Nozaru literatūra

 

Aristotelis.
    Runas māksla - Rētorika / Aristotelis ; tulkojuma autori: Ilze Rūmniece, Vita Paparinska, Līva Rotkale, Ojārs Lāms, Mārtiņš Laizāns, Brigita Kukjalko ; zinātniskie recenzenti: Dr. philol. Dite Liepa, Dr. philol. Raimonds Briedis ; literārās redaktores: Sigita Kušnere, Agita Kazakeviča ; māksliniece Baiba Lazdiņa. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2020. - Rēzekne : Latgales druka. , ©2020. - 332, [1] lpp. ; 20 cm. - Ietver bibliogrāfiju. - Tulkots no sengrieķu valodas.

        ISBN 9789934185083.

 

Birkerts, Pēteris.
    Latvju tautas dzīves gudrība : pēc sakāmvārdiem, parunām un citiem folkloras materiāliem / Pēteris Birkerts ; Skaidrītes Lasmanes priekšvārds ; Gunta Pakalna pēcvārds ; māksliniece Gita Treice. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2020. - 767,[1] lpp. : portrets ; 21 cm. - Grāmata sagatavota pēc izdevuma: P. Birkerts "Latvju tautas dzīves gudrība pēc sakāmvārdiem, parunām un citiem folkloras materiāliem" 1.-2. daļa. J. Grīnberga izdevums, Rīgā, 1937. g.
        1. daļa : Laimes problēma ; 2. daļa : Latvju tautas darba filozofija.
        ISBN 9789984237695.

 

Epla, Mali.
    Kā atrast dvēseles radinieku : harmonisku attiecību veidošanas ceļš / Mali Epla, Džo Dans ; no angļu valodas tulkojusi Astrīda Vucāne ; redaktore Māra Vilde ; Māra Garjāņa vāka dizains. - [Rīga] : Lietusdārzs, [2020]. , ©2020. - 206 lpp. ; 23 cm.
        ISBN 9789934576218.

 

Meijers-Stablē, Bertrāns.
    12 modisti, kas izmainīja vēsturi / Bertrāns Meijers–Stablē ; no franču valodas tulkojusi Dagnija Dreika ; atbildīgā redaktore Anna Pavlovska ; maketētāja Margarita Stoka. - Rīga : Jumava, 2020. - 364, [3] lpp. : fotogrāfijas ; 23 cm. - Hronoloģiskais orientieris: 364. - [365.] lpp.
        ISBN 9789934572463.

 

Pļavnieks, Ričards.
    Apsūdzības pret Viktoru Arāju un Latviešu drošības palīgpoliciju : nacistu kolaboracionistu tiesas prāvas aukstā kara laikā / Ričards Pļavnieks ; no angļu valodas tulkojusi Lilija Berzinska ; māksliniece Aija Andžāne ; zinātniskie konsultanti Rudīte Vīksne un Uldis Neiburgs ; atbildīgā redaktore Jūlija Dibovska; Didzis Bērziņš, priekšvārds. - Rīga : Latvijas Mediji, 2020. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija, [Jelgava]. - 334, [1] lpp. : fotogrāfijas ; 21 cm. - Literatūras saraksts: [322.] - 329. lpp. un zemsvītras piezīmēs. . - Personu rādītājs: [330]. - 334. lpp. - Par autoru: [335.] lpp.
        ISBN 9789934157820.

 

Veidens, Rorijs.
    Izvēlies kāpnes! : 7 soļi patiesu panākumu gūšanai / Rorijs Veidens ; no angļu valodas tulkojusi Laine Kalēja ; redaktore Ilze Čerņevska. - [Rīga] : Izdevniecība Avots, [2020]. - 225, [1] lpp. ; 20 cm. - Uz vāka: New York times Bestseller. . - Par autoru: 225. - [226.] lpp.
        ISBN 9789934590115.

 

Карпович, Ольга.
    Стамбульский реванш : роман / Ольга Карпович. - Москва : Эксмо, 2020. - 284, [4] с. ; 20 см. - На обложке : Любовь, которая заставит плакать.
        ISBN 9785041058609.

 

Риктел, Мэтт.
    Элегантная защита : новые знания об иммунной системе / Мэтт Риктел ; перевод с английского Олега Сивченко. - Санкт-Петербург : Портал, 2020. - 477, [2] с. : фотографии ; 21 см. - (Тело-Мера). - На обложке : научный детектив.
        ISBN 9785907241107.

 

Яспер, Анетте.
    Зубы. Как у вас дела? : все о связи жевательной системы и других частей тела / Анетте Яспер ; перевод с немецкого К. Е. Бочкаревой. - Москва : Эксмо, 2020. - 222, [2] с. : иллюстрации ; 20 см. - (ТелОвидение. Внутрь тела без скальпеля и рентгена).
        ISBN 9785041090500.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Ašers, Džejs.
    Trīspadsm1t iem3sli : romāns / Džejs Ašers ; no angļu valodas tulkojusi Laura Romanovska ; redaktores Kristīne Kupce, Inguna Kļava Švanka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. - 285 lpp. ; 21 cm. - (Bērnu žūrija, 2020). - 7.-9. - Uz vāka : New York Times Bestsellers. . - Populārs seriāls, kuru var noskatīties "Netflix".
        ISBN 9789934084812.

