Nozaru literatūra

 

Bellersena Kvirīni, Kosima.

    Mājas kūpinājumi : gaļa, zivis, dārzeņi, maize, rieksti un vairāk / Kosima Bellersena Kvirīni ; no vācu valodas tulkojusi Sinda Krastiņa. - Rīga : Latvijas Mediji, 2018. - 155 lpp. : ilustrācijas, fotogrāfijas. - Oriģ. nos.: Räuchern für Genießer: Fisch, Fleisch, Gemüse, Brot, Nüsse und mehr.

        ISBN 9789934154959.

 

Blumberga, Gundega. 
    Saule Mārtiņš Daugava : Mārtiņš Brauns par dzīvi un mūziku sarunās ar Otto Ozolu / Gundegas Blumbergas sakārtojums ; vāka foto Atis Ieviņš ; intervētājs Otto Ozols. - [Rīga] : Upe tuviem un tāliem, 2018. - 224 lpp. : fotogrāfijas.
        ISBN 9789934832079.

 

Čekisti un komunisti / Lato Lapsas ievads ; Vizmas Belševicas, Induļa Roņa un Džeimsa Andersona citējumi. - [Rīga] : Mantojums, 2018. - 334 lpp. - Informācija atrodama arī www.pietiek.com.
        1. daļa.
        ISBN 9789984823386.

 

Lembergs, Aivars. 
    Zagļi Lemberga kurpēs / Aivars Lembergs ; redaktors Ritums Rozenbergs. - [Mārupe] : Goldberg Trust, 2018. - 290 lpp., 28 dažādi numurētas lpp. : faksimili, ilustrācijas.
        1. cēliens. Mērķis - iznīcināt Lembergu.
        ISBN 9789934855924.

 

Lemešonoka, Inta. 
    Kompetenču pieeja karjeras izglītībā skolā : rokasgrāmata skolotājiem / Inta Lemešonoka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 95 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 30 cm. - Bibliogrāfija: 39.-40. lpp. - "Metodiskie materiāli" - Uz vāka.
        ISBN 9789934075964.

 

Makčesnijs, Kriss. 
    4 izpildes disciplīnas : īpaši svarīgo mērķu sasniegšanai / Kriss Makčesnijs, Šons Kovejs, Džims Halings ; redaktore Ilze Vācere ; tulkojums, Jānis Barons, Ilze Vācere. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 320 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 25 cm. - Bibliogrāfija piezīmēs: [296.]-299. lpp. un alfabētiskais rādītājs. - Oriģ. nos.: The 4 Disciplines of Execution. - Iesaka FranklinCovey - Uz vāka. . - Efektīvas stratēģijas ieviešana - Uz vāka. . - Ziņas par autoriem: [314.]-317. lpp.
        ISBN 9789934074462.

 

Rozenbaha, Linda. 
    Dziedinošas dzemdības / Linda Rozenbaha sadarbībā ar vecmātēm Dinu Cepli un vecmātēm Rudīti Brūveri, Guntu Freimani un Ivetu Bērziņu ; redaktore Eva Mārtuža. - [Rīga] : Vivat scriptum, [2018]. - 324 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - Bibliogrāfija: 316.-319. lpp. - Grāmatas pirmajā daļā apkopotas vecmāšu zināšanas, pētījumi, dūlas un radību pieredzes vienkāršā, uztveramā valodā. Tas ir sieviešu un speciālistu secinājumos sakņots vēstījums par to, kā desmit gadu laikā mainījusies medicīnas un kopējā sabiedriskā doma par dzemdībām pēc ķeizargrieziena. Dziļāk aplūkota arī situācija, kad bērns vēderā guļ ar dibentiņu uz leju. Grāmatas otrā daļa ir dokumentāla - sieviešu atmiņas, sajūtas, nospiedumi no gaidību un radību stāstiem. - "Lasītāju iecienītās grāmatas "Gaidības un radības ar prieku" 2. daļa" - Uz vāka. . - Ziņas par autori: 7. lpp.
        ISBN 9789934195853.

 

Мэнсон, Марк. 
    Тонкое искусство пофигизма : парадоксальный способ жить счастливо / Марк Мэнсон ; пер. с англ. Глеба Ястребова. - 2-е изд. - Москва : Альпина Паблишер, 2018. - 190 с. ; 20 см. - (Бестселлер The New York Times). - Ориг. назв.: Mark Manson. The subtle art of not giving a f*ck.
        ISBN 9785961465358.

