Nozaru literatūra

 

Feldhana, Šauntija.

    Laipnības skola : kā 30 dienās uzlabot jebkuras attiecības / Šauntija Feldhana ; redaktore Ingūna Pūkaine ; tulkotāja Ailita Kuka. - Rīga : Sauleja, 2018. - 220 lpp. ; 22 cm. - Oriģ. nos.: The kindness challenge by Shaunti Feldhahn.

        ISBN 9789934195143.

 

Grīns, Anselms. 

     Klusums dzīves ritmā : jeb māksla būt vienam / Anselms Grīns ; no vācu valodas tulkojusi Terēze Tamoviča. - Rīga : Madris, [2018]. - 70 lpp. - Literatūra: 70. lpp. (16 nos.).

        ISBN 9789984310169.

 

Kļaviņš, Kaspars. 
    Savienotie trauki : [monogrāfija] / Kaspars Kļaviņš. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2018. - 254, [1] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. - Bibliogrāfija: 231.-246. lpp. un zemsvītras piezīmēs, personu un organizāciju rādītājs: 247.-254. lpp. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā.
        ISBN 9789934183508.

 

Krastiņš, Edmunds. 
    Latvijas rūpniecība XIX-XXI gadsimtā : vēsturiski ekonomiska apcere / Edmunds Krastiņš ; redaktore Eva Jansone. - Rīga : Jumava, 2018. - 327, [1] lpp. : il., fot. - Bibliogrāfija: 288.- 293. lpp. . - Pielikumi: 294. - 311. lpp.
        ISBN 9789934202292.

 

Purēns, Vilnis. 
    Kā attīstīt kompetenci : rokasgrāmata skolotājiem: teorija, teoriju vēsture un metodiskie ieteikumi, jaunos mācību standartus ieviešot / Vilnis Purēns. - Rīga : RaKa, 2017. - 278 lpp. : tabulas. - (Pedagoģiskā bibliotēka). - Izmantotie avoti: 256.-278. lpp.
        ISBN 9789984463735.

 

Raudonis, Pāvils. 
    Elles ķēķa aizdurvē : piezīmes par partizānu karu / Pāvils Raudonis ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva. - Rīga : Jumava, 2018. - 100, [1] lpp. : Grāmatā izmantotas fotogrāfijas no Totalitārisma seku dokumentēšanas centra.
        ISBN 9789934202513.

 

Vikss, Džo. 
    Slaids 15 minūtēs : 15 minūtēs pagatavojamas maltītes un vingrojumi slaiduma un veselības saglabāšanai / Džo Vikss ; no angļu valodas tulkojusi Antra Lezdiņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 220 lpp. : ilustrācijas ; 26 cm. - Oriģ. nos.: Lean in 15. - Rādītājs: 218.-220. lpp.
        ISBN 9789934074431.

 

Лембергс, Айварс. 
    Воры в туфлях Лемберга / Айварс Лембергс ; перевод с латышского языка Дианыа Неймане. - [Mārupe] : Goldberg Trust, 2018. - 29, [1], 206 lpp., 18 dažādi numurētas lpp. : faksimili, ilustrācijas ; 31 cm. - Oriģ. nos.: Zagļi Lemberga kurpēs.
        Действие 1. Цель - уничтожить Лемберга.
        ISBN 9789934855962.

 

Ом, Дарья. 
    Аскеза счастье в минимализме : счастье в минимализме : [этичное потребление, лагом, антистресс, фудшеринг, вегетарианство, правильное питание] / Дарья Ом. - Москва : АСТ, 2018. - 206, [1] с. - (Книга-тренд). (Времена). (Мировой бестселлер).
        ISBN 9785171042752.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Burdo, Olivjē. 
    Gaidot Bodžanglu / Olivjē Burdo ; no franču valodas tulkojusi Inta Šmite. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2017. - 134 lpp. - Oriģ. nos.: En attendant Bojangles. - Vāka noformējumam izmantoti Karinē Paronjancas-Mamirovas gleznas "Pilnmēness ar vērsi un vāzi" fragmenti.
        ISBN 9789984236742.

 

Delanijs, JP. 
    Ticiet man : [romāns] / JP Delanijs ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule. - Rīga : Kontinents, 2018. - 378 lpp. ; 21 cm. - (Pasaules bestsellers). - Oriģ. nos.: Believe Me.
        ISBN 9789984359151.

