Nozaru literatūra

 

Kalniņa, Vita. 
    Pirmās attiecības cilvēka dzīvē : būt kopā no ieņemšanas līdz 6 mēnešu vecumam / Vita Kalniņa. - Rīga : Līna, 2018. - 303 lpp.
        ISBN 9789934196058.

 

Kāpēc Francisks? Kāpēc Francisks? : Svētā Franciska ziediņi / sastādītājs Arnis Šablovskis ; redaktors Aija Balode ; no itāļu valodas tulkojis Valdis Bisenieks. - Rīga : KALA Raksti, 2018. - 261, [10] lpp.
        ISBN 9789984871707.

 

Kūlis, Māris. 
    Terorisma krustugunīs. Islāma valsts : monogrāfija / Māris Kūlis. - Otrais papildinātais izdevums. - Rīga : Filozofijas un socioloģijas institūts, 2018. - 523 lpp., 16 nenumurētas lpp. ielīmes : diagrammas, faksimili, ilustrācijas, kartes, portreti ; 22 cm. - Bibliogrāfija: [463.]-500. lpp. un piezīmēs: [407.]-454. lpp., personvārdu un organizāciju rādītājs: [501.]-512. lpp. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums un saturs arī angļu valodā.
        ISBN 9789934506536.

 

Latvijas iecerēšana: Latviešu Pagaidu Nacionālajai padomei un "Deklarācijai ārvalstīm un tautām" - 100 = The Idea of Latvia: The Latvian Provisional National Council and its Declaration to Foreign Countries and Nations celebrate 100 years! : Rīga - Valka - Valga, 2017 / Elitas Priedītes un Annas Eiženijas Reinoldes redakcija. - Rīga : Latvijas Republikas Kultūras ministrijas Latvijas valsts simtgades birojs, 2017. - 60 lpp. : ilustrācijas ; 17 x 24 cm. - (Latvija 100). - Teksts paralēli latviešu un angļu valodā. - Aprakstīts pēc vāka.
        ISBN 9789934801051.

 

Latvijas katoļu baznīcas / Avotiņs Austra u.c. ; Jāņa Brenča un Ilmāra Znotiņa fotogrāfijas. - Rīga : Jumava, 2018. - 237 lpp. : foto. - Kopsavilkums un skaidrojumi zem fotogrāfijām angļu valodā.
        ISBN 9789934202810.

 

Latvijas mediju vides daudzveidība : [kolektīvā monogrāfija] / zinātniskā redaktore Vita Zelče. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2018. - 550, [1] lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 22 cm. - Bibliogrāfija rakstu beigās un personu rādītājs: 541.-[551.] lpp. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā.
        ISBN 9789934183607.

 

Latvijas vaislas ērzeļu katalogs 2017 / projekta vadītāja Aija Luse ; informāciju sagatavoja Anna Veidemane, Laine Orbidāne, Inese Ruskule ; maketa un dizaina autore Inese Klestrova. - Rīga : Latvijas Zirgaudzētāju biedrība, 2016. - 176 lpp. : il., tab. ; 30 cm. - Katalogs izdots 2016. gada decembrī ar Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas atbalstu.
        ISBN 9789934190711.

 

O'Braiens, Toms. 
    Zāles autoimunitātei : kā apturēt autoimūnos bojājumus, pirms tie pārtop slimībā / Toms O'Braiens ; no angļu valodas tulkojusi Dace Vanaga. - Rīga : Lietusdārzs, 2018. - 327, [1] lpp. : tabulas, shēmas. - Nobeiguma piezīmes: 315.-328. lpp. - Oriģ. nos.: Autoimmune Fix.
        ISBN 9789934576058.

 

Rēzekne - septiņu pakalnu mājas [atklātņu komplekts] : īstenots Mazo kultūras un tūrisma projektu konkursa ietvaros / projekta vadītāja Sarmīte Duncāne ; Eduarda Medvedeva fotogrāfijas. - [Rēzekne] : Rēzekne Kultūras un Tūrisma centrs, [2018]. 

 

Ruks, Māris. 
    25 gadi sektā / Māris Ruks ; Armanda Ērgļa vāka dizains. - Rīga : Antava, 2018. - 330, [4] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 21 cm. - Bibliogrāfija: 330.-[331.] lpp.
        ISBN 9789934861246.

 

Simtgade : žurnāls / Latvijas valsts simtgades informācijas centrs. - [Rīga] : Ascendum, 2018. - 70 lpp. : ilustrācijas. - (Latvija 100). - Ietver bibliogrāfiju.
        2/4.
        ISBN 25928465.

 

Starptautisko notikumu atainojums Latvijas interneta medijos / Mārtiņa Kaprāna un Anda Kudora redakcijā ; Austrumeiropas politikas pētījumu centrs. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2017. - 178 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Ziņas par autoriem: 177.-178. lpp.

 

Tāvu zemes kalendars, 2019 : kulturvēsturiska un literara godagrōmota : 29. (80.) goda gōjums / sastōdeitōji un redaktori J. Eļksnis, V. Unda. - Rēzekne : Latgolas Kulturas centra izdevnīceiba, 2018. - 311, [1] lpp. : il.
        ISBN 9789984293103.
    ISSN 1407-2068.

 

Maksimova, Leontīna. 
    Viļaka un tās ļaudis gadsimtu ceļos / Leontīna Maksimova ; redaktore Skaidrīte Svikša. - Trešais, papildinātais izdevums. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2018. - 223 lpp. : il.
        ISBN 9789984293097.

 

Свияш, Александр. 
    Как разумные люди создают безумный мир : негативные эмоции, поймать и обезвредить / Александр Свияш. - Москва : Эксмо ; Бомбора, 2018. - 301 с. : ил.
        ISBN 9785040953080.

 

Цукияма, Такаси. 
    Как забыть все забывать : 15 простых привычек, чтобы не искать ключи по всей квартире / Такаси Цукияма ; перевод с японского И. Заболотновой. - Москва : Эксмо ; Бомбора, 2018. - 205, [1] с. - (Японский мозг).
        ISBN 9785040892068.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Bergs, Alvils. 
    Divi stāsti par Barsu / Alvils Bergs. - Rīga : Dienas Grāmata, 2018. - 158, [2] lpp. ; 22 cm.
        Saturs: Barsa ; Tetovētāja piektā stunda.
        ISBN 9789934546624.

 

Egle, Jana. 
    Svešie jeb miļeņkij ti moi : stāsti / Jana Egle ; māksliniece Aija Andžāne ; literārā redaktore Sigita Kušnere ; atbildīgā redaktore Renāte Neimane. - Rīga : Latvijas Mediji, 2018. - 265, [2] lpp. - Tulkojumi no angļu, krievu un vācu valodas 261.-266 lpp. - Uz vāka: Latvijas Literatūras gada balvas prozā 2017. laureāte.
        Saturā: Margarita ; Haralds ; Aļevtina ; Sandris ; Teofils ; Adrians ; Veronika ; Kerija.
        ISBN 9789934155321.

 

Eldžera, Kristīna. 
    Banķiera sieva : [romāns] / Kristīna Eldžera ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa ; vāka dizains : Artūrs Zariņš ; redaktore Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, 2018. - 428 lpp. - (1 New York Times bestsellers). - Grāmatas nosaukumā pirmais vārds attēlots ar mazo sākumburtu.
        ISBN 9789984359205.

 

Ermlere, Franciska. 
    Bliks : Rīgas sapnis par kino / Franciska Ermlere. - Rīga : Latvijas Mediji, 2018. - 301, [2] lpp. ; 21 cm. - (Rīgas detektīvs ; 6).
        ISBN 9789934155307.

 

Ērvings, Vašingtons. 
    Alhambra / Vašingtons Ērvings ; tulkotāja un priekšvārda autore Dagnija Dreika. - [Rīga] : Pētergailis, [2013]. - 310, [1] lpp. ; 23 cm.
        ISBN 9789984333656.

 

Kandrotiene, Dangole. 
    Skapja stāsti / Dangole Kandrotiene ; Jurgitas Rancevienes ilustrācijas ; no lietuviešu valodas tulkojusi Indra Brūvere ; redaktores: Inguna Cepīte, Sandra Ratniece. - Rīga : Pētergailis, [2016]. - 95 lpp. : il. ; 25 cm. - X. - "Labākā bērnu, jauniešu grāmata, 2013, 2014, 20., Lietuva" - Uz vāka.
        ISBN 9789984334257.

 

Koks, Mihaels de. 
    Kā vecmamma vislaik samazinājās / Mihaels de Koks ; Kristīnes Ārtsenas ilustrācijas ; no nēderlandiešu valodas tulkojusi Inese Paklone. - Rīga : Pētergailis, 2017. - 41 lpp. : ilustrācijas. - IX. - Oriģ. nos.: Hoe oma almaar kleiner werd.
        ISBN 9789984334561.

 

Krekle, Maija. 
    Dzīvības spītīgie asni : [romāns] / Maija Krekle. - Rīga : Latvijas Mediji, 2018. - 237, [2] lpp. - (Lata romāns ; 10/2018 (Nr. 232).
        ISBN 9789934155185.

 

Lavkrafts, H. F. 
    Kthulhu aicinājums / H. F. Lavkrafts ; no angļu valodas tulkojusi Dace Andžāne. - Rīga : Jumava, 2016. - 63, [1] lpp. ; 17 x 11 cm. - (Zinātniskās fantastikas klasika). - Oriģ. nos.: The call of Cthulhu.
        ISBN 9789934118838.

 

Luī, Eduārs. 
    Jātiek vaļā no Edija / Eduārs Luī ; Nairi Balian tulkojums no franču valodas. - Rīga : Mansards, 2018. - 232, [1] lpp. ; 19 cm. - Oriģ. nos.: En finir avec Eddy Bellegueule. - Romāns 2014. gadā apbalvots ar Pjēra Genēna balvu par cīņu pret homofobiju.
        ISBN 9789934122064.

 

Peļevins, Viktors. 
    Čapajevs un Tukšums : romāns / Viktors Peļevins ; no krievu valodas tulkojis Emīls Dreiblats. - Rīga : Dienas Grāmata, 2018. - 399, [1] lpp. ; 22 cm. - Oriģ. nos.: Чапаев и Пустота.
        ISBN 9789934546662.

 

Rēzekne - 2018 : literāri-māksliniecisks almanahs : šis krājums ir veltīts Latvijas Valsts simtgadei / sast. Olga Afanasjeva, Līvija Smirnova. - Rēzekne : [b. i.], [2018]. - 335 lpp. : il. - (Latvija 100). - Teksts latviešu, latgaliešu un krievu valodās.
        ISBN 9789934862434.

 

Sekaņinova, Štepānka. 
    Lielā sniega un ledus grāmata / Štepānka Sekaņinova ; Nikes Papadapulosovas ilustrācijas ; tulkojusi Evita Kāle. - [Rīga] : Pētergailis, [2017]. - 26, [1] lpp. : il. - II.
        ISBN 9789984334394.

 

Teilore, K. L. 
    Bailes : [romāns] / K. L. Teilore ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule. - Rīga : Kontinents, 2018. - 410 lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: The Fear.
        ISBN 9789984359243.

 

Verns, Žils. 
    Drāma Livonijā / Žils Verns ; no franču valodas tulkojusi Dagnija Dreika. - Rīga : Jumava, 2018. - 180, [3] lpp. : il. - (Vēsturiskais detektīvs). - Oriģ. nos.: Un Drame en Livonie.
        ISBN 9789934202407.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Алюшина, Татьяна(Татьяна Александровна). 
    Белоснежный роман / Татьяна Алюшина. - Москва : Эксмо, 2018. - 378, [1] с. ; 21 см. - (Еще раз про любовь. Романы Т. Алюшиной и О. Покровской).
        ISBN 9785040967971.

 

Андреева, Наталья Вячеславовна. 
    Пик интуиции : [роман] / Наталья Андреева. - Москва : АСТ, 2018. - 317, [2] с. - (Бестселлеры Натальи Андреевой). (Эра стрельца).
        ISBN 9785171067045.

 

Бачинская, Инна Юрьевна. 
    Без прощального письма : [роман] / Инна Бачинская. - Москва : Эксмо, 2018. - 314, [1] с. - (Детектив сильных страстей).
        ISBN 9785040963690.

 

Брындза, Роберт. 
    Последнее дыхание / Роберт Брындза ; перевод с английского С. Хатуевой. - Москва : АСТ, 2018. - 382, [1] с. ; 21 см. - (Новый мировой триллер). - На титуле: Расследование ведет детектив Эрика Фостер.
        ISBN 9785171071240.

 

Воронова, Мария Владимировна. 
    Женский приговор : роман / Мария Воронова. - Москва : Эксмо, 2018. - 544 с. ; 20 см. - (Большая любовь. Романы Марии Вороновой).
        ISBN 9785040959747.

 

Грубер, Андреас. 
    Смертный приговор : роман / Андреас Грубер ; перевод с немецкого И. А. Эрлер. - Москва : Центрполиграф, 2018. - 414, [1] с. - (Иностранный детектив). (Шедевры детектива # 1). - Ориг. назв.: Todesurteil.
        ISBN 9785227082602.

 

Донцова, Дарья Аркадьевна. 
    Коррида на раздевание : [роман] / Дарья Донцова. - Москва : Эксмо, 2018. - 313, [2] с. : ил. - (Иронический детектив). (Следствие ведет дилетант Евлампия Романова).
        ISBN 9785040959419.

 

Кейн, Рейчел. 
    Мертвое озеро : [роман] / Рейчел Кейн ; перевод с английского М. Смирновой. - Москва : Эксмо, 2018. - 347, [3] с. - Ориг. назв.: Stillhouse Like.
        ISBN 9785040970186.

 

Норек, Оливье. 
    Код 93 / Оливье Норек ; перевод с французского З. Линник. - Москва : Эксмо ; Гранд Мастер, 2018. - 379, [2] с. - (Гранд Мастер).
        ISBN 9785040959464.

 

Оленкин, Сергей. 
    Русский и белорусский фольклор в Латвии на рубеже тысячелетий / С. А. Оленкин. - [Рига] : б. и., 2017. - 299 с. - Библиография: с. 292-297.
        Книга 1. Песни, прочеты и духовные стихи, записанные у русских староверов Латгалии, белорусов, русских православных жителей псковско-латвийского пограничья.
        ISBN 9789934191862.

 

Островская, Екатерина (Екатерина Николаевна). 
    Прощание на Поцелуевом мосту : [роман] / Екатерина Островская. - Москва : Эксмо, 2018. - 314, [1] с. - (Татьяна Устинова рекомендует).
        ISBN 9785040953066.

 

Павлищева, Наталья Павловна. 
    Екатерина Великая. Первая любовь Императрицы / Наталья Павлищева. - Москва : Яуза, 2018. - 348, [2] с. : ил.
        ISBN 9785604090893.

 

Степанова, Татьяна Юрьевна. 
    Часы, идущие назад : [роман] / Татьяна Степанова. - Москва : Эксмо, 2018. - 346, [1] с. - (По следам громких дел). (Следствие ведет профессионал. Детективы Т. Степановой).
        ISBN 9785040951116.

 

Фортин, Сью. 
    Девушка, которая лгала : [роман] / Сью Фортин ; перевод с английского В. Соколова. - Москва : АСТ, 2018. - 350, [1] c. - (Психологический триллер). (Детектив: новый уровень). - Ориг. назв.: The girl who lied.
        ISBN 9785171062699.

 

Ханна, Кристин. 
    С жизнью наедине : [роман] / Кристин Ханна ; перевод с английского Юлии Полищук. - Москва : Фантом Пресс, 2018. - 446, [1] с. ; 22 см. - Ориг. назв.: The great alone.
        ISBN 9785864717929.

 

Хатвани, Эми. 
    Так случается всегда / Эми Хатвани ; перевод с английского Ольги Болятко. - Москва : Эксмо, 2018. - 379, [1] с. - Oriģ. nos.: It happens all the time.
        ISBN 9785040967919.

 

Хатчисон, Дот. 
    Дети лета : [роман] / Дот Хатчисон ; перевод с английского М. Ю. Юркан. - Москва : ГрандМастер ; Эксмо, 2018. - 381, [1] с. - (Грандмастер психологического триллера). - Ориг. назв.: The Summer Children. - Продолжение серии "Коллекционер".
        ISBN 9785040972203.


Līdzīgi raksti