Nozaru literatūra

 

Abuls, Pēteris. 
    Kur atradās Beverīna? : vēsturisks apcerējums / Pēteris Abuls. - 2. izdevums. - B.v. : [Aleksandrs Aleksandrovs], 2017. - 107, [2] lpp. : faksimili, ilustrācijas, kartes ; 21 cm. - Bibliogrāfija: 99.-107. lpp. - Pirmizdevums 1924.gadā (akciju sabiedrība Valrers un Rapa).
        ISBN 9789934858130.

 

Dzintars, Raivis. 
    Dzīvot valstij / Raivis Dzintars ; Daigas Brinkmanes vāka mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Domas spēks, 2018. - 173, [3] lpp. : fotogrāfijas ; 18 cm. - Ziņas par autorēm: uz 4. vāka atloka.
        ISBN 9789934870705.

 

Daugavpils. Cilvēki. Daba : [albums] / sastādītāji Svetlana Pokule, Linards Ondzuls, Olga Perevalova. - [Daugavpils] : Tautas fotostudija "Ezerzeme-F", 2017. - 69 lpp.

 

Erenštreits, Jānis. 
    Kroņu pinējs : Jahnis Zimse (3.07.1814.-22.10.1881.) / Jānis Erenštreits ; pēcvārda autors Vents Armands Krauklis. - [Rīga] : Upe tuviem un tāliem, 2017. - 319 lpp. : faksimili, ilustrācijas, notis, portreti ; 22 cm. - Bibliogrāfija: [318.]-319. lpp.
        ISBN 9789934832031.

 

Esserts, Modris. 
    Bruņutehnika Baltijā : (1915-1941) / Modris Esserts ; vāka un grāmatas dizaina autors Eduards Groševs ; redaktors Valdis Klišāns. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 127 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 27 cm. - Bibliogrāfija: [114.]-115. lpp. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. - Izdevumā izmantoti M. Esserta zīmējumi, fotogrāfijas no V. Eihenbauma, M. Esserta, G.J. Gundlaha, A. Lapiņa, R. Pranka, Kaļķu ģimenes personālarhīviem, Latvijas Kara muzeja, Latvijas Nacionālās bibliotēkas un Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva krājumiem.
        ISBN 9789934076800.

 

Fadels, Čārlzs. 
    Četru dimensiju izglītība : [skolēnu panākumiem nepieciešamās kompetences] / Čārlzs Fadels, Maja Bialika, Bērnijs Trilings. - 2. izdevums. - Lielvārde : Lielvārds, 2017. - 112 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 25 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Oriģ. nos.: Four-dimensional education: the competencies learners.
        ISBN 9789984115481.

 

Jencītis, Mārcis. 
    Personīgas attiecības ar Dievu / Mārcis Jencītis. - Rīga : EKD "Kristus Pasaulei", 2017. - 225 lpp. : il. - (Kristīgā mācība).
        ISBN 9789934848261.

 

Rolanda Kalniņa telpa : deviņas šķautnes viena izcila kinorežisora radošajā darbībā / sastādītāja un literārā redaktore Kristīne Matīsa ; tekstu autori: Daira Āboliņa, Zane Balčus, Jūlija Dibovska [un vēl 5 autori] ; tulkotāji: Jūle Mare Rozīte, Viktors Freibergs (angļu valodā), Ingmāra Balode (no poļu valodas) ; fotogrāfijas: Mārtiņš Avots, Uldis Briedis, Aivars Čakste [un vēl 14 fotogrāfi]. - Rīga : Neputns, [2018]. - 359 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 25 cm. - Bibliogrāfija rakstu beigās, personu rādītājs: 356.-358. lpp. un filmu rādītājs: 358.-359. lpp. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. - Autori arī: Kristīne Matīsa, Ieva Pitruka, Dita Rietuma, Aija Rozenšteine, Toms Zariņš. . - Fotogrāfi arī: Jāzeps Danovskis, Juris Dzenis, Boriss Fedosejevs, Hercs Franks, Ojārs Griķis, Toms Harjo, Māris Jansons, Nikolajs Jansons, Jurģis Krāsons, Algimantas Mockus, Jānis Pilskalns, Imants Prēdelis, Kārlis Tilgalis, Agnese Zeltiņa. . - Ziņas par kinorežisoru un režisora filmogrāfija uz grāmatas vāku atlokiem.
        ISBN 9789934565472.

 

Lancers, Jānis. 
    Būvniecība Latvijā 1918-2018 : 3 sējumos / sastādītājs un galvenais redaktors Jānis Lancers ; Indriķa Stūrmaņa, Jura Kalniņa foto. - [Rīga] : Grāmatas "Latvijas būvniecība 100 gados" fonds, 2018. - 572 lpp. : ilustrācijas, kartes, plāni, portreti ; 31 cm. - Teksts latviešu valodā, satura rādītājs paralēli latviešu, angļu un krievu valodā. - Visiem 3 sējumiem uz 1. vāka: Ķeguma hidroelektrostacijas celtniecība, 1937. gads, foto: Eduards Kraucs, Latvijas Nacionālās bibliotēkas celtniecība 2011. gads, foto: Juris Kalniņš ; uz 4. vāka: Rīgas Austrumu klīniskā Universitātes slimnīca, 2007. gads, foto: Juris Kalniņš, Dailes teātris, foto: Indriķis Stūrmanis.
        1. sējums. Būvniecība Latvijā līdz 1940. gadam.
        ISBN 9789934194443.

 

Lancers, Jānis. 
    Būvniecība Latvijā 1918-2018 : 3 sējumos / sastādītājs un galvenais redaktors Jānis Lancers ; Indriķa Stūrmaņa, Jura Kalniņa foto. - [Rīga] : Grāmatas "Latvijas būvniecība 100 gados" fonds, 2018. - 487 lpp. : ilustrācijas, kartes, plāni, portreti ; 31 cm. - Teksts latviešu valodā, satura rādītājs paralēli latviešu, angļu un krievu valodā. - Visiem 3 sējumiem uz 1. vāka: Ķeguma hidroelektrostacijas celtniecība, 1937. gads, foto: Eduards Kraucs, Latvijas Nacionālās bibliotēkas celtniecība 2011. gads, foto: Juris Kalniņš ; uz 4. vāka: Rīgas Austrumu klīniskā Universitātes slimnīca, 2007. gads, foto: Juris Kalniņš, Dailes teātris, foto: Indriķis Stūrmanis.
        2. sējums. Būvniecība Latvijas PSR no 1945. līdz 1990. gadam.
        ISBN 9789934194443.

 

Lancers, Jānis. 
    Būvniecība Latvijā 1918-2018 : 3 sējumos / sastādītājs un galvenais redaktors Jānis Lancers ; Indriķa Stūrmaņa, Jura Kalniņa foto. - [Rīga] : Grāmatas "Latvijas būvniecība 100 gados" fonds, 2018. - 557 lpp. : ilustrācijas, kartes, plāni, portreti ; 31 cm. - Teksts latviešu valodā, satura rādītājs paralēli latviešu, angļu un krievu valodā. - Visiem 3 sējumiem uz 1. vāka: Ķeguma hidroelektrostacijas celtniecība, 1937. gads, foto: Eduards Kraucs, Latvijas Nacionālās bibliotēkas celtniecība 2011. gads, foto: Juris Kalniņš ; uz 4. vāka: Rīgas Austrumu klīniskā Universitātes slimnīca, 2007. gads, foto: Juris Kalniņš, Dailes teātris, foto: Indriķis Stūrmanis.
        3. sējums. Būvniecība Latvijā pēc 1990. gada.
        ISBN 9789934194443.

 

Linguistica Lettica : Latviešu valodas institūta žurnāls / Latviešu valodas institūts ; atbildīgais redaktore Ilga Jansone. - Rīga : LU Latviešu valodas institūts, 2017. - 446 lpp. : att., tab. ; 20 cm. - Teksts latviešu un angļu valodā.
        25.
    ISSN 1407-1932.

 

Novennas Aglonas Dievmātei / sastādījis Jānis Bulis. - 2. izdevums. - [Rēzekne] : Rēzeknes - Aglonas diecēzes kūrija, 2017. - 53 lpp. : ilustrācijas. - Uz vāka nosaukums: Jaunava svētā, Aglonas baznīcā.
        ISBN 9789984966281.

 

Pīgozne, Ieva. 
    Latviešu apģērbs / Ieva Pīgozne ; Ilzes Isakas grāmatas dizains un vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 79 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 30 cm. - Bibliogrāfija: 78. lpp. - Fotogrāfi arī: Margarita Muntaga, Dagnija Pārupe, Jānis Jātnieks, Ināra Dzērve, Aivars Liepiņš, Reinis Oliņš, Ilmārs Znotiņš.
        ISBN 9789934077128.

 

Rāznas Nacionālais parks [kartogrāfiskais materiāls] : tūrisma karte = tourism map = карта для туристов / Karšu izdevniecība Jāņa sēta. - Mērogs 1:100,000. - Rīga : Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2016. - 1 karte : krāsaina ; lp. 57 x 60 cm, saloc. 23 x 12 cm. - Teksts un apzīmējumi latviešu, angļu un krievu val. - Ietver tekstu un krāsainas fotogrāfijas. . - Papildkartes, 1:20,000: Dagda -- Rēzekne.
        ISBN 9789984075303.

 

Simma, Marija. 
    Izglābiet mūs no šejienes! : Marijas Simmas sarunas ar Nikiju Elcu / Marija Simma un Nikijs Elcs ; no angļu valodas tulkoja Andris Gribuška ; priekšvārdu sarakstīja Slavko Barbaričs ; ievada autors Kenets Makols. - [Viļāni] : Dievmātes bērnu biedrība, 2017. - 238, [2] lpp., [8] lpp. iel. : il. - Oriģ. nos.: Get us out of here!. - Par autoru: 4. lpp.
        ISBN 9789934191619.

 

"Skroderdienas Silmačos" Druvienā - 30 / sastādītāja Ilona Vītola. - [Gulbene] : Vītola izdevniecība, [2016]. - 159 lpp. : il., faks.
        ISBN 9789984835327.

 

Visuzticamākie čekisti un komunisti / Lato Lapsas ievads ; Vizmas Belševicas citējumi. - [Rīga] : Mantojums, 2018. - 386 lpp. - Informācija atrodama arī www.pietiek.com.
        2. daļa.
        ISBN 9789984823409.

 

Zaudētā kaimiņbūšana : ebreji Latgales iedzīvotāju kultūras atmiņā / latviešu izdevuma sastādītāja Svetlana Pogodina ; Ritas Dementjevas un Santas Atvares tulkojums latviešu valodā ; Svetlanas Amosovas un Iļjas Ļenska ievads. - Rīga : Muzejs "Ebreji Latvijā" ; Rīgas Ebreju kopiena, 2018. - 157, [2] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - Bibliogrāfija rakstu beigās. - Izdevumā ir arī saīsināti piemēri un citāti no ekspedīciju intervijām. Pilnās rakstu versijas skatīt orģinālizdevumos. . - Virstitulā: Muzejs "Ebreji Latvijā", SEFER Center for University Teaching of Jewish Civilization.
        ISBN 9789934192692.

 

Holegard, Mikaela. 
    Dog agility - develop your handling : inspiration for your agility / Mikaela Holegård, translated Nicola Gapp. - Ekskilstuna : n. p., 2016. - 95 p.

 

Krāslava region : within Daugava river windings / Krāslavas Tourism Information Centre ; the author of Krāslava heart I. Maļinovska ; the publication contains the photo from B. Terļeckis and Krāslava museum of History and Art photo arvhives. - [Krāslava] : Krāslavas novada tūrisma informācijas centrs, 2018. - 36, [1] p.

 

World Heritage 2016-2017 [kartogrāfiskais materiāls] / UNESCO World Heritage Centre and National Geographic Maps. - Krakow : Ministry of Foreign Affairs Republic of Poland ; Polish National Commission for UNESCO, 2016. 

 

Андерсен Брауэр, Кейт. 
    Первая леди : тайная жизнь жен президентов / Кейт Андерсен Брауэр ; перевод с английского О. О. Вирязовой, Н. Е. Романовой. - Москва : ОДРИ ; ЭКСМО, 2018. - 455, [3] с., [16] л. ил., портр. : цветные иллюстрации, портреты ; 22 см. - (Бестселлер The New York Times). (Мода. Truestory). - Ориг. назв.: First Women : The Grace & Power of America's Modern First Ladies.
        ISBN 9785040931019.

 

Сазонов, Андрей. 
    Вся правда о гормонах и не только / Андрей Сазонов. - Москва : АСТ, 2018. - 295, [2] с. - (Научпоп для всех).
        ISBN 9785171104191.

 

Сазонов, Андрей. 
    Неправда о нашем теле : заблуждения, в которые мы верим / Андрей Сазонов. - Москва : АСТ, 2018. - 316, [1] с. - (Научпоп для всех).
        ISBN 9785171068882.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Aksats, Federiko. 
    Vienīgā izeja : [romāns] / Federiko Aksats ; no spāņu valodas tulkojis Edvīns Raups ; redaktore Elīna Vanaga. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 429, [1] lpp. ; 23 cm. - Oriģ. nos.: La última salida.
        ISBN 9789934073267.

 

Baka, Pērla. 
    Mūžīgais brīnums : [romāns] / Pērla Baka ; no angļu valodas tulkojusi Ruta Svaža ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains ; redaktore Elīna Vanaga. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 300, [1] lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: The Eternal Wonder.
        ISBN 9789934074219.

 

Dimkovska, Lidija. 
    Slēptā kamera : romāns / Lidija Dimkovska ; no maķedoniešu valodas tulkojusi Ingmara Balode. - Rīga : Mansards, 2018. - 317, [2] lpp.
        ISBN 9789934121869.

 

Džeroms, Džeroms K. 
    Trīs vīri laivā : (nerunājot nemaz par suni) / Džeroms K. Džeroms ; no angļu valodas tulkojusi Vizma Belševica. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 207, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Three men in boat.
        ISBN 9789934075674.

 

Hiekapelto, Kati. 
    Gājputni / Kati Hiekapelto ; no somu valodas tulkojusi Ingrīda Peldekse ; Induļa Martinsona vāka mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Latvijas Mediji, 2018. - 330, [2] lpp. - (Latvijas Mediji. Detektīvs).
        ISBN 9789934155437.

 

Hīlija, Emma. 
    Elizabete ir pazudusi : [romāns] / Emma Hīlija ; no angļu valodas tulkojusi Renāte Punka. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2018. - 288 lpp. - 2014. gadā Costa balva par labāko debiju literatūrā. . - Betijas Traksas prēmija par gada labāko debijas romānu.
        ISBN 9789984237091.

 

Klēra, Kasandra. 
    Debesu uguns pilsēta / Kasandra Klēra ; no angļu valodas tulkojusi Ina Strautniece. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 663, [1] lpp. - (The Mortal instruments ; 6. grāmata). - Oriģ. nos.: City ofheavenly Fire.
        ISBN 9789934073601.

 

Koelju, Paulu. 
    Hipijs / Paulu Koelju ; no portugāļu valodas tulkojis Edvīns Raups. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2018. - 318, [2] lpp.
        ISBN 9789984237138.

 

Kreiss, Roberts. 
    Zaglis : romāns / Roberts Kreiss ; no angļu valodas tulkojusi Liene Akmens. - Rīga : Kontinents, 2018. - 458 lpp.
        ISBN 9789984359236.

 

Mantela, Hilarija. 
    Vilku nams : [vēsturisks romāns] / Hilarija Mantela ; no angļu valodas tulkojusi Karīna Tillberga ; redaktore Elga Rusmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 604, [4] lpp. ; 23 cm. - Oriģ. nos.: Wolf Hall. - The Man Booker Prize, 2009.
        ISBN 9789934077760.

 

Rancāne, Anna. 
    Prīca i klusiešona / Anna Rancāne ; redaktore Ilze Sperga ; vuoka i zeimiejumu muokslineica Gundega Rancāne. - Līksna, Daugavpils novads : Latgolys Studentu centrs, 2018. - 128 lpp. : ilustrācijas ; 18 cm. - Teksts latgaliešu rakstu un latviešu valodā. - Skaidrojošā vārdnīca: 120.-122. lpp.
        Saturs: Dzeja, 2012-2018 ; Naktsraksti, 2008-2011.
        ISBN 9789934829154. . - ISBN 9934829150.

 

Šodere, Sabīne. 
    Tā notiek tikai ar idiotiem. Kā mēs : romāns / Sabīne Šodere ; no vācu valodas tulkojusi Sinda Krastiņa. - [Rīga] : Jumava, 2018. - 333, [1] lpp. - Oriģ. nos.: So was passiert nur Idioten. Wie Uns.
        ISBN 9789934572265.

 

Vinogradova, Laura. 
    izelpas : stāsti / Laura Vinogradova ; Vitas Lēnertes vāka dizains ; redaktore Daina Grūbe. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 110, [2] lpp. ; 21 cm.
        Saturs: kafija un zemenes ; kaķis ; kārlis ; mazās princeses ; burkšķu diena ; pļauka ; zaptsmaize ; kailie koki.
        ISBN 9789934075988.

 

Žuravska, Dzintra. 
    Laikmetu atšalkās : dzeja : veltījums Latvijas simtgadei / Dzintra Žuravska. - Rīga : Sol Vita, 2018. - 151 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - (Latvija 100).
        ISBN 9789984894850.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Атаманенко, Игорь Григорьевич. 
    Гроссмейстеры афер / Игорь Атаманенко. - Москва : Вече, 2018. - 349, [2] с. - (Миссия выполнима).
        ISBN 9785448403552.

 

Булгаков, Михаил Афанасьевич. 
    Князь тьмы : полная история "Мастера и Маргариты" / Михаил Булгаков ; предисловие Ирины Брыкаловой. - Санкт-Петербург : Азбука, 2018. - 1114, [1] с. - (Русская литература. Большие книги).
        ISBN 9785389130128.

 

Валиуллин, Ринат Рифович. 
    Где валяются поцелуи. Венеция / Ринат Валиуллин. - Москва : АСТ ; Жанры, 2018. - 285, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Антология любви).
        ISBN 9785171000448.

 

Ванлир, Донна. 
    Рождественское благословение : [дилогия] / Донна Ванлир ; перевод с английского Л. Таулевич и В. Гордиенко. - Москва : АСТ, 2018. - 318, [1] с. ; 21 см. - Ориг. назв.: The Christmas Shoes the Christmas Blessings.
        ISBN 9785171070144.

 

Гриньков, Владимир Васильевич. 
    Только для мертвых : [роман] / Владимир Гриньков. - Москва : Вече, 2018. - 318, [1] с. - (Миссия выполнима).
        ISBN 9785448405310.

 

Джордж, Элизабет. 
    Наказание в награду : [роман] / Элизабет Джордж ; перевод с английского А. С. Петухова. - Москва : ЭКСМО, 2018. - 700, [2] с. ; 22 см. - (Misterium). - Ориг. назв.: The Punishment She Deserves. - Серия бестселлеров о детективах Томасе Линли и Барбаре Хейверс.
        ISBN 9785040968060.

 

Достоевский, Федор Михайлович. 
    Записки из Мертвого дома : [повесть] / Федор Достоевский. - Москва : АСТ, 2016. - 346, [1] с. - (Русская классика). (Книги, изменившие мир. Писатели, объединившие поколения).
        ISBN 9785170997114.

 

Колычев, Владимир Григорьевич. 
    Лучшая подруга : [роман] / Владимир Колычев. - Москва : ЭКСМО, 2018. - 318 c. - (Колычев. Любовь зла и коварна).
        ISBN 9785040974634.

 

Коэльо, Пауло. 
    Хиппи : [роман] / Пауло Коэльо ; пер. с португ. А. Богдановского. - Москва : Эксмо, 2018. - 315, [2] с.
        ISBN 9785040970506.

 

Лавряшина, Юлия Александровна. 
    Гости "Дома на холме" : [роман] / Юлия Лавряшина. - Москва : ЭКСМО, 2018. - 282, [1] с. : иллюстрации. - (За чужими окнами).
        ISBN 9785040968213.

 

Мразек, Роберт. 
    Мост мертвеца : [роман] / Роберт Мразек ; перевод с английского Сергея Саксина. - Москва : ГрандМастер ; Эксмо, 2018. - 317, [7] с. - (Грандмастер - книги для искушенного читателя). - Ориг. назв.: Dead Man's Bridge.
        ISBN 9785040938438.

 

Мэтьюз, Джон. 
    Дневник убийцы / Джон Мэтьюз ; перевод с английского Ю. К. Рыбаковой. - Москва : Эксмо, 2017. - 318 с. - (Детектив в стиле Конан Дойла).Ориг. назв. Diary of a murderer.
        ISBN 9785699939121.

 

Мэтьюз, Джон. 
    Смертельное послание : [роман] / Джон Мэтьюз ; перевод с английского Г. В. Сахацкого. - Москва : Эксмо, 2016. - 477, [1] с. ; 21 см. - (Детектив в стиле Конан Дойла).
        ISBN 9785699769131.

 

Покровская, Ольга. 
    Ласковый ветер Босфора : [роман] / Ольга Покровская. - Москва : ЭКСМО, 2018. - 313, [2] с. : иллюстрации. - (Однажды и навсегда. Романы О. Покровской).
        ISBN 9785040976744.


Līdzīgi raksti