 

Eglītis, Anšlavs. 
    Cilvēks mežā : [romāns] / Anšlavs Eglītis ; Viktora Hausmaņa pēcvārds un komentāri. - Rīga : Zinātne, 2018. - 382, [1] lpp. ; 22 cm. - Romāns sagatavots pēc apgāda "Grāmatu Draugs" 1970. gada izdevuma.
        ISBN 9789934549533.

 

Hiltone, Lisa S. 
    Domina : [romāns] / Lisa S. Hiltone ; no angļu valodas tulkojusi Anna Zābere. - Rīga : Kompliments 18+, 2018. - 335, [1] lpp. ; 23 cm. - Romāna "Maestra" turpinājums.
        ISBN 9789934077340.

 

Holsela, Rona. 
    Greizo spoguļu spēles : [romāns] / Rona Holsela ; no angļu valodas tulkojusi Sandra Rutmane. - Rīga : Kontinents, 2018. - 396 lpp. - Oriģ. nos.: Guilty Little Secrets.
        ISBN 9789984359106.

 

Kalna, Ziedīte. 
    Cilvēka ceļš : romāns / Ziedīte Kalna. - Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2018. - 287 lpp. - Romāns balstīts uz patiesiem notikumiem.
        ISBN 9789934558504.

 

Keplers, Lārss. 
    Rotaļlaukums : [kriminālromāns] / Lārss Keplers ; no zviedru valodas tulkojis Māris Tīts. - [Rīga] : Mansards, 2018. - 454, [1] lpp. ; 22 cm. - (Mansards detektīvi). - Oriģ. nos.: Playground.
        ISBN 9789934122149.

 

Kreca, Ingrīda. 
    Snoushilas muižas mantinieki : vēsturisks mīlas romāns / Ingrīda Kreca ; no vācu valodas tulkojusi Ligita Sproģe. - Rīga : Jumava, 2018. - 319 lpp. - Oriģ. nos.: Die Erben von Snowhill Manor.
        ISBN 9789934202384.

 

Mihalkova, Jeļena. 
    Indīgais maigums : romāns-detektivs / Jeļena Mihalkova ; no krievu valodas tulkojusi Irīda Miska. - Rīga : Jumava, 2018. - 320 lpp. - Oriģ. nos.: Нежные листья, ядовитые корни.
        ISBN 9789934202445.

 

Onodibio, Kristofs. 
    Ticēt brīnumainajam : [romāns] / Kristofs Onodibio ; no franču valodas tulkojusi Vineta Berga. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 222, [2] lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. - Bibliogrāfija: [224.] lpp. - Oriģ. nos.: Croire au merveilleux. - Romāna "Ienirt" turpinājums.
        ISBN 9789934077326.

 

Pereks, Žoržs. 
    Dzīve lietošanas pamācība : romāns / Žoržs Pereks ; no franču valodas tulkojuši Gita Grīnberga un Dens Dimiņš. - [Rīga] : Mansards, 2018. - 667, [1] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs un rādītājs: 571.-[627.] lpp. - Oriģ. nos.: La vie mode d'emploi.
        ISBN 9789934877100.

 

Teilāne, Kristīne. 
    Libertīna / Kristīne Teilāne. - [Rīga] : b.i., 2018. - 278 lpp. ; 19 cm.
        ISBN 9789934550232.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Барбера, Анжелик. 
    Бертран и Лола : [роиан] / Анжелик Барбера ; перевод с французского Е. Клоковой. - Москва : Эксмо, 2018. - 508, [2] с. ; 19 см. - (Эталон французского романа). - Пер.: Barbérat, Angélique. Bertrand et Lola.
        ISBN 9785040948888.

 

Барро, Николя. 
    Кафе маленьких чудес : роман / Николя Барро ; перевод с немецкого Инны Стребловой. - Санкт-Петербург : Азбука, 2018. - 316, [1] с. ; 21 см. - (Азбука-бестселлер).
        ISBN 9785389136083.

 

Брахт, Мэри Линн. 
    Белая хризантема : [роман] / Мэри Линн Брахт ; перевод с английского Алексея Смирнова. - Москва : Фантом Пресс, 2018. - 349, [1] с. ; 21 см. - Ориг. назв.: Wnite chrysanthemum.
        ISBN 9785864717905.

 

Вильмонт, Екатерина (Екатерина Николаевна). 
    Дама из сугроба : [роман] / Екатерина Вильмонт. - Москва : АСТ, 2018. - 320 с. - (Романы Екатерины Вильмонт).
        ISBN 9785171076443. . - ISBN 9785171076450.

 

Гувер, Колин. 
    Уродливая любовь / Колин Гувер ; перевод с английского Т. Зюликовой. - Москва : Эксмо, 2018. - 350 с. - (Мировой бестселлер).
        ISBN 9785040937806.

 

Данилова, Анна Васильевна (Анна Васильевна). 
    Сколько живут донжуаны : [роман] / Анна Данилова. - Москва : Э, 2018. - 282, [1] с. - (Эффект мотылька. Детективы Анны Даниловой). (Психологический детектив).
        ISBN 9785040938537.

 

Князева, Анна. 
    Девушка из тихого омута : [роман] / Анна Князева. - Москва : ЭКСМО, 2018. - 317 с. : иллюстрации. - (Яркий детектив Анны Князевой).
        ISBN 9785040956777.

 

Колычев, Владимир Григорьевич. 
    Чужая жена / Владимир Колычев. - Москва : Э, 2018. - 317, [1] с. - (Колычев. Любовь зла и коварна).
        ISBN 9785040956524.

 

Лапенья, Шери. 
    Супруги по соседству : [роман] / Шери Лапенья ; перевод с английского Дарьи Березко. - Москва : АСТ, 2018. - 380, [2] с. ; 21 см. - (Новый мировой триллер).
        ISBN 9785179830047.

 

Мартова, Людмила. 
    Почти семейный детектив : [роман] / Людмила Мартова. - Москва : Эксмо, 2017. - 313, [2] с. - (Желание женщины).
        ISBN 9785040897995.

 

Менон, Сандхья. 
    Когда Димпл встретила Риши : [роман] / Сандхья Менон ; перевод с английского Н. В. Павливой. - Москва : ЭКСМО ; Freedom, 2018. - 445, [1] с. - (Young adult. Бестселлеры романтической прозы). - Ориг. назв.: When Dipmle met Rishi.
        ISBN 9785040954797.

 

Мур, Лина. 
    Без маски : [роман] / Лина Мур. - Москва : АСТ ; Жанры, 2018. - 478, [1] с. - (Неправильная любовь).
        ISBN 9785171067854.

 

Островская, Екатерина(Екатерина Николаевна). 
    Актеры затонувшего театра : [роман] / Екатерина Островская. - Москва : Эксмо, 2018. - 313, [2] с. - (Татьяна Устинова рекомендует).
        ISBN 9785040957668.

 

Сафарли, Эльчин. 
    Я вернусь... : [роман] / Эльчин Сафарли. - Москва : АСТ, 2018. - 279, [2] с. - (Бестселлеры Эльчина Сафарли).
        ISBN 9785170932795.

 

Слава Сэ. 
    Когда утонет черепаха / Слава Сэ. - Москва : АСТ, 2018. - 319 с.
        ISBN 9785171077105.

 

Смит, Бетти. 
    Дерево растет в Бруклине : [роман] / Бетти Смит ; перевод с английского Ирины Климовицкой. - Москва : Like book, 2018. - 446, [1] с. - Ориг. назв.: A tree grows in Brooklyn.
        ISBN 9785040958238.

 

Спилман, Лори Нелсон. 
    Список заветных желаний : [роман] / Лори Нельсон Спилман ; перевод с английского Екатерины Большелаповой. - Москва : Иностранка ; Азбука-Аттикус, 2018. - 477, [1] с. ; 19 см. - (New York Times book revieu). - Ориг. назв.: The life list.
        ISBN 9785389133020.

 

Тронина, Татьяна, (Татьяна Михайловна). 
    Русалочье счастье : [роман] / Татьяна Тронина. - Москва : ЭКСМО, 2018. - 410, [1] с. - (Нити любви. Романы Татьяны Трониной).
        ISBN 9785040911943.

 

Уайт, Лорет Энн. 
    Приманка для моего убийцы : [роман] / Лорет Энн Уайт ; перевод с английского И. Крупичевой. - Москва : Эксмо, 2018. - 506, [2] с. ; 20 см. - (Высшая лига детектива).
        ISBN 9785040929641.


Līdzīgi raksti