рейнольдс ; перевод с английского Л. Плостак. - Москва : АСТ, 2018. - 317, [1] c. - (Психологический триллер). (Детектив: новый уровень).
     ISBN 9785171059927.

 

Рой, Олег (Олег Юрьевич).

     Не оставляй меня, любимый! : роман / Олег Рой. - Москва : Э, 2017. - 314, [1] c. - (Капризы и странности судьбы).
     ISBN 9785699982660.

 

Самаров, Сергей.

     Хищная диаспора : [роман] / Сергей Самаров. - Москва : Эксмо, 2018. - 318 с. - (Спецназ ГРУ). (Величие Родины - в ваших славных делах).
     ISBN 9785040939121.

 

Стоун, Даника.

     Звезда интернета : [роман] / Даника Стоун ; перевод с английского И. Н. Меньшаковой. - Москва : АСТ, 2018. - 382, [1] с. ; 21 см. - (Блогер. Fiction).
     ISBN 9785171074678.

 

Яхина, Гузель (Гузель Шамилевна).

     Дети мои : роман / Гузель Яхина ; художник Андрей Бондаренко ; предисловие Елены Костюкович. - Москва : АСТ ; Редакция Елены Шубиной, 2018. - 493, [2] с. - (Проза Гузель Яхиной).
     ISBN 9785171077662.

 

Līdzīgi raksti

Grāmatu apskati

Jaunieguvumu saraksti

Virtuālās jaunieguvumu izstādes