 

Bankovskis, Pauls.
    Pasaules vēsture : romāns / Pauls Bankovskis ; autora ilustrācijas ; redaktore Sigita Kušnere. - Rīga : Dienas Grāmata, 2020. - 598, [1] lpp. ; 22 cm.
        ISBN 9789934595073.

 

Dolana, Eva.
    DNS : ārstu lieta / Eva Dolana ; no angļu valodas tulkojusi Liene Akmens ; vāka dizains Artūrs Zariņš ; redaktore Solvita Velde. - Rīga : Kontinents, [2020]. - 511 lpp. ; 21 cm. - Uz vāka: 1 international bestsellers.
        ISBN 9789984359779.

 

Hietamies, Eve.
    Tētis diviem / Eve Hietamies ; no somu valodas tulkojusi Lelde Rozīte ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte ; literārā redaktore Lilija Berzinska ; Nataļjas Kugajevskas vāka mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Latvijas Mediji, 2020. - [Rīga] : PNB Print. , [2020]. - 477, [2] lpp. ; 21 cm.
        2. grāmata.
        ISBN 9789934157561.

 

Kolinsa, Sūzena.
    Balāde par dziedātājputniem un čūskām / Sūzena Kolinsa ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Elsberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. - 559, [1] lpp. ; 20 cm.
        ISBN 9789934088735.

 

Linka, Šarlote.
    Cietsirdīgās spēles : romāns / Šarlote Linka ; no vācu valodas tulkojusi Sinda Krastiņa ; Edgara Švanka vāka dizains ; redaktore Margarita Krasnā. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. - Rīga : Poligrāfists. , ©2020. - 479, [1] lpp. ; 23 cm.
        ISBN 9789934085406.

 

Mariņina, Aleksandra.
    Rūgtais kvests / Aleksandra Mariņina ; tulkojusi Dace Kārkliņa. - [Rīga] : NT Klasika, 2020. - 351, [1] lpp. ; 21 cm.
        3. sējums.
        ISBN 9789934890802.

 

Nuts, Zane.
    Es izgludināju viņa kreklus : Zanes Nuts romāns / redaktore Elīna Kuple ; vāka māksliniece Ieva Mazlazdiņa ; vāka dizains: Ginta Filia Solis. - [Priekuļu novads] : [Zane Riekstiņa], [2020]. - 175 lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934893506.

 

Railija, Lūsinda.
    Taureņu istaba / Lūsinda Railija ; no angļu valodas tulkojusi Ligita Lanceniece ; redaktore Elga Rusmane ; vāka dizainu adaptēja Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. - 495, [19] lpp. ; 23 cm. - Grāmatas beigās fragments no romāna Septiņas māsas.
        ISBN 9789934088797.

 

Simuka, Salla.
    Ieslēdz gaismu! Izslēdz gaismu! : stāsti / Salla Simuka ; no somu valodas tulkojusi Gunta Pāvola. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. - 75, [1] lpp., 67, [1] lpp. ; 21 cm. - Grāmata lasāma no abām grāmatas pusēm.
        ISBN 9789934088629.

 

Zeibots, Andris.
    Krauklis : romāns : Jānis Ziemeļnieks / Andris Zeibots ; literārā redaktore Gundega Blumberga ; zinātniskā redaktore Dr.theol. Ilze Jansone ; Jāņa Esīša vāku dizains. - [Rīga] : Dienas Grāmata, [2020]. , ©2020. - 621, [2] lpp. ; 22 cm. - (Sērija "Es esmu...").
        ISBN 9789934595035.

 

Daiļliteratūra angļu valodā

 

Braithwaite, Oyinkan.
    My Sister, the Serial Killer : a Novel / Oyinkan Braithwaite. - London : Atlantic Books, 2019. - 272 pages ; 20 cm. - On the cover: Shortlisted for the Women's Prize for Viction 2019.
        ISBN 9781786495983.

 

Flynn, Gillian.
    Sharp Objects / Gillian Flynn. - London : Orion Publishing Co, 2018. - 352 pages ; 20 cm.
        ISBN 9781474601610.

 

Coben, Harald.
    Six Years / Harlan Coben. - London : Orion Publishing Co, 2014. - 384 pages ; 20 cm. - On cover: The number one bestseller.
        ISBN 9781409103943.

 

Collins, Joan.
    The St. Tropez Lonely Hearts Club : a Novel / Joan Collins. - London : Little, Brown Book Group, 2016. - 320 pages ; 20 cm.
        ISBN 9781472122964.

 

Crowley, Cath.
    Words in Deep Blue : a Novel / Cath Crowley. - London : Hodder Children's Books, 2018. - 352 pages ; 20 cm.
        ISBN 9781444907896.

 

Wilson, Patricia.
    Island of Secrets : the perfect sun-drenched story of love, loss and family / Patricia Wilson. - London : Zaffre, 2017. - 496 pages ; 20 cm.
        ISBN 9781785762789.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Богданова, Ирина Анатольевна.
    Многая лета : [роман] / Ирина Богданова. - Москва : Сибирская Благозвонница, 2020. - 749, [2] с. ; 21 cm. - Фактическая дата выхода в свет - 2019.
        ISBN 9785001271406.

 

Бушков, Александр Александрович.
    Темнота в солнечный день / Александр Бушков. - Москва : Эксмо, 2020. - 446, [2] с. ; 21 см. - (Бушков Незатейливая история любви).
        ISBN 9785041097943.

 

Воронова, Мария Владимировна.
    Когда убьют - тогда и приходите : роман / Мария Воронова. - Москва : Эксмо, 2020. - 319, [1] с. ; 20 cm. - (Суд сердца. Романы Марии Вороновой).
        ISBN 9785041104894.

 

Донцова, Дарья Аркадьевна.
    Блеск и нищета инстаграма : роман / Дарья Аркадьевна Донцова. - Москва : Эксмо, 2020. - 316 с. ; 20 cm. - (В мире преступных страстей. Виола Тараканова). - Иронический детектив.
        ISBN 9785041104160.

 

Ильин, Андрей Александрович.
    Монологи с президентом : [роман] / Андрей Ильин. - Москва : АСТ ; [Редакционно-издательская группа "Жанровая литература"], 2020. - 319 с. ; 21 cm. - (Обет молчания). - Текст дается в авторской редакции.
        ISBN 9785171105778.

 

Калинина, Наталья Дмитриевна.
    Ледяной поцелуй страха : роман / Наталья Калинина. - Москва : T8 Издательские технологии ; RUGRAM, 2020. - 236, [2] с. ; 22 см. - (Проза Натальи Калининой).
        ISBN 9785517019486.

 

Канушкин, Роман Анатольевич.
    Телефонист / Роман Канушкин. - Москва : Эксмо, 2020. - 606 c. ; 21 cm. - (Интеллектуальный триллер).
        ISBN 9785041122836.

 

Карпович, Ольга.
    Стамбульский реванш : роман / Ольга Карпович. - Москва : Эксмо, 2020. - 284, [4] с. ; 20 см. - На обложке : Любовь, которая заставит плакать.
        ISBN 9785041058609.

 

Колычев, Владимир Григорьевич.
    Восемь лет до весны : [роман] / Владимир Григорьевич Колычев. - Москва : Эксмо, 2020. - 285, [1] c. ; 21 cm. - (Колычев. Лучшая криминальная драма).
        ISBN 9785041104672.

 

Максим, Марк.
    Шах и мат : [роман] / Марк Максим. - Москва : Вече, 2020. - 288 c. ; 20 cm. - (Военные приключения).
        ISBN 9785448419430.

 

Метлицкая, Мария.
    Осторожно, двери закрываются : [повести] / Мария Метлицкая. - Москва : Эксмо, 2020. - 284, [2] с. ; 21 см. - Женские судьбы. Уютная проза Марии Метлицкой.
        Содержание : Осторожно, двери закрываются ; Подарок ; Письмо.
        ISBN 9785041100735.

 

Рождественская, Екатерина Робертовна.
    Балкон на Кутузовском / Екатерина Рождественская. - Москва : Эксмо, 2020. - 352 с. : фото ; 20 cm. - (Биографическая проза Екатерины Рождественской).
        ISBN 9785041096090.

 

Степанова, Татьяна Юрьевна.
    Циклоп и нимфа : [роман] / Татьяна Юрьевна Степанова. - Москва : Эксмо, 2020. - 349, [1] с. ; 21 см. - (По следам громких дел. Детективы Т. Степановой).
        ISBN 9785041102289.

 

Сухов, Евгений Евгеньевич.
    Завещание старого вора / Евгений Сухов. - Москва : Эксмо, 2020. - 352 с. ; 21 cm. - (Тревожная весна 45-го. Послевоенный детектив).
        ISBN 9785041079604.

 

Устинова, Татьяна Витальевна.
    Жилье по обману : роман / Татьяна Устинова, Павел Астахов. - Москва : Эксмо, 2020. - 288 с. ; 21 см. - (Дела судебные).
        ISBN 9785041102104.

 

Шенбрунн, Светлана Павловна.
    Розы и хризантемы : роман / Светлана Шенбрунн. - Москва : Текст, 2019. - 764, [1] с. ; 20 cm. - (Семейный роман).
        Книга 1.
        ISBN 9785751615673. . - ISBN 9785751615680.

 

Līdzīgi raksti