Nozaru literatūra

 

Babre, Anna. 
    Mūža josta : publikācijas presē 1990-2017 / Anna Babre ; Stellas Elksnes vāka un grāmatas dizains. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2019. - Polija : Print Group Sp. z. o. o. , ©2019. - 294 lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. - Teksts latviešu un latgaliešu rakstu valodā.
        II.
        ISBN 9789984293202.

 

Bolšaitis, Pēteris. 
    Latvijas klusie varoņi / Pēteris Bolšaitis, Agnese Lūse, Anna Žīgure ; redaktore Antra Mieze ; Daigas Brinkmanes māksl. noformējums. - Rīga : Vesta LK, 2019. - 240 lpp. : fotogr., faksim. - (Laika Grāmata).
        ISBN 9789934511608.

 

Brokmane, Nīna. 
    Viva la vagina! : viss par sieviešu dzimumu / Dr. Nīna Brokmane, Ellene Stēkene Dāle ; [ilustratore] Hanne Sigbjørnsen ; no norvēģu valodas tulkojusi Guna Gavare. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 335, [1] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. - Bibliogrāfija: 323.-[336.] lpp. - Oriģ. nos.: Gleden med skjeden.
        ISBN 9789934080616.

 

Butjanova, Evita. 
    Cilvēku tirdzniecībā cietušo personu atpazīšana un identificēšana : metodiskais līdzeklis / Evita Butjanova, Iveta Lielbikse. - Rīga : AISMA, 2019. - 74 lpp. - (Sociālā darba speciālista bibliotēka ; 14). - Bibliogrāfija: 72.-74. lpp.
        ISBN 9789934858345.

 

Dzenis, Agris. 
    Leimaņi, brīvnieki, brīvzemnieki Igaunijā, Latgalē un Vidzemē 13.-20. gs. / Agris Dzenis ; redaktors Aleksandrs Kiršteins ; māksliniece Daiga Brinkmane. - [Rīga] : Domas spēks, 2019. - 184, [1], lpp.
        ISBN 9789934870729.

 

Java, Zane. 
    Ēteriskās eļļas sievietes skaistumam / Zane Java. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. - 127 lpp. : il.
        ISBN 9789934079702.

 

Jurušs, Māris. 
    Nodokļi : [mācību grāmata] / Māris Jurušs ; recenzenti: Dr.oec. Artūrs Kodoliņš, Dr.oec. Alberts Zvejnieks, Dr.oec. Jānis Ēriks Niedrītis, Dr.sc.ing. Vaira Gromule ; vāka dizains: Paula Lore ; Rīgas Tehniskā universitāte. - Rīga : RTU Izdevniecība, 2019. , ©2019. - 172 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 25 cm. - Bibliogrāfija: 168.-172. lpp. un zemsvītras piezīmēs. - Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 9789934221972 (pdf).
        ISBN 9789934221965.

 

Montesori, Marija. 
    Absorbējošais prāts / Marija Montesori ; no angļu valodas tulkojusi Karīna Biezā ; mākslinieks Rihards Delvers ; priekšvārds: Linda Pavlovska. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2019. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 224 lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Oriģ. nos.: Absorbent Mind.
        ISBN 9789984236988.

 

Nīmanis, Jēkabs. 
    Jābūtība : latvju jaunatnes stāja, kādu es to iedomājos : 1955-1971-2016 / Jēkabs Nīmanis ; [sastādītāja un atbildīgā redaktore Eva Mārtuža ; zinātniskā redaktore un ievada autore Rita Grāvere]. - Rīga : IDE Rozītes, 2016. - Rīga : Dardedze hologrāfija, 2016. - 197 lpp. : portrets ; 21 cm. - Iespiedziņās: Orģinālais nosaukums: Jēkabs Nīmanis, Bērnu ārsts, X sējums, Latvju jaunatnes stāja (kādu es to iedomājos)[manuskripts], darbs iedomāts Latvju tautas jaunatnei 1955-1971". . - Personu rādītājs: 193.-196. lpp.
        ISBN 9789934854415.

 

Olers, Normans. 
    Totālais skurbums: Narkotikas Trešajā Reihā / Normans Olers ; no vācu valodas tulkojušas Anita Muitniece un Silvija Ģībiete. - [Tallin] : Helios izdevniecība, [2019]. - 279, [1] lpp. - (Starptautisks bestsellers).
        ISBN 9789949610891.

 

Poga, Laima. 
    Tūristu gida - grupas vadītāja profesionālās prasmes un atbildība / Laima Poga. - Rīga : Biznesa augstskola Turība, 2019. - 174 lpp. : il. - (Viesmīlības un tūrisma bibliotēka ; 27).
        ISBN 9789934543197.

 

Undusks, Jāns. 
    Ceļojums, vārdā Spānija : neizdevušās piezīmes / Jāns Undusks ; no igauņu valodas tulkojusi Maima Grīnberga ; literārais redaktors Arturs Hansons ; māksliniece Anna Aizsilniece. - Rīga : Neputns, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 157 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. - Uz 1. vāka: Jāns Undusks (Mārja Unduska, foto). . - Ziņas par autoru: 156.-157. lpp.
        ISBN 9789934565625.

 

Zeļenkovs, Andris. 
    Sākums : Latvijas hokeja izlase, 1932-1940 / Andris Zeļenkovs ; redaktors, tulkotājs Ainis Ulmanis ; mākslinieks Kaspars Dīriņš. - Salaspils : 27 media, 2017. , ©2017. - 813 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti, tabulas ; 22 cm. - Bibliogrāfija: 682.-789. lpp. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā.
        ISBN 9789934147456.

 

Zorenko, Tatjana. 
    Latvijas zīdītāju noteicējs / Tatjana Zorenko ; Dmitrija Paramonova krāsu ilustrācijas. - Rīga : Gandrs, 2008. - 95 lpp. : il. ; 24 cm. - Ietver bibliogrāfiju (93.-94. lpp.) un rādītāju (91.-92. lpp.).
        ISBN 9789934801518.

 

Zveja, Ilze. 
    Nameja gredzena kods : zemgaļi vēstures faktos un kino leģendā / Ilze Zveja, Aigars Grauba, Makss Kinningss. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - 167, [1] lpp.
        ISBN 9789934079757.

 

Boyle, Max. 
    The Honest Tribe : travels in Finland / Max Boyle. - Leicester : Troubador Publishing, 2018. - 304 p. : ill. - A fascinating journey around one of the Nordic region’s least known countries.
        ISBN 9781789015942. . - ISBN 1789015944.

 

Vorhees, Mara. 
    Finland : travel quide : with pull-out map / Mara Vorhees, Catherine Le Nevez, Virginia Maxvell. - 9th edition. - Dublin : Lonely Planet Global Limited, 2018. - 320 p. : ill. - (Lonely Planet).
        ISBN 9781786574671.

 

Vorhees, Mara. 
    Pocket Helsinki : top sights, local life, made easy : with pull-out map / Mara Vorhees, Catherine Le Nevez. - 1st edition. - Dublin : Lonely Planet Global Limited, 2018. - 156 p. : ill. - (Lonely Planet).
        ISBN 9781787011212.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Atpile-Jugane, Ineta. 
    Lobuo i nalobuo : dzeja bārnim / Ineta Atpile-Jugane ; ilustracejis: Agneta Jugane. - [Rēzekne] : Latgolys entuziastu grupa "Biļdis", 2019. - Rēzekne : Latgales Druka. - 36 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - XII. - Teksts latgaliešu rakstu valodā.
        ISBN 9789934883101.

 

Berģis-Kalns, Dzintars. 
    Komats : romāns / Dzintars Berģis-Kalns ; Oskara Sūniņa vāka dizains ; literārā redaktore Zane Seņkova. - [Jūrmala] : Dzintars Berģis-Kalns, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 463, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934197796.

 

Bērziņš, Uldis. 
    Idilles / Uldis Bērziņš ; redaktors Kārlis Vērdiņš ; mākslinieks Jānis Štālbergs. - Rīga : Neputns, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 71 lpp. ; 15 x 17 cm.
        ISBN 9789934565502.

 

Brīdaka, Lija. 
    Mūža noslēpums : romāns / Lija Brīdaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - 190, [1] lpp.
        ISBN 9789934079139.

 

Cybuļu Jurs. 
    Ka samagonka goldā, to prīca apleik volda! : [jūku gruomata] / Cybuļu Jurs, Krapacu Ļuce, Zalta Ubags ; kruojuma sastuodietojs i redaktors Cybuļu Jurs ; ilustracejas: Slyšans Prancs. - Reiga : Raudava, 2019. - 120 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Teksts latgaliešu rakstu valodā.
        ISBN 9789984981673.

 

Cybuļskis, Jōņs. 
    Veritas nostra est. Patīseiba ir myusu : pōrdūmas 1951-1989 = Veritas nostra est. The Truth is Ours : reflections 1951-1989 / Jōņs Cybuļskis (Andryva Jūrdža mozdāls) ; redaktore Valentīna Unda ; translated by Aija Nagle ; the translation edited by Pīters Aloizs Ragaušs. - Rēzekne : Latgolas Kulturas centra izdevnīceiba, 2019. - Polija. , ©2019. - 167 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 20 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Teksts paralēli latgaliešu rakstu valodā un angļu valodā. - Ziņas par autoru: 148.-155. lpp.
        ISBN 9789984293226.

 

Juhņevičs, Pēteris. 
    Laika prognoze rītdienai : dzeja / Pēteris Juhņevičs ; Dainas Vīķeles vāka noformējums. - [Rīga] : Rozītes IDE, 2018. - 143, [1] lpp. : portrets ; 21 cm.
        ISBN 9789934869969.

 

Kancāne, Egita. 
    Syltuo mola : [atmiņu tāluojumi] / Egita Kancāne ; redaktore Lideja Leikuma ; muokslineica Ilze Dušele. - Reiga : Latgolys Studentu centrs, 2018. , ©2018. - 77, [2] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - Teksts latgaliešu rakstu valodā.
        ISBN 9789934829185.

 

Liniņš, Vilis. 
    Līdumnieks jautrajā ciematā : patiesi kriminālstāsti / Vilis Liniņš ; redaktore Ligita Leja. - [Rīga] : Autora izdevums, [2019]. , ©2019. - 239 lpp., 16 nenumurētas lpp. ielīmes : faksimili, ilustrācijas ; 21 cm.
        ISBN 9789934197345.

 

Nesaule, Agate. 
    Zudušie saulgrieži : stāsts par trimdu un draudzību / Agate Nesaule ; tulkojusi Velga Polinska ; redaktore Silvija Līce. - Rīga : Vesta-LK, 2018. - 393, [5] lpp. : portrets ; 21 cm. - (Laika grāmata). - Ziņas par autori: uz 4. vāka.
        ISBN 9789934511530.

 

Ōe, Kenzaburō. 
    Privāta lieta : romāns / Kenzaburō Ōe ; no japāņu valodas tulkojusi Linda Galvāne ; redaktore Antra Lezdiņa ; Māra Ābeles vāka dizains. - Rīga : Atēna, 2008. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija, ©2008. - 205, [1] lpp. ; 23 cm. - (Grāmatas, pie kurām atgriezties). - Oriģ. nos.: Kojinteki na taiken.
        ISBN 9789984343068.

 

Rušmane, Andra. 
    Vienpatnieki : romāns / Andra Rušmane ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; redaktore Dzintra Zālīte. - Rīga : Latvijas Mediji, [2019]. - Rēzekne : Latgales druka. , ©2019. - 224 lpp. ; 20 cm. - (Vakara romāns ; 2019/6 (240).
        ISBN 9789934156038.

 

Slotere, Karīna. 
    Loras spēle / Karīna Slotere ; redaktore Solvita Velde ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule ; vāka dizains Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, [2019]. - [Silakrogs] : PNB Print. , ©2019. - 508 lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789984359465.

 

Žadans, Serhijs. 
    Mezopotāmija / Serhijs Žadans ; no ukraiņu valodas tulkojusi Māra Poļakova un atdzejojis Māris Salējs ; literārais konsultants Māris Salējs ; mākslinieks Tomass Folks. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2019]. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 283, [5] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm.
        ISBN 9789984237480.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Бачинская, Инна. 
    Игла в сердце : [роман] / Инна Бачинская. - Москва : ЭКСМО, 2019. , ©2019. - 314, [1] с. ; 21 см. - (Детектив сильных страстей).
        ISBN 9785041018658.

 

Володарская, Ольга (Ольга Геннадьевна. 
    То ли ангел, то ли бес / Ольга Володарская. - Москва : ЭКСМО, 2019. - 314, [1] с. ; 17 см. - (Никаких запретных тем).
        ISBN 9785041002961.

 

Джеймс, Питер. 
    Роковой выбор : [роман] / Питер Джеймс ; перевод с английского А. Белоруссова. - Санкт-Петербург : Азбука, 2019. - 445, [1] с. ; 21 см. - (Звезды мирового детектива). - Ориг. назв.: The Truth.
        ISBN 9785389114265.

 

Джеймс, Билл. 
    Человек с поезда : дело о самом таинственном серийном убийце США XX века / Билл Джеймс, Рейчел Маккарти Джеймс ; перевод с английского А. Загорского. - Москва : АСТ, 2019. - 342 с. ; 21 см. - (True crime).
        ISBN 9785171071431.

 

Карлссон, Кристоффер. 
    Смерть перед Рождеством : [роман] / Кристоффер Карлссон ; перевод с шведского О. Б. Боченковой. - Москва : Эксмо, 2018. - 347, [3] с. ; 21 см. - Ориг. назв.: Den Fallande Detektiven.
        ISBN 9785040985999.

 

Кобен, Харлан. 
    Не отпускай : [роман] / Харлан Кобен ; перевод с английского Григория Крылова. - Санкт-Петербург : Азбука, 2019. - 379, [2] с. ; 21 см. - (Звезды мирового детектива). - Ориг. назв.: Don't Let Go.
        ISBN 9785389153028.

 

Колочкова, Вера. 
    Две Розы : роман / Вера Колочкова. - Москва : ЭКСМО, 2019. , ©2019. - 288 с. ; 21 см. - (Секреты женского счастья. Проза Веры Колочковой).
        ISBN 9785041021368.

 

Леонов, Николай Иванови. 
    Исчезнувший / Николай Леонов, Алексей Макеев. - Москва : Эксмо, 2019. - 384 с. - (Черная кошка).
        ISBN 9785041014155.

 

Мартова, Людмила. 
    Бизнес-план счастья : [роман] / Людмила Мартова. - Москва : ЭКСМО, 2019. , ©2019. - 314, [1] с. ; 21 см. - (Детективный роман). (Желание женщины).
        ISBN 9785041018856.

 

Сабо, Магда. 
    Дверь : роман / Магда Сабо ; перевод с венгерского Олега Россиянова. - Москва : Синдбад, 2019. - 285, [1] с. - Ориг. назв.: Az ajtó.
        ISBN 9785001310297.

 

Самаров, Сергей. 
    Тот, кто может все : [роман] / Сергей Самаров. - Москва : ЭКСМО, 2019. , ©2019. - 254 с. ; 20 см. - (Спецназ ГРУ).
        ISBN 9785041002756.

 

Столяров, Владимир. 
    Легионер : [автобиографический роман : 100-летию Латвийской Республики посвящается] / Владимир Столяров. - Рига : Авторское издание, 2018. - 203 с. ; 21 см.
        ISBN 9789934198182.

 

Тамоников, Александр. 
    Волки на воле и взаперти : [роман] / Александр Тамоников. - Москва : ЭКСМО, 2019. , ©2019. - 320 с. ; 21 см. - (Частная военная компания).
        ISBN 9785041005252.

 

Уайт, Карен. 
    Особняк на Трэдд-стрит : [роман] / Карен Уайт ; перевод с английского В. Бушуева. - Москва : Эксмо, 2019. - 541, [1] с. - (Международный бестселлер № 1 по версии New Jork Times). (Зарубежный романтический бестселлер). - Oriģ. nos.: The House on Tradd Street.
        Книга 1.
        ISBN 9785041014186.

 

Юнгстедт, Мари. 
    Другое лицо : [роман] / Мари Юнгстедт ; перевод со шведского И. Петрова. - Москва : Центрполиграф, 2019. - 318, [1] с. ; 21 см. - (Иностранный детектив). (Шедевры детектива #1). - Ориг. назв.: Det andra ansiktet.
        ISBN 9785227085252.

 

Līdzīgi raksti