 

Филиппова, Ирина(Ирина Александровна). 
    Грибы-целители : чага, трутовик, кап, ведьмина метла, груздь, волнушка, веселка, дождевик, молочный гриб, рисовый гриб : [эффективное лечение онкологии, диабета, псориаза, ожирения, мигрени, артроза, гинекологии, атеросклероза …] / Ирина Филиппова. - Москва : Центрполиграф, 2018. - 380 с. : ил. ; 21 см.
        ISBN 9785227079534.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Berģis-Kalns, Dzintars. 
    Sinpas - sapnis par brīvu Rīgu : romāns / Dzintars Berģis-Kalns. - [Jūrmala] : Dzintars Berģis-Kalns, [2018]. - 607, [1] lpp. ; 22 cm. - Nosaukumā vārds "sapnis" rakstīts no labas uz kreiso pusi. . - Grāmatas vāka noformējumā izmantota Imanta Vilcāna fotogrāfija.
        ISBN 9789934194511.

 

Drūrija, Kerija. 
    Septītā diena : [romāns] / Kerija Drūrija ; no angļu vaodas tulkojis Allens Pempers. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2018. - 409, [2] lpp. - Oriģ. nos.: Day 7. - CrimFest Best YA Award 2017. - Romāna "Septītā kamera" turpinājums.
        ISBN 9789984237053.

 

Konelijs, Maikls. 
    Farmaceits. Divi patiesības veidi : [romāns] / Maikls Konelijs ; no angļu valodas tulkojis Uldis Šēns. - Rīga : Kontinents, 2018. - 425 lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: The Two Kinds of Truth.
        ISBN 9789984359113.

 

Konjeti, Paolo. 
    Astoņi kalni : romāns / Paolo Konjeti ; no itāļu valodas tulkojis Dens Dimiņš ; redaktore Margita Krasnā. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 237, [2] lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: Le otto montagne. - Premio Strega 2017. - Ziņas par autoru: uz 4. vāka.
        ISBN 9789934076237.

 

Kūlis, Ēriks. 
    Nemīlētais Herbs un mesjē Trojs : [romāns] / Ēriks Kūlis ; Svetlanas Galviņas ilustrācijas. - Rīga : Latvijas Mediji, 2018. - 222, [1] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. - (Lata romāns ; 8/2018 (230). - Bibliogrāfija: 221.-[223.] lpp. - Ziņas par autoru uz vāka atloka.
        ISBN 9789934155062.

 

Latvietis, Indriķis. 
    Vara : Bailes 2 / Indriķis Latvietis. - [B.v.] : Mantojums, 2018. - 448 lpp. - Triloģijas 2. daļa.
        ISBN 9789984823393.

 

Loida, Eimija. 
    Mīlestības slazdā : [romāns] / Eimija Loida ; no angļu valodas tulkojis Jāzeps Springovičs. - Rīga : Kontinents, 2018. - 394 lpp. - Oriģ. nos.: Innocent wife.
        ISBN 9789984359144.

 

Nazarova, Valentīna. 
    Slepenā dziesma : [romāns] / Valentīna Nazarova ; no angļu valodas tulkojusi Vizma Zaķe. - Rīga : Latvijas Mediji, 2018. - 352 lpp. - (Trilleris). - Oriģ. nos.: The Hidden Track.
        ISBN 9789934154928.

 

Rudišs, Jaroslavs. 
    Grandhotel : romāns virs mākoņiem / Jaroslavs Rudišs ; no čehu valodas tulkojusi Sandra Nikuļceva. - Rīga : Jumava, 2018. - 207 lpp.
        ISBN 9789934202193.

 

100 dzejoļi Latvijai : [1918-2017] / sakārtojusi Inese Auziņa ; Guntas Plotkas vāka dizains ; redaktore Inese Auziņa ; fotogrāfi, Eduards Groševs, Gunārs Janaitis, Jānis Lācis, Bruno Rozītis. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 127, [1] lpp. : fot. - (Latvija 100).
        ISBN 9789934073229.

 

Steiga, Miermīlis. 
    Cik maksā sieviete : kriminālromāns / Miermīlis Steiga. - Rīga : Jumava, 2018. - 181, [1] lpp. ; 20 cm. - Ziņas par autoru: 179. lpp.
        ISBN 9789934202353.

 

Svonsons, Pīters. 
    Visi skaistie meli : [romāns] / Pīters Svonsons ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule. - Rīga : Kontinents, 2018. - 395 lpp. ; 21 cm. - Oriģin.nos.: All the Beautiful Lies.
        ISBN 9789984359083.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Бродский, Михаил. 
    Сабанеев мост : [автобиографический роман] / Михаил Бродский. - Москва : АСТ ; Corpus, 2018. - 411 с. : фотографии. - (memoria). (Corpus ; 484).
        ISBN 9785171087586.

 

Горская, Евгения. 
    Груз семейных ценностей : роман / Евгения Горская. - Москва : ЭКСМО, 2018. - 316, [2] с. - (Татьяна Устинова рекомендует).
        ISBN 9785040939602.

 

Джеймс Э Л. 
    Ещё темнее : "На пятьдесят оттенков темнее" глазами Кристиана / Э Л Джеймс ; перевод с английского И. Гиляровой. - Москва : Эксмо, 2018. - 541, [1] с. ; 21 см. - (Эрика Джеймс. Мировое признание). - Ориг. назв.: Darker.
        ISBN 9785040959969.

 

Донцова, Дарья Аркадьевна. 
    Презентация ящика Пандоры : [роман] / Дарья Донцова. - Москва : Эксмо, 2018. - 315 с. : ил. - (Иронический детектив). (Любимица фортуны Степанида Козлова).
        ISBN 9785040942893.

 

Келлерман, Джонатан. 
    Дочь убийцы : [роман] / Джонатан Келлерман ; пер. с англ. Ю. Я. Гольдберг. - Москва : Э, 2018. - 477, [1] с. ; 21 см. - (Детективы профессора психологии). - Ориг. назв.: The murderer's dauther.
        ISBN 9785040919895.

 

Коломбани, Летиция. 
    Сплетение : [роман] / Летиция Коломбани ; перевод с французского Серафимы Васильевой. - Москва : Эксмо, 2018. - 250, [1] с. - Ориг. назв.: La tresse. - На обложке: О женщинах в современном мире.
        ISBN 9785040919093.

 

Лавряшина, Юлия. 
    Простить нельзя помиловать : [сборник] / Юлия Лавряшина. - Москва : Эксмо, 2018. - 313, [2] с. - (За чужими окнами).
        Содерж.: Темное эхо: роман ; Звезды, шары и молнии: повесть.
        ISBN 9785040930371.

 

Лысёв, Александр. 
    Т-34. Выход с боем / Александр Лысёв. - Москва : Яуза ; Эксмо, 2018. - 317, [1] с. - (Они сражались за Родину!).
        ISBN 9785040940752.

 

Любимов, Михаил. 
    С бомбой в постели / Владимир Колычев. - Москва : ЭКСМО, 2018. - 316, [2] с. - (Агент ГРУ. Триллер, написанный военным разведчиком).
        ISBN 9785040922215.

 

Мартова, Людмила. 
    Первый шаг к мечте : [роман] / Людмила Мартова. - Москва : Эксмо, 2018. - 314, [1] с. - (Желание женщины).
        ISBN 9785040939831.

 

Пудова, Анна. 
    Девичник на Борнео : любовный роман / Анна Пудова. - Москва : Эксмо, 2018. - 287 с. - (Лабиринты любви).
        ISBN 9785040917945.

 

Тайлер, Энн. 
    Дилетанское прощание : [роман] / Энн Тайлер ; пер. с англ. Александра Сафронова. - Москва : Фантом Пресс, 2018. - 254, [1] с. ; 21 см. - Ориг. назв.: The beginner's goodbye. - Лауреат Пулитцеровской премии.
        ISBN 9785864717868.

 

Тодд, Анна. 
    Сестры Спринг / Анна Тодд ; пер. с англ. М. Казанской. - Москва : Э, 2018. - 409, [4] с. - (Модное чтение). - Ориг. назв.: The Spring girls.
        ISBN 9785040957309.

 

Тронина, Татьяна, (Татьяна Михайловна). 
    Слишком красивая, слишком своя : [роман] / Татьяна Тронина. - Москва : ЭКСМО, 2018. - 346, [1] с. - (Нити любви. Романы Татьяны Трониной). - Ранее роман выходил под названием "Звезды на ладони".
        ISBN 9785040919581.

 

Уорф, Дженнифер. 
    Вызовите акушерку. Тени Ист-Энда : трилогия / Дженнифер Уорф ; пер. с англ. Д. Горяниной. - Москва : Livebook, 2018. - 445, [1] с. ; 21 см. - Ориг. назв.: Shadows of the workhouse. - Трилогии "Вызовите акушерку" 2-я книга.
        ISBN 9785990971318.

 

Уорф, Дженнифер. 
    Вызовите акушерку. Прощание с Ист-Эндом : трилогия / Дженнифер Уорф ; пер. с англ. Д. Горяниной. - Москва : Livebook, 2018. - 476, [1] с. ; 21 см. - Ориг. назв.: Farewell to the east end. - Трилогии "Вызовите акушерку" 3-я книга.
        ISBN 9785604008225.

 

Уэйр, Рут. 
    Игра в ложь : [роман] / Рут Уэйр ; пер. с англ. Ю. Фокиной. - Москва : АСТ, 2018. - 477, [1] c. - (Психологический триллер). (Детектив: новый уровень). - Ориг. назв.: The lying game.
        ISBN 9785179823704.


Līdzīgi raksti