Nozaru literatūra

 

Ābele, Agita. 
    Sporta psiholoģijas pamati : teorija un prakse / Agita Ābele ; recenzenti: Emanuele Isidori, Juris Grants, Anita Pipere, Agrita Tauriņa ; konsultants: Pēteris Egle ; zīmējumu autore: Rudīte Kravale ; galvenais redaktors: Vilnis Purēns. - Rīga : RaKa, 2018. - 348 lpp. : il., tab. - Bibliogr.: 327.-339. lpp.
        ISBN 9789984463773.

 

Bērnu un jauniešu tikumiskā audzināšana : metodiskais materiāls pedagogiem / Elvita Rudzāte u.c. ; redaktore Inguna Almbauere. - Sigulda : Sokrata tautskola, 2017. - 272 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 30 cm. - Bibliogrāfija: 265.-266. lpp. - Uz vāka autori arī: Lauma Ērgle, Inguna Sāre, Mārīte Akmentiņa, Irēna Rudzāte, Gunita Delijeva.
        1.
        ISBN 9789934812781.

 

Boiko, Mārtiņš. 
    Latviešu tradicionālās mūzikas antoloģija = Anthology of Latvian traditional music / Mārtiņš Boiko ; sastāditāji Mārtiņš Boiko, Gita Lancere, Anda Beitāne ; redaktore Ieva Tihovska. - Rīga : Latvijas Universitāte. Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2008. - 31 lpp. : ilustrācijas, kartes + 1 CD. - (Tradicionālā mūzika Latvijā). - Paral. latviešu un angļu valodās. - Ierakstu rād.: 15.-17. lpp.
        ISBN 9789934803222.

 

Brīnumdaris : [Svētais Niklāvs] / Antras Miezes aprakstošais teksts un pilsētvides un dievnamu fotogrāfijas ; Kaspars Ruks, aprakstošais teksts. - Rīga : Antava, [2016]. - 58, [1] lpp. : il.
        ISBN 9789934861222.

 

Gulšana Estere. 
    Pārrautais priekškars : stāsts par Gulšanu Esteri / Gulšanu Esteri ; pierakstīja Telma Sengstere ; no angļu valodas tulkojusi Māra Zviedre. - 2. izdevums. - [Rīga] : Agape Latvija, 2016. - 179 lpp. ; 20 cm. - Oriģ. nos.: Torn veil.
        ISBN 9789984966564.

 

Klišāns, Valdis. 
    Latvijas valsts stāsts : 20.-21. gadsimts : [ilustrēta Latvijas valsts vēsture] / Valdis Klišāns ; vāka un dizaina autors Aigars Truhins. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 128 lpp. : ilustrācijas, fotogrāfijas, ielīmētas 4 aploksnes pastkastes formā. - (Latvija 100).
        ISBN 9789934068041.

 

Latvijas 100 skaistākās vietas / tekstu autori Magda Riekstiņa u. c. ; projekta vadītāja un redaktore Aija Balcere. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. - 206, [1] lpp. : il., kartes.

        ISBN 9789934028939.

 

Leiškalne-Roka, Guna. 
    Stils : noteikumi, prakse, konteksts / Guna Leiškalne-Roka, Deniss Ševeļovs. - Rīga : Stila Ceļvedis, 2018. - 191 lpp. : il.
        ISBN 9789934196041.

 

Liniņa, Iveta. 
    Kā piesaistīt un noturēt pircēju : monogrāfija / Iveta Liniņa. - Rīga : Turība, 2018. - 187 lpp. : shēmas, tabulas ; 20 cm. - (Uzņēmējdarbības bibliotēka ; Nr. 71). - Bibliogrāfija: 176.-187. lpp.
        ISBN 9789934543173.

 

Markus, Dace. 
    Prognozējamā neprognozējamība : bērnu valoda Latvijā = Predictable unpredictability : Children's Language in Latvia : [zinātniska monogrāfija] / Dace Markus ; mākslinieks Andris Nikolajevs. - Rīga : Zinātne, 2018. - 207 lpp. : il., tab., diagr. - (Latvija 100). - Bibliogr.: [172.]-193. lpp. - Kopsavilkums un satura rādītājs angļu valodā.
        ISBN 9789934549588.

 

Mazvērsīte, Daiga. 
    Mans draugs Mārtiņš Freimanis / Daiga Mazvērsīte. - Rīga : MicRec, 2018. - 407 lpp : fotogr. - Izmantotā literatūra: 406.-407. lpp.
        ISBN 9789934873416.

 

Radamiers. 
    Gaismas ābece : ceļvedis tiem, kas mostas / Radamiers ; Ivetas zīmējumi ; Darislavas vāka foto. - B.v. : Svaga, 2018. - 32, [1] lpp. : ilustrācijas.
        ISBN 9785449099341.

 

100 gadi 100 kartēs / sastādītājs un teksta autors Jānis Barbans. - Rīga : Jāņa Sēta, 2018. - 207 lpp. : ilustrācijas, kartes, fotogrāfijas ; 28 cm. - (Latvija 100). - Grāmatas "Latvija 100". Uz vāka arī: LV1∞. . - Titullapā: grāmata tapusi sadarbībā ar VAS "Latvijas valsts meži".
        ISBN 9789984077468.

 

100 notikumi Latvijas vēsturē : cilvēki un procesi 1918-2018 / redaktores Jūlija Dibovska, Ilze Brēmere, Elīna Kokareviča ; zinātniskās konsultantes Rudīte Kalpiņa un Ilze Boldāne-Zeļenkova ; māksliniece Aija Andžāne ; autori Zane Balčus, Pēteris Bankovskis, Daina Bleiere, Ilgvars Butulis, Juris Ciganovs un vēl 21 autors. - Rīga : Latvijas Mediji, 2018. - 245, [6] lpp. : diagramma, faksimili, ilustrācijas, kartes, portreti ; 22 cm. - Personu rādītājs: [247.-249.] lpp.

        ISBN 9789934153686.

 

Spadaro, Patrīcija. 
    Cienot sevi : māksla dot un saņemt / Patrīcija Spadaro ; latviešu valodā tulkojusi Sintija Zariņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 252, [1] lpp. : portrets ; 21 cm. - Bibliogrāfija: [247.]-252. lpp. - Oriģ. nos.: Honor Yourself. - Īsas ziņas par autori: [253.] lpp.
        ISBN 9789934076022.

 

Šelvaha, Lolita. 
    Tradicionālie latviešu ēdieni : no senatnes līdz mūsdienām / Lolita Šelvaha. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]. - 166, [1] lpp. : il. (krās.) ; 25 cm.
        ISBN 9789934027604.

 

Vēsture: avoti un cilvēki = History: Sources and People / redkolēģija: Irēna Saleniece, Aleksandrs Ivanovs, Ēriks Jēkabsons un vēl 5 redaktori ; Daugavpils Universitāte. - Daugavpils : Saule, 2018. - 430 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, kartes, tabulas ; 22 cm. - (Vēsture ; XXI [21]). - Bibliogrāfija rakstu beigās un zemsvītras piezīmēs. - Teksts latviešu, angļu un krievu valodā, kopsavilkumi latviešu un angļu valodā. - Redaktori arī: Tatjana Kuzņecova, Ilgvars Misāns, Henrihs Soms, Vitālijs Šalda, Juris Urtāns. . - Īsas ziņas par autoriem: 427.-430. lpp.
    ISSN 1691-9297.

 

Zdrava : krājums 4 daļās / etnosenās kultūras biedrība "Svaga" ; sastādītājs Rodoslavs ; Radamiera un Darislavas tulkojums. - B.v. : Svaga, [2016]. - [55] lpp. : ilustrācijas.
        1. daļa. Atsevišķi paradņi.

 

Здрава : сборник в четырех частях / общество древней культуры "Свага" ; составитель Родъславъ. - Б.м. : Свага, 2016. - 56 с. : илл.

        Часть 1. Отдельные потворы.

 

Лабковский, Михаил. 
    Хочу и буду : принять себя, полюбить жизнь и стать счастливым / Михаил Лабковский. - 2-е издание. - Москва : Альпина Паблишер, 2018. - 317, [2] с.
        ISBN 9785961467994.

 

Набокова, Ника. 
    Исповедь бывшей любовницы : от неправильной любви - к настоящей / Ника Набокова. - Москва : АСТ ; Прайм, 2018. - 236, [1] с. ; 22 см. - (Живи, дыши, люби).
        ISBN 9785179831167.

 

Образарь / общество древней культуры "Свага" ; под редакцией Родослава. - Даугавпилс : Свага, 2014. - 73 с. : ил.
        ISBN 9789984499703.

 

Пиз, Аллан. 
    Почему мужчины врут, а женщины ревут / Аллан & Барбара Пиз ; перевод с английского Т. О. Новиковой. - Москва : Эксмо ; Бомбора, 2018. - 313, [2] с. - (World bestseller). - Ориг. назв.: Why Men Lie and Women Cry.
        ISBN 9785040966783.

 

Радамир. 
    Азбука света : путеводитель для тех, кто просыпается / Радамир ; рисунки Иветы ; фото обложки Дариславы. - Б.м. : Свага, 2018. - 32, [1] с. : иллюстрации.
        ISBN 9785449099327.

 

Рудзитис, Рихард. 
    Великое изумление : путешествие на планету Земля / Рихард Рудзитис ; перевод с латышского Гунты Рудзите ; редакторы Н. Роде, А. Хартманис. - [Rīga] : Sirds gaisma, 2018. - 71 с. : portrets ; 21 cm. - Ziņas par autoru: 69. lpp.
        ISBN 9789934814297.

 

Финлей, Бретт. 
    Микробы? Мама, без паники : или как сформировать ребенку крепкий иммунитет / Бретт Финлей, Мари-Клэр Арриетта ; перевод с английского А. Захарова. - Москва : Эксмо ; Бомбора, 2018. - 335 с. - (Открытия века: новейшие исследования человеческого организма во благо здоровья). - Список литературы: с. 327-335.
        ISBN 9785699985395.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Atāls, Valdis. 
    Elles debesis / Valdis Atāls ; redaktore Dace Sparāne ; Jāņa Esīša dizaina apstrāde. - Rīga : Dienas Grāmata, 2018. - 253, [1] lpp.
        ISBN 9789934546648.

 

Depānta, Virdžīnija. 
    Apokalipses mazulīte : romāns / Virdžīnija Depānta ; no franču valodas tulkojusi Agnese Kasparova. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 284, [1] lpp. ; 23 cm. - Oriģ. nos.: Apocalypse bébé.
        ISBN 9789934071140.

 

Devero, Džūda. 
    Pagātne tavās plaukstās : [romāns] / Džūda Devero ; no angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, 2018. - 475 lpp. ; 21 cm. - (Pasaules bestsellers). - Oriģ. nos: As You Wish.
        ISBN 9789984359175.

 

Eglītis, Anšlavs. 
    Homo novus / Anšlavs Eglītis. - Rīga : Jumava, 2018. - 431, [1] lpp. - (Latvijai 100). - Grāmatā ietverti aizkadri no filmas uzņemšanas laukuma.
        ISBN 9789934202056.

 

Gaile, Inga. 
    Piena ceļi : [stāsti] / Inga Gaile. - Rīga : Mansards, 2018. - 127, [1] lpp. ; 22 cm.
        ISBN 9789934122163.

 

Galbraits, Roberts. 
    Ļaunuma raža : kriminālromāns / Roberts Galbraits ; no angļu valodas tulkojusi Silvija Brice ; tulkotājas redakcijā. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 559, [1] lpp. ; 22 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs). (Izmeklē Kormorans Straiks ; 3). - Oriģ. nos.: Career of Evil. - Kriminālromāns "Ļaunuma raža" ir trešais ciklā par privātdetektīvu Kormoranu Straiku un viņa asistenti Robinu Ellakotu.
        ISBN 9789934076787.

 

Geibla, Mišela. 
    Dzīvoklis Parīzē : romāns / Mišela Geibla ; no angļu valodas tulkojusi Agija Krasta. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 461, [1] lpp. ; 22 cm. - Oriģ. nos.: The Paris Apartment.
        ISBN 9789934071676.

 

Lekberga, Kamilla. 
    Ledus bērns : [aizraujošs skandināvu detektīvs] / Kamilla Lekberga ; no angļu valodas tulkojusi Laura Ozoliņa. - Rīga : Jumava, 2018. - 390, [1] lpp. - Oriģ. nos.: The ice Child.
        ISBN 9789934202582.

 

Mariņina, Aleksandra. 
    Jautājuma cena : [romāns] / Aleksandra Mariņina ; tulkojusi Dace Kārkliņa. - Rīga : NT Klasika, 2018. - 302, [1] lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: Цена вопроса.
        2. sējums.
        ISBN 9789934875717.

 

Montefjore, Santa. 
    Deverilu pēdējais noslēpums : [romāns] / Santa Montefjore ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule. - Rīga : Kontinents, 2018. - 471 lpp. ; 21 cm. - (Pasaules bestsellers). (Deverilu hronika ; 3). - Oriģ. nos.: The Last Secret of the Deverills. - "Deverilu pēdējais noslēpums" ir Deverilu sāgas noslēdzošā daļa.
        ISBN 9789984359199.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Белл, Дарси. 
    Простая просьба / Дарси Белл ; перевод с английского Елены Тепляшиной. - Москва : АСТ ; Сorpus, 2018. - 408, [1] с. - Ориг. назв.: A simple favor. - Роман ранее издан под названием "Простая услуга".
        ISBN 9785171117870.

 

Берсталл, Эмма. 
    Мои дорогие девочки : [роман] / Эмма Берсталл ; перевод с английского О. Ляшенко. - Москва : АСТ, 2018. - 414, [1] с. - (Свет в океане). - Oriģ. nos.: The Darling Girls.
        ISBN 9785170932634.

 

Волков, Александр Павлович. 
    Воля правит миром : [стихи] / А. П. Волков. - [Б.м.] : б.и., [2018?]. - 575 с.

 

Второе пришествие землян : [сборник рассказов] / составитель С. Чекмаев. - Москва : Эксмо, 2017. - 445, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Русская фантастика). - На обложке: Олег Дивов, Антон Первушин, Евгений Филенко, Сергей Волков, Далия Трускиновская [и др.].
        ISBN 9785040895557.

 

Корсакова, Татьяна (Татьяна Викторовна). 
    Вранова погоня : [роман] / Татьяна Корсакова. - Москва : Эксмо, 2018. - 349, [1] с. - (Королева мистического романа).
        ISBN 9785040968251.

 

Леонов, Николай Иванович. 
    Подпольный олигарх / Николай Леонов, Алексей Макеев. - Москва : Эксмо, 2018. - 412, [1] с. - (Русский бестселлер. Избранное).
        ISBN 9785040970582.

 

Литвинова, Анна Витальевна. 
    Свадьбы не будет : роман / Анна и Сергей Литвиновы. - Москва : ЭКСМО, 2018. - 320 c. - (Знаменитый тандем Российского детектива).
        ISBN 9785040963423.

 

Маринина, Александра Борисовна. 
    Горький квест : [роман : в 3-х томах] / Александра Маринина. - Москва : Эксмо, 2018. - 380, [2] с. : ил. ; 21 см. - (Больше чем детектив).
        Том 2.
        ISBN 9785040969975.

 

Маринина, Александра Борисовна. 
    Горький квест : [роман : в 3-х томах] / Александра Маринина. - Москва : Эксмо, 2018. - 380, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Больше чем детектив).
        Том 3.
        ISBN 9785040971466.

 

Мартова, Людмила. 
    Встреча по-английски : [детективный роман] / Людмила Мартова. - Москва : Эксмо, 2018. - 313, [2] с. - (Желание женщины).
        ISBN 9785040953141.

 

Райли, Люсинда. 
    Свет за окном : роман / Люсинда Райли ; перевод с английского Э. Меленевской. - Москва : АСТ, 2018. - 446 с. - (Свет в океане). - Oriģ. nos.: The Light Behind the Window.
        ISBN 9785170849451.

 

Рубина, Дина Ильинична. 
    Наполеонов обоз : [трилогия] / Дина Рубина. - Москва : Эксмо, 2018. - 445 с. - На обложке: Содержит нецензурную брань.
        Книга 1. Рябиновый клин.
        ISBN 9785040980819.

 

Русский фронтир : [сборник рассказов] / составители С. Чекмаев, Д. Володихин. - Москва : Эксмо, 2018. - 541, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Русская фантастика). - На обложке: Олег Дивов, Вадим Панов, Дмитрий Володихин, Александр Белаш, Людмила Белаш, Александр Тюрин, Далия Трускиновская, Дмитрий Федотов [и др.].
        ISBN 9785040911967.

 

Соболева, Лариса Павловна. 
    Наследник из Сиама : [роман] / Лариса Соболева. - Москва : АСТ, 2018. - 349, [2] с. ; 17 см. - (Детектив по новым правилам). (Цикл романов "Марго - София" ; 5).
        ISBN 9785171111472.

 

СССР - 2061 : [сборник рассказов] / Майкл Гелприн, Игорь Минаков, Игорь Вереснев и другие. - Москва : Эксмо, 2017. - 349, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Русская фантастика 2016).
        ISBN 9785699932085.

 

Устинова, Татьяна Витальевна. 
    Звезды и Лисы : [роман] / Татьяна Устинова. - Москва : Эксмо, 2018. - 320 с. ; 20 см. - (Первая среди лучших).
        ISBN 9785040969364.

 

Фитцек, Себастьян. 
    Ночь вне закона : роман / Себастьян Фитцек ; перевод с немецкого И. А. Эрлер. - Москва : Центрполиграф, 2018. - 319 с. - (Иностранный детектив). - Ориг. назв.: Achtnacht.
        ISBN 9785227080837.

 

Яковлева, Юлия. 
    Небо в алмазах : [роман] / Юлия Яковлева. - Москва : Эксмо, 2018. - 313, [2] с. - (Хранить вечно. Криминальное ретро Юлии Яковлевой).
        ISBN 9785040968862.


Līdzīgi